אלפון המשרד

גואל חדד
יואל חדד
מרכז מקצועי ראשי מחוזי (גד"ש וירקות)
ירקות בשטחים פתוחים; מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-6489101

 

 

גידול ירקות על מצע סיבי קוקוס גרוסיםגידול ירקות על מצע סיבי קוקוס גרוסיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_yerakot_al_matza_kokus.aspx05/02/2019 22:00:00
אופטימיזציה של גידול פלפל בבקעת הירדן ע"י שיפור חנטה בתנאים של עומס חום 2013/14 (שנה שלישית ומסכמת)אופטימיזציה של גידול פלפל בבקעת הירדן ע"י שיפור חנטה בתנאים של עומס חום 2013/14 (שנה שלישית ומסכמת)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/optimizatzia_shel_gidul_pilpel_bebikaat_hayrden_al_yedi_shipur_hanata.aspx08/08/2016 21:00:00