אלפון המשרד

יואב שעני
יואב שעני
מרכז מקצועי ראשי מחוזי (בקר לחלב)
בקר; מחוז הנגב; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
08-9920999

 

 

המלצה בנושא שיעור ויטמין A בשלוחות השונות ברפת החלבהמלצה בנושא שיעור ויטמין A בשלוחות השונות ברפת החלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/shiur_vitamin_a_bshluchot_refet_ahalav.aspx15/04/2019 21:00:00
בחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבתבחינת שיטת הצינון האידיאלית במהלך תקופת היובש והשפעתה על מדדים בתחלובה העוקבתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_shitat_tsinun.aspx01/12/2018 22:00:00
תחמיץ תירס SHREDLAGE - בחינת ביצועי פרות חלב במנה ישראלית תחמיץ תירס SHREDLAGE - בחינת ביצועי פרות חלב במנה ישראלית https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Shaani_shredless_GA1.aspx23/01/2018 22:00:00
בדיקה השוואתית של בולוסים למדידת טמפ' הכרס ביחס לטמפ' ואגינלית ככלי לניטור טמפרטורת הפרהבדיקה השוואתית של בולוסים למדידת טמפ' הכרס ביחס לטמפ' ואגינלית ככלי לניטור טמפרטורת הפרהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/comparative_testing_of_Bolosim_measuring_temperatures_belly_cprv_2016.aspx10/12/2016 22:00:00
בחינת הוצאת סודה לשתייה ממנת פרות חלב גבוהות תנובה על מדדי יצורבחינת הוצאת סודה לשתייה ממנת פרות חלב גבוהות תנובה על מדדי יצורhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/examination_of_removing_sodium_bicarbonate_high_dairy_cows_-rations_2016.aspx10/12/2016 22:00:00
השפעת סוג המזון ושיטת העמסה על הדיוק בהעמסת מזונותהשפעת סוג המזון ושיטת העמסה על הדיוק בהעמסת מזונותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/The_effect_of_the_type_of_food_and_method_of_loading_the_precision_loading_Foods_2016.aspx10/12/2016 22:00:00
השפעת המעבר של פרות במהלך היממה בין קבוצות, על רווחת הפרה וייצור החלבהשפעת המעבר של פרות במהלך היממה בין קבוצות, על רווחת הפרה וייצור החלבhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/The_effect_of_the_transition_of_cows_during_the_day.aspx06/02/2016 22:00:00
מצגת - מעגל האכילה ושינויים במבנה המיקרוביוםמצגת - מעגל האכילה ושינויים במבנה המיקרוביוםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Eating_cycle_and_changes_in_the_structure_Hmikrobiom_presentation.aspx15/12/2015 22:00:00
בחינת נחיצות סודה לשתייה במנת פרות חלב גבוהות תנובהבחינת נחיצות סודה לשתייה במנת פרות חלב גבוהות תנובהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/examining_the_need_baking_soda_portion_of_dairy_cows.aspx15/12/2015 22:00:00
מצגת - בחינת נחיצות סודה לשתייה במנת פרות חלב גבוהות תנובהמצגת - בחינת נחיצות סודה לשתייה במנת פרות חלב גבוהות תנובהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/examining_the_need_baking_soda_portion_of_dairy_cows_presentation.aspx15/12/2015 22:00:00