אלפון המשרד

יורם איזנשטדט
יורם איזנשטדט
מרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (ענפי שירות)
שירות שדה; מחוז העמקים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
04-4689101

 

 

המלצות השקיה בפרדס מאי-יולי 2019המלצות השקיה בפרדס מאי-יולי 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/amlasot_hashkaya_hadarim_2019.aspx26/05/2019 21:00:00
מדדים נדרשים בסקר קרקע לבחירת שטח לנטיעת הדריםמדדים נדרשים בסקר קרקע לבחירת שטח לנטיעת הדריםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_karka.aspx06/04/2019 21:00:00
בפרדס, מרס-אפריל 2019בפרדס, מרס-אפריל 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_march_april_2019.aspx24/03/2019 21:00:00
גידול ירקות על מצע סיבי קוקוס גרוסיםגידול ירקות על מצע סיבי קוקוס גרוסיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_yerakot_al_matza_kokus.aspx05/02/2019 22:00:00
בפרדס, ינואר-פברואר 2019בפרדס, ינואר-פברואר 2019https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_january_febaruary_2019.aspx09/01/2019 22:00:00
בפרדס, נובמבר-דצמבר 2018בפרדס, נובמבר-דצמבר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_november_december_2018.aspx10/11/2018 22:00:00
בחינת רמות השקיה בזן אורי המושקה במי קולחין בקרקעות חרסיתיות כבדותבחינת רמות השקיה בזן אורי המושקה במי קולחין בקרקעות חרסיתיות כבדותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bechinat_manot_hashkaya_zan_ori.aspx11/09/2018 21:00:00
בפרדס, ספטמבר-אוקטובר 2018בפרדס, ספטמבר-אוקטובר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_september_october_2018.aspx29/08/2018 21:00:00
בפרדס, יולי-אוגסט 2018בפרדס, יולי-אוגסט 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_july_august_2018.aspx04/07/2018 21:00:00
המלצות דישון והשקיה בפרדס, מאי-יוני 2018המלצות דישון והשקיה בפרדס, מאי-יוני 2018https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hashkaya_dishun_pardes_may_june2018.aspx01/05/2018 21:00:00