מורשי חתימה

 

 

מורשי חתימה מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכוח חוק נכסי המדינהhttps://www.moag.gov.il/Odot/allowed_sign/Pages/murshe_chatima.aspxמורשי חתימה מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכוח חוק נכסי המדינהמורשי חתימה מטעם משרד החקלאות ופיתוח הכפר מכוח חוק נכסי המדינה