יתרת מכסות יבוא זיתים לתעשייה מכסה 2073יתרת מכסות יבוא זיתים לתעשייה מכסה 207314/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/zeytimlatasiya.aspx
החיים שלהם לא תותים: מפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון לשיווק 200 אריזות תותי שדה משטחי הרשות הפלסטינאיתהחיים שלהם לא תותים: מפקחי משרד החקלאות סיכלו ניסיון לשיווק 200 אריזות תותי שדה משטחי הרשות הפלסטינאית14/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/tfisat_tutim2019.aspx
מתן שרות ליצוא חיות מחמד בחנוכה - 22.2.19מתן שרות ליצוא חיות מחמד בחנוכה - 22.2.1914/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yetzu_hanuka_-2019.aspx
המלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברהמלצות לגינה קהילתית - חודש דצמבר14/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2019/Pages/dec_recom.aspx
תיקון נספח א' - מכסת תפוח עץ מקנדה - 9851תיקון נספח א' - מכסת תפוח עץ מקנדה - 985110/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nohal_import_2020/Pages/tapuhkanada.aspx
קול קורא להשתתף בניסויי חברות לבחינת חלופות לתכשירים המכילים IPRODIONE להדברת קשיונה גדולה בגזר באחסוןקול קורא להשתתף בניסויי חברות לבחינת חלופות לתכשירים המכילים IPRODIONE להדברת קשיונה גדולה בגזר באחסון10/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/kol_kore_hadbarat_gezer.aspx
לראשונה: ישראל, יוון וקפריסין יתכנסו באילת לכנס משותף (משולש) שיעסוק בדיג ובדגה בים התיכוןלראשונה: ישראל, יוון וקפריסין יתכנסו באילת לכנס משותף (משולש) שיעסוק בדיג ובדגה בים התיכון10/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/kenes_daig.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים09/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
משרד החקלאות הגיש כתב אישום חמור נגד אדם אשר שיסה שני כלבים שהיו בחזקתו בחתול עיוורמשרד החקלאות הגיש כתב אישום חמור נגד אדם אשר שיסה שני כלבים שהיו בחזקתו בחתול עיוור09/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/animal_abuse_charge.aspx
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבורמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור09/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/nehalim/Pages/tmicha_2020.aspx
פרסום נוהלי תמיכות שימור קרקע 2020 - להערות הציבורפרסום נוהלי תמיכות שימור קרקע 2020 - להערות הציבור09/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/draft_tmicha_2020.aspx
נתונים מפורטים של צריכת המים השפירים לחקלאות במערכת הארצית בשנת 2018נתונים מפורטים של צריכת המים השפירים לחקלאות במערכת הארצית בשנת 201808/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/rshut_amaim_2019.aspx
מבחני תמיכה לגנים הבוטניים לשנת 2020 - גופים אחריםמבחני תמיכה לגנים הבוטניים לשנת 2020 - גופים אחרים08/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/tmicha_botani.aspx
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח 2020 - מוסדות ציבורמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח 2020 - מוסדות ציבור08/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/nohal/Pages/tmicha_botani_mosdot.aspx
קול קורא להצעות מחקר בכותנה לשנת 2020קול קורא להצעות מחקר בכותנה לשנת 202007/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_anaf_cotton.aspx
תמיכה בחיסונים כנגד מחלת העכברת - 5.12.19תמיכה בחיסונים כנגד מחלת העכברת - 5.12.1907/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/achberet_5-12-19.aspx
הודעה ליבואנים - אושר יבוא פרחים מיובשים של קנביס (Cannabis sativa) לתעשייההודעה ליבואנים - אושר יבוא פרחים מיובשים של קנביס (Cannabis sativa) לתעשייה07/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Cannabis-sativa_8-12-19.aspx
קול קורא לצורך עדכון רשימת מומחים לביצוע הרצאות בארץ ובחו"ל ומתן שירות של ייעוץ חקלאי מקצועי לפרויקטים בחו"ל עבור פעילות "סינדקו" לשנים 2020 - 2021קול קורא לצורך עדכון רשימת מומחים לביצוע הרצאות בארץ ובחו"ל ומתן שירות של ייעוץ חקלאי מקצועי לפרויקטים בחו"ל עבור פעילות "סינדקו" לשנים 2020 - 202104/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/CINADCO/Publication/Pages/kol_kore_2020-21.aspx
הודעה ליבואנים - אושר היבוא של צמחי עציץ של הלובורוס (Helleborus) מ"ארצות אירופה"הודעה ליבואנים - אושר היבוא של צמחי עציץ של הלובורוס (Helleborus) מ"ארצות אירופה"03/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Helleborus_import.aspx
הבהרה לגבי מכסת יבוא דבש מהאחוד האירופי (4095) לשנת 2020הבהרה לגבי מכסת יבוא דבש מהאחוד האירופי (4095) לשנת 202003/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Honey_import.aspx
הודעה (קול קורא) בדבר השתתפות המדינה בפוליסות ביטוח נזקי טבע לשנת 2020הודעה (קול קורא) בדבר השתתפות המדינה בפוליסות ביטוח נזקי טבע לשנת 202003/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/polisot_nizkei_teva.aspx
ליזיאנטוס - הנחיות לעונה ליזיאנטוס - הנחיות לעונה 02/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_laona_megadli_lisianthus.aspx
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - נובמבר, 2019מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - נובמבר, 201902/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/moadei_diunim.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 201902/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspx
עדכון בנוגע לייצוא של דגים חיים לקנדה - 2.12.19עדכון בנוגע לייצוא של דגים חיים לקנדה - 2.12.1902/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2019/Pages/yetzu_dagim_canada_02-12-19.aspx
התמודדות עם מחלת הכשותית בליזיאנטוסהתמודדות עם מחלת הכשותית בליזיאנטוס02/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/kshutit_Lisianthus.aspx
הנחיות גידול פרח שעווה בישראלהנחיות גידול פרח שעווה בישראל02/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_gidul_perach_shaava.aspx
אירועי מחלת הכלבת בישראלאירועי מחלת הכלבת בישראל01/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet
שיח עם חיות כבר אינו בעיה: הכירו את המערכת שתתרגם לכם את שפת בעלי החייםשיח עם חיות כבר אינו בעיה: הכירו את המערכת שתתרגם לכם את שפת בעלי החיים01/12/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Cow_system.aspx
מידע והנחיות לבדיקת נוכחות נוגדנים נגד כלבת (RFFIT)מידע והנחיות לבדיקת נוכחות נוגדנים נגד כלבת (RFFIT)30/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_kalevet.aspx
שחרור רשמי של אצוות תרכיב וטרינרי לשיווק על ידי היבואןשחרור רשמי של אצוות תרכיב וטרינרי לשיווק על ידי היבואן30/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/shichrur_atzvot_yevuan.aspx
נהלי תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים - להערות הציבור עד 12.12.19נהלי תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים - להערות הציבור עד 12.12.1930/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspx
ענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2018ענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 201830/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/fishery_industry.aspx
חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת - 2019-2020חיסון שועלים ותנים כנגד כלבת - 2019-202030/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/Pirsumim/2019/Pages/hisun_shualim_tanim_2019-2020.aspx
קול קורא – מיזמים לתמיכה בהדברה ידידותית של זבוב הפירות הים תיכוני בענף מטעי פירות בהתארגנות אזורית 2020קול קורא – מיזמים לתמיכה בהדברה ידידותית של זבוב הפירות הים תיכוני בענף מטעי פירות בהתארגנות אזורית 202030/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/kol_kore_zvuv_perot2020.aspx
יתרת מכסות יבוא של זיתים לתעשייה (2073)יתרת מכסות יבוא של זיתים לתעשייה (2073)30/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/olives.aspx
מכסת יבוא שום מהאחוד האירופי (7040)מכסת יבוא שום מהאחוד האירופי (7040)30/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/shum.aspx
רשמים מכנס 'חומרי הדברה בתוצרת חקלאית - לא מה שחשבתם' שהתקיים ב- 6.11.19 רשמים מכנס 'חומרי הדברה בתוצרת חקלאית - לא מה שחשבתם' שהתקיים ב- 6.11.19 26/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2019/Pages/kenes_hadbara_2019.aspx
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 24.11.2019פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 24.11.201926/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot241119.aspx
הזמנה למפגש גיוס מפקחים בשירותים להגנת הצומח - 3.12.19הזמנה למפגש גיוס מפקחים בשירותים להגנת הצומח - 3.12.1926/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/gius_mefakhim.aspx
פנייה להצגת מועמדות למשרת מנכ”ל מועצת החלב ויו”ר ועדת המכסות – (הארכת מועד הגשת מועמדות)פנייה להצגת מועמדות למשרת מנכ”ל מועצת החלב ויו”ר ועדת המכסות – (הארכת מועד הגשת מועמדות)26/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/Pages/milk_mankal.aspx
נוהל תמיכה - גריטת ספינות מכמורתנוהל תמיכה - גריטת ספינות מכמורת26/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/tmicha/Pages/grita_michmoret.aspx
תחשיב עיזים לחלבתחשיב עיזים לחלב26/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiv_zon_2019.aspx
אילנאי נולד - מזל טוב: נולד מקצוע חדש!אילנאי נולד - מזל טוב: נולד מקצוע חדש!26/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Ilanaut.aspx
סיכום ועדת המחירים לבחינת מרווח השיווק של פירות וירקותסיכום ועדת המחירים לבחינת מרווח השיווק של פירות וירקות26/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/sikum_veaadat_mehirim.aspx
שחרור מהסגר קטרת העור בעקבות ממצא מעבדה חיובי בדוב"ב - 25.11.19שחרור מהסגר קטרת העור בעקבות ממצא מעבדה חיובי בדוב"ב - 25.11.1924/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or_dovev-31-10-19.aspx
מבדיקה השוואתית שערך משרד החקלאות עולה: מחירי האבוקדו בישראל נמוכים משמעותית ממחירם באירופה!מבדיקה השוואתית שערך משרד החקלאות עולה: מחירי האבוקדו בישראל נמוכים משמעותית ממחירם באירופה!24/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/avocado2019.aspx
הנחיות להדברת מחלת הכימשון בעגבניות בבתי צמיחההנחיות להדברת מחלת הכימשון בעגבניות בבתי צמיחה23/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchayot_kimashon.aspx
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2019 – 2020רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2019 – 202023/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspx
תוכנית עבודה - מיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעהתוכנית עבודה - מיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעה23/11/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2019/Pages/Carrying_Mapping_Program.aspx