חזון ויעדי המשרד

חזון המשרד  

​​המשרד פועל לפיתוח חקלאות ישראל וביסוס ההתיישבות ברוח ערכי הציונות, לשמירה על אדמות המדינה ומשאביה, להבטחת אספקת מזון טרי ואיכותי לתושבי מדינת ישראל ולמינוף היתרון היחסי של חקלאות ישראל.

מטרות ויעדים  

מטרה 1: הבטחת קיומה ושגשוגה של חקלאות ישראל

 • הוזלת גורמי הייצור והגדלת זמינותם
 • שיפור התחרותיות של תוצרת ישראלית בעולם
 • פיתוח ומסחור ידע וחדשנות
 • הבטחת דור המשך לחקלאות הישראלית
 • הבטחת תנאי ייצור נאותים לחקלאים

מטרה 2: הבטחת מוצר טרי, איכותי, בריא ובטיחותי לציבור

 • שיפור הבטיחות והאיכות של התוצרת החקלאית
 • הגדלת הערך התזונתי והבריאותי של התוצרת החקלאית

מטרה 3: הבטחת רציפות האספקה של תוצרת חקלאית והפחתת יוקר המחייה

 • שיפור זמינות האספקה של מוצרים מגוונים לאורך כל השנה בשגרה ובחירום
 • צמצום פערי תיווך כלכלים ופחתי תוצרת

מטרה 4: עידוד ופיתוח חקלאות בת-קיימא והגברת ההגנה על בעלי החיים ורווחתם

 • הגנה על בעלי חיים ורווחתם
 • יישום והטמעה של חקלאות שומרת סביבה
 • שמירה ופיתוח של שטחים פתוחים לעיבוד שולי ומרעה
 • שמירה על הקרקע החקלאית ומקווי המים
 • הגנה על היער והאילנות

מטרה 5: שיפור כלכלי-חברתי של ההתיישבות הכפרית והחקלאית בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית

 • עידוד ופיתוח ההתיישבות החקלאית והכפרית בפריפריה
 • הסדרת פתרונות דיור לאוכלוסייה הבדואית בנגב
 • פיתוח כלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית ומגזר המיעוטים
 • הסדרת התיישבות האוכלוסייה הבדואית בנגב

מטרה 6: שיפור איכות השירות לחקלאים ולכלל הציבור

 • ייעול השירות לציבור, תוך הפחתת הבירוקרטיה והקטנת הנטל הרגולטורי
 • שיפור וניהול שוטף של השירות הפנימי תוך חיזוק המשאב האנושי