הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/betiha_2019.aspxהודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסר24/03/2019 22:00:00
נוהל הגשת דוחות ביצוע עבור תמיכה בשכר ופעולות - גרעיני משימה 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/nehalim/Pages/wages_operations.aspxנוהל הגשת דוחות ביצוע עבור תמיכה בשכר ופעולות - גרעיני משימה 201924/03/2019 22:00:00
משרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי לבדיקת התוצרת האורגנית בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/seker_organi.aspxמשרד החקלאות מפרסם את הסקר השנתי לבדיקת התוצרת האורגנית בישראל23/03/2019 22:00:00

 

 

מפת חיפוש רופאים וטרינריים
כלים שימושיים לציבור
מחירים בפיקוח
סקר מחירים סיטוניים (יומי)
רישיונות כריתה והעתקה
אתר המפות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
איתור מחוזות לפי ישובים
גרעיני משימה
מטאורולוגיה חקלאית

פעילות משרד החקלאות למען רווחת בעלי החיים

סקירת פעילות המשרד בכל הקשור לרווחת בעלי חיים, פעילות הכוללת חקיקה, נהלים ועוד

מידע על מחלת הכלבת

מידע על מחלת הכלבת, מפת התפשטות, סימני המחלה ודרכי מניעה