חזון ויעדי המשרד

חזון המשרד  

​​המשרד פועל לפיתוח חקלאות ישראל וביסוס ההתיישבות ברוח ערכי הציונות, לשמירה על אדמות המדינה ומשאביה, להבטחת אספקת מזון טרי ואיכותי לתושבי מדינת ישראל ולמינוף היתרון היחסי של חקלאות ישראל.

מטרות ויעדים  

1. הבטחת קיומה ושגשוגה של חקלאות ישראל
 • יעד 1.1 : הוזלת גורמי הייצור והגדלת זמינותם
 • יעד 1.2 : שיפור התחרותיות של תוצרת ישראלית בעולם
 • יעד 1.3 : פיתוח ומסחור של ידע וחדשנות ויצירת שיתופי פעולה בינלאומיים
 • יעד 1.4 : הבטחת דור המשך לחקלאות הישראלית
 • יעד 1.5 : הבטחת תנאי ייצור נאותים לחקלאים
2. הבטחת מוצר איכותי, בריא ובטיחותי לציבור
 • יעד 2.1 : שיפור הבטיחות והאיכות של התוצרת החקלאית
 • יעד 2.2 : הגדלת הערך התזונתי והבריאותי של התוצרת החקלאית
3. הבטחת רציפות האספקה של תוצרת חקלאית והפחתת יוקר המחיה
 • יעד 3.1 : שיפור הזמינות של אספקת מוצרים מגוונים לאורך כל השנה, בשגרה ובחירום
 • יעד 3.2 : צמצום פערי תיווך כלכליים ופחתי תוצרת
4. עידוד ופיתוח חקלאות בת-קיימא והגברת ההגנה על בעלי החיים ועל רווחתם
 • יעד 4.1 : הגנה על בעלי החיים ועל רווחתם
 • יעד 4.2 : יישום והטמעה של חקלאות שומרת סביבה
 • יעד 4.3 : שמירה ופיתוח של שטחים פתוחים לעיבוד שולי ולמרעה
 • יעד 4.4 : שמירה על הקרקע החקלאית ועל מקווי המים
 • יעד 4.5 : הגנה על היער והאילנות
5. שיפור כלכלי-חברתי של ההתיישבות הכפרית והחקלאית בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית
 • יעד 5.1 : עידוד ההתיישבות החקלאית והכפרית בפריפריה ופיתוחה
 • יעד 5.2 : פיתוח כלכלי-חברתי של האוכלוסייה הבדואית ושל מגזר המיעוטים
6. שיפור איכות השירות לחקלאים ולכלל הציבור
 • יעד 6.1 : ייעול השירות לציבור, תוך הפחתת הבירוקרטיה והקטנת הנטל הרגולטורי