אלפון המשרד

אברהמס יונתן
קרית שמונה
מתכנן ורפרנט (גידול צמחי כיסוי)
מחוז גליל-גולן; שימור קרקע וניקוז
04-9853033
04-9853020