​​​​​​שנת 2008 נפתחה באופן חגיגי, עת נחנך בנק הגנים לצמחי ארץ ישראל במעמד ראש הממשלה, מר אהוד אולמרט, רעייתו, הגברת עליזה אולמרט, ושר החקלאות ופיתוח הכפר, מר שלום שמחון. הטקס החגיגי התקיים במשרד החקלאות ב- 1.1.2008.

שיאו של הטקס היה בחתימתו של ראש הממשלה על מסמך שהוכנס ל"קפסולת הזמן" והופקד בבנק הגנים. במסמך מצוין, כי ארץ ישראל משתבחת במגוון נדיר של צמחי בר, הטומן בחובו ידע רב ותועלת שיש לשמר. בסיום הטקס התוודע ראש הממשלה לתצוגה מגוונת ורחבה של תוצרת חקלאית בחגיגה של טעמים, ריחות וטכנולוגיות חדשניות.


בנק הגנים הוקם על ידי משרד החקלאות בשיתוף משרד המדע, במטרה לשמר את השונות הגנטית של צמחיית הבר וקרובי תרבות של צמחי ארץ ישראל, המהווים פוטנציאל כלכלי-חקלאי וחברתי-תרבותי עבור הדורות הבאים. בנק הגנים החל בפעילותו בשנת 2007 ויש בו כיום כ- 2,500 מיני צמחים.