אלפון המשרד

גזל ציון
בית דגן
מרכז/ת בכיר/ה (מחוזי פיתוח הכפר)
מחוז השפלה וההר
03-9559961