שר החקלאות ופיתוח הכפר

​​​​​​​​

שר החקלאות ופיתוח הכפר – ח"כ אלון שוסטר