אלפון המשרד

מוחמד זידאן פרופ`
מרכז בכיר וירולוגיה ושיטות מולקולריות
אבחון נגעי צמחים (הגנ"צ); שירותים להגנת הצומח ולביקורת
03-9681531
03-9681582