אלפון המשרד

יוסי בן שחר
מדריך מחוזי ורפרנט ענפי קישוט ירוקים
הנדסת הצומח וגנים בוטניים; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ); מחוז השפלה וההר
03-9485666

 

 

פנקס כיס לגוזםפנקס כיס לגוזםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pinkas_kis_lgozem.aspx14/08/2018 21:00:00
הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי עצים לגננות ולנוי, 2016הגדרת סטנדרטים ("תקנים") לשתילי עצים לגננות ולנוי, 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/etizim_tkanim.aspx29/04/2018 21:00:00
הגדרת סטנדרטים לשתילי עצים לגננות ונוי, 2016הגדרת סטנדרטים לשתילי עצים לגננות ונוי, 2016https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Setting_standards_2016.aspx17/12/2016 22:00:00
שיטות להערכת סיכונים בעציםשיטות להערכת סיכונים בעציםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/shitut_lehaarachat_sicunim_betzim.aspx21/11/2016 22:00:00
בדיקת האפשרות לשפר את התפתחות הצמחים הגדלים בסביבה האורבאנית ["יער אורבני"], תוך התמקדות על עצי רחוב בעלי נפח שורשים מוגבל, תוך שימוש בתעלות הזנה המכילות מיקוריזה ופולימרים סופחי מיםבדיקת האפשרות לשפר את התפתחות הצמחים הגדלים בסביבה האורבאנית ["יער אורבני"], תוך התמקדות על עצי רחוב בעלי נפח שורשים מוגבל, תוך שימוש בתעלות הזנה המכילות מיקוריזה ופולימרים סופחי מיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/bedikat-efsharot-leshaper-hitpatchot-tzmacim-besvuva-urbanit.aspx09/08/2016 21:00:00
חוברת תקצירים לקורס גיזום עצי נויחוברת תקצירים לקורס גיזום עצי נויhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hoveret_takzirim_gizum_march_2015.aspx11/04/2015 21:00:00
סקר יישומי לקביעת מקדם הערכה וסיכון של עצי נויסקר יישומי לקביעת מקדם הערכה וסיכון של עצי נויhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/seker_mekadem_haaracha_vesicun_atzi_noi.aspx21/01/2015 22:00:00
מצגות מכנס "גגות ירוקים"מצגות מכנס "גגות ירוקים"https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Green_Roofs_Conference_2014.aspx31/08/2014 21:00:00
היבטים חקלאיים וגננים בגינה הקהילתיתהיבטים חקלאיים וגננים בגינה הקהילתיתhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hovert_ginon_khelaty.aspx21/04/2013 21:00:00
חוברת תקצירים לקורס גיזום עצי נויחוברת תקצירים לקורס גיזום עצי נויhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hovert_gizum.aspx21/04/2013 21:00:00