נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 202022/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim.aspx
הנחיות לשיפור הבטיחות הביולוגית במשקי עופותהנחיות לשיפור הבטיחות הביולוגית במשקי עופות22/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/hanhayot_ofot.aspx
דפי שער למתן שירותים במחקרי שה"מ 2020דפי שער למתן שירותים במחקרי שה"מ 202021/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mehkarim_shaham_2020.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות21/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות21/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspx
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייהחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, תוצרת טרייה21/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_totzeret_tria.aspx
דו"ח תיקים פעילים ביבואדו"ח תיקים פעילים ביבוא21/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspx
דו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת ועדת ההיגוידו"ח תיקים שנסגרו בעקבות PRA ובמסגרת ועדת ההיגוי21/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_sgira.aspx
Electronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute LibraryElectronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Library20/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/sfarim/Pages/New_items_received_2017.aspx
הודעה ללולנים אוקטובר 2020הודעה ללולנים אוקטובר 202020/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/lulanim_9-20.aspx
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות) (תיקון), התש"ף - 2020טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (הובלת בהמות) (תיקון), התש"ף - 202020/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/hagana_baaley_haim.aspx
טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקת בהמות בבתי מטבחיים), התש"ף - 2020טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקת בהמות בבתי מטבחיים), התש"ף - 202020/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/hukim/tyutot lehukim veskemim/tzaar-balei-chaim/Pages/hahzaka_batey_mitbahaim.aspx
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים 20/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspx
H5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.20H5N8 דיווח המשך 2 לOIE מתאריך 15.10.2019/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-2-H5N8-15-10-20.aspx
אזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 18.10.20אזורים וישובים רשומים כמקומות נגועים בשפעת העופות - 18.10.2019/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/18-10-2020__ezorim_shapaat_ofot.aspx
הנחיות גידול טווידיההנחיות גידול טווידיה19/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tweedia.aspx
הודעת המשך 1 H5N8 בעופות בר 19.10.20הודעת המשך 1 H5N8 בעופות בר 19.10.2019/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-1-H5N8-wild-animals-19-10-20.aspx
H5N8 דיווח המשך 3 לOIE תאריך - 19.10.20H5N8 דיווח המשך 3 לOIE תאריך - 19.10.2019/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-3-H5N8-19-10-20.aspx
אירועי מחלת הכלבת בישראל 2020אירועי מחלת הכלבת בישראל 202018/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet
H5N8 דיווח המשך מספר 2 ל-OIE מתאריך- 15.10.20 H5N8 דיווח המשך מספר 2 ל-OIE מתאריך- 15.10.2018/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/H5N8-15-10-20.aspx
מקרה כלבת מספר 29 – בתן, בקיבוץ יראוןמקרה כלבת מספר 29 – בתן, בקיבוץ יראון18/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevt_29.aspx
שני מקרים נוספים של שפעת עופות התגלו ביממה האחרונה שני מקרים נוספים של שפעת עופות התגלו ביממה האחרונה 18/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Avian_influenza_2.aspx
H5N8 דיווח המשך מספר 1 לOIE מתאריך - 14.10.20H5N8 דיווח המשך מספר 1 לOIE מתאריך - 14.10.2017/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/ofot_bar_1_H5N8-14-10-20.aspx
הודעה דחופה ל-OIE אירוע H5N8 בעופות בר - 14.10.20 הודעה דחופה ל-OIE אירוע H5N8 בעופות בר - 14.10.2017/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/H5N8-ofot_bar_of_t_14-10-20.aspx
איסור הוצאת עופות לחלקות מרעה / חלקות אימון - 15.10.20איסור הוצאת עופות לחלקות מרעה / חלקות אימון - 15.10.2017/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/mire_ofot_15-10-2020.aspx
מקרה כלבת מספר 28 – בתן, חוות הפורלים, קיבוץ דןמקרה כלבת מספר 28 – בתן, חוות הפורלים, קיבוץ דן17/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_28.aspx
תות שדה בחלקות מניבותתות שדה בחלקות מניבות17/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Strawberries.aspx
השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מזהירים את הציבור: בבית גידול לכלבים נמצאה נגיעות בחיידק ברוצלה מסוג קאניס המסוכן לאדם ולכלביםהשירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מזהירים את הציבור: בבית גידול לכלבים נמצאה נגיעות בחיידק ברוצלה מסוג קאניס המסוכן לאדם ולכלבים17/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/brucella_canis.aspx
מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר סיכלו באזור ירושלים ניסיון הברחה של 30,000 ביצים שאינן ראויות למאכל משטחי הרשות הפלסטינית מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר סיכלו באזור ירושלים ניסיון הברחה של 30,000 ביצים שאינן ראויות למאכל משטחי הרשות הפלסטינית 17/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/eggs_smuglling.aspx
תקנות לשעת חירום - הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חייםתקנות לשעת חירום - הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים14/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/regulation_agri.aspx
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 202014/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspx
חוברת הדרכה - גידול ירקות בהידרופוניקהחוברת הדרכה - גידול ירקות בהידרופוניקה14/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/growing_vegetables_in_hydroponics.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 נכון ליום 15.10.2020דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 נכון ליום 15.10.202014/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dohnizulmichsot151020.aspx
טיוטה להערות ציבור - נוהל חלוקת מכסות יבוא 2021טיוטה להערות ציבור - נוהל חלוקת מכסות יבוא 202114/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/nohalmichsotyevu2021tyuta.aspx
טפסים והוראות להתנהלות באזור הסגר - שפעת העופותטפסים והוראות להתנהלות באזור הסגר - שפעת העופות14/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/tfasim_shapaat_ofot.aspx
שני מקרים נוספים של שפעת עופות התגלו ביממה האחרונהשני מקרים נוספים של שפעת עופות התגלו ביממה האחרונה14/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/update_avian_influenza.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים13/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-202013/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspx
שפעת עופות התגלתה בלול בקיבוץ מענית במועצה האזורית מנשה - ניתן להמשיך ולצרוך עופות וביציםשפעת עופות התגלתה בלול בקיבוץ מענית במועצה האזורית מנשה - ניתן להמשיך ולצרוך עופות וביצים13/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/H5N8_flu.aspx
הודעה דחופה לOIE שפעת עופות 13.10.20הודעה דחופה לOIE שפעת עופות 13.10.2013/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/shapaat_ofot-H5N8-13-10-20.aspx
נוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופרנוהל תמיכה בהשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופר13/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tzofar-support.aspx
מקרה כלבת מספר 27 – בכלב, ממצפה מתת, 14.10.20מקרה כלבת מספר 27 – בכלב, ממצפה מתת, 14.10.2013/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kelevet27.aspx
מקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.20מקרה כלבת מספר 25 – בתן, פורלים, קיבוץ דן, 12.10.2012/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_25.aspx
מקרה כלבת מספר 26 – בתן, באזור נחל חרמון, קיבוץ דפנה, 12.10.20מקרה כלבת מספר 26 – בתן, באזור נחל חרמון, קיבוץ דפנה, 12.10.2012/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_26.aspx
מחלת מגלת שורש וגבעול (פוזריום סולני - fusarium solani) בגידול פלפל מחלת מגלת שורש וגבעול (פוזריום סולני - fusarium solani) בגידול פלפל 12/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/fusarium_solani_in_pepper.aspx
סיכום מבחני זנים בחמניות - עונת 2020סיכום מבחני זנים בחמניות - עונת 202012/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Sunflowers.aspx
מנכ"ל משרד החקלאות, ד"ר נחום איצקוביץ', בפנייה אישית למנכ"לי רשתות השיווק: "הצטרפו לתוכנית סימון ארץ מקור של פירות וירקות!"מנכ"ל משרד החקלאות, ד"ר נחום איצקוביץ', בפנייה אישית למנכ"לי רשתות השיווק: "הצטרפו לתוכנית סימון ארץ מקור של פירות וירקות!"12/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/mark_israeli_product.aspx
דיווח המשך 1 - סופי דבר צאן 13.10.20דיווח המשך 1 - סופי דבר צאן 13.10.2012/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/dever_tzon_13-10-20.aspx
חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה מירדןחלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה מירדן11/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/zeytimmeyarden.aspx
מחלת הקמחונית בפלפל ודרכי ההתמודדות עמהמחלת הקמחונית בפלפל ודרכי ההתמודדות עמה11/10/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/candida_disease_in_pepper.aspx