​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

טקס חנוכת בנק הגניםhttps://www.moag.gov.il/Odot/galeria_pictures/Pages/bikur_rosh_memshala.aspxטקס חנוכת בנק הגנים
גלריית גנים בוטניים בישראלhttps://www.moag.gov.il/Odot/galeria_pictures/Pages/butanic_gurdens_galery.aspxגלריית גנים בוטניים בישראל
הכירו את העצים המוגנים בישראלhttps://www.moag.gov.il/Odot/galeria_pictures/Pages/ezim_muganim.aspxהכירו את העצים המוגנים בישראל
עצים בוגריםhttps://www.moag.gov.il/Odot/galeria_pictures/Pages/old_trees.aspxעצים בוגרים
הדברה ביולוגית בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/Odot/galeria_pictures/Pages/owl_album.aspxהדברה ביולוגית בחקלאות
פרפר דובון הקיקיוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/galeria_pictures/Pages/parpar_dubon_kikayon.aspxפרפר דובון הקיקיון
סליקורניה - צמח תבלין "בטעם" מלחhttps://www.moag.gov.il/Odot/galeria_pictures/Pages/selicornia.aspxסליקורניה - צמח תבלין "בטעם" מלח
נחל שיקמה - חורף 2009https://www.moag.gov.il/Odot/galeria_pictures/Pages/shikma.aspxנחל שיקמה - חורף 2009
גלריית תמונות סוסיםhttps://www.moag.gov.il/Odot/galeria_pictures/Pages/susim.aspxגלריית תמונות סוסים
צמחים חסכני מיםhttps://www.moag.gov.il/Odot/galeria_pictures/Pages/zmahi_hashaney_maim_2008.aspxצמחים חסכני מים