התפרצויות שפעת העופות H5N8התפרצויות שפעת העופות H5N816/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Shapaat_ofot/Pages/H5N8.aspx
סיכום סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2019סיכום סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 201916/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/seker_sheeriot_homrey_hadbara_2019.aspx
דיווח המשך מספר 2 ל-O.I.E פה וטלפיים - 14.1.21דיווח המשך מספר 2 ל-O.I.E פה וטלפיים - 14.1.2116/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2021/Pages/Follow-up-report-2-FMD-14-01-21.aspx
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - ינואר, 2021מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - ינואר, 202116/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2021/Pages/vaada_ben_misradit_1-21.aspx
נוכחות גבוהה של נגיף PVY במזרעי הסתיו בתפוח אדמה ומניעת המשך התבססותונוכחות גבוהה של נגיף PVY במזרעי הסתיו בתפוח אדמה ומניעת המשך התבססותו16/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pvy_in_potato.aspx
אירועי מחלת הכלבת בישראל 2021אירועי מחלת הכלבת בישראל 202113/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet
נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -2021נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 -202113/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/new_tech_plant_branches.aspx
עדכונים לאירוע פה וטלפיים בפסוטה - 14.1.21עדכונים לאירוע פה וטלפיים בפסוטה - 14.1.2113/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_pasuta-10-1-2021.aspx
דו"ח חלוקת מכסות יבוא לשנת 2021 נכון ליום 14.01.2021דו"ח חלוקת מכסות יבוא לשנת 2021 נכון ליום 14.01.202113/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/michsot/Pages/dohnizulmichsot140121.aspx
טיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשור, 2020טיפולים למניעה ולהתמודדות עם פוזריום בחסה עגולה (iceberg) בבשור, 202013/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/posarium_in_iceberg.aspx
חשד לאירוע פה וטלפיים בעדר השייך לקיבוץ מלכיה, הודעה ראשונה - 12.1.21חשד לאירוע פה וטלפיים בעדר השייך לקיבוץ מלכיה, הודעה ראשונה - 12.1.2112/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_malchia_12-1-21.aspx
עדכונים לאירוע פה וטלפיים בכפר ריחניה שבגליל העליון שהחל בתאריך - 7.1.21עדכונים לאירוע פה וטלפיים בכפר ריחניה שבגליל העליון שהחל בתאריך - 7.1.2111/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_rahania-10-1-2021.aspx
עדכונים מאירוע פה וטלפיים בבית המטבחיים ירכא, בעגל שמקורו במשק מעלה גמלא, שהחל בתאריך 5.1.21עדכונים מאירוע פה וטלפיים בבית המטבחיים ירכא, בעגל שמקורו במשק מעלה גמלא, שהחל בתאריך 5.1.2111/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim-6-1-2021.aspx
עדכון שיטת החלוקה מכסות שקדים קלופים ושקדים בקליפה (מכסות 10041 ו10039)עדכון שיטת החלוקה מכסות שקדים קלופים ושקדים בקליפה (מכסות 10041 ו10039)11/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/Pages/shkedim.aspx
ישראל קיבלה אישור רשמי משלטונות בחריין לייצא אליה תוצרת חקלאית טרייה וחומר ריבויישראל קיבלה אישור רשמי משלטונות בחריין לייצא אליה תוצרת חקלאית טרייה וחומר ריבוי11/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/baharein.aspx
משרד החקלאות תמך במתנדבים בחקלאות בהיקף של למעלה מ-28 מיליון ₪ בשנת 2020משרד החקלאות תמך במתנדבים בחקלאות בהיקף של למעלה מ-28 מיליון ₪ בשנת 202011/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/suport_volunteers.aspx
חשד לאירוע פה וטלפיים בחוות ינאי, ליד חצור הגלילית, הודעה ראשונה - 12.1.21חשד לאירוע פה וטלפיים בחוות ינאי, ליד חצור הגלילית, הודעה ראשונה - 12.1.2111/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_yanai_12-1-21.aspx
חשד לאירוע פה וטלפיים בנטועה בגליל המערבי, הודעה ראשונה - 12.1.21חשד לאירוע פה וטלפיים בנטועה בגליל המערבי, הודעה ראשונה - 12.1.2111/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafim_netua-12-1-2021.aspx
חלוקת רישיונות לזיתים משומרים לתעשייה - מכסה 2073חלוקת רישיונות לזיתים משומרים לתעשייה - מכסה 207310/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/Pages/zeytimegozeyadama.aspx
עדכונים מאירוע פה וטלפיים במושב זרעית שהחל בתאריך 3.1.21עדכונים מאירוע פה וטלפיים במושב זרעית שהחל בתאריך 3.1.2110/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim_zirit-4-1-2021.aspx
חלוקת רישיונות לייבוא אגוזי אדמה לתעשייה ולסוחרים - מכסה 1203חלוקת רישיונות לייבוא אגוזי אדמה לתעשייה ולסוחרים - מכסה 120310/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/Pages/egozeyadama.aspx
חוזר מסירת כלבים וחתולים לאימוץ מכלביות רשות ומארגונים למען בעלי חייםחוזר מסירת כלבים וחתולים לאימוץ מכלביות רשות ומארגונים למען בעלי חיים10/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/hozer_imutz.aspx
מבחן זני חסה בשטח פתוח בקיץ בבשור, 2020מבחן זני חסה בשטח פתוח בקיץ בבשור, 202010/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/test_lettuce_varieties.aspx
עדכונים מאירוע פה וטלפיים בקיבוץ אילון שהחל בתאריך - 3.1.21עדכונים מאירוע פה וטלפיים בקיבוץ אילון שהחל בתאריך - 3.1.2110/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/pe_tlafaim-ayalon-4-1-2021.aspx
נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציבנוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2020 - פרסום החלטות בנושא חלוקת התקציב10/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pages/nohal_hatulim.aspx
יבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומיםיבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומים09/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/tahshireyhadbara/yevumakbil
רשימת יצואני האתרוגים - עדכון 08.01.21רשימת יצואני האתרוגים - עדכון 08.01.2109/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/onat_etrogim_2009.aspx
תכשירים במסלול יבוא מקביל בעלי היתר מכירהתכשירים במסלול יבוא מקביל בעלי היתר מכירה09/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/yevu_hadbara_dshanim/yevu_makbil/Pages/yevu-makbil-2020.aspx
תעודת בריאות והצהרה לייצוא כלבים וחתולים לאנגליהתעודת בריאות והצהרה לייצוא כלבים וחתולים לאנגליה09/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/Exp-pets-GB-non-commercial-07012021.aspx
תעודת בריאות לייצוא כלבים וחתולים לטורקיהתעודת בריאות לייצוא כלבים וחתולים לטורקיה09/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/Exp-pets-Turkey.aspx
עדכונים בנושא יבוא חיות מחמד בעת סגר קורונה - 10.1.21עדכונים בנושא יבוא חיות מחמד בעת סגר קורונה - 10.1.2109/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_hayiot_mahmad_10-1-21.aspx
עדכונים בנושא יבוא חיות מחמד בעת סגר קורונה - 10.1.21עדכונים בנושא יבוא חיות מחמד בעת סגר קורונה - 10.1.2109/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/import_pets_10-1-21.aspx
הקצאת 170 מכסות הטלה חדשותהקצאת 170 מכסות הטלה חדשות09/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2021/Pages/michsa_lul_2021.aspx
העברת בקר לרשות הפלשתינאית בעקבות ממצא מחלת הפה והטלפיים - 6.1.21העברת בקר לרשות הפלשתינאית בעקבות ממצא מחלת הפה והטלפיים - 6.1.2109/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/haavarat_bakar_rashut_6-1-2021.aspx
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונההודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה07/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים06/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
מקרה כלבת מספר 1 בתן, בשאר ישוב - 5.1.21מקרה כלבת מספר 1 בתן, בשאר ישוב - 5.1.2106/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2021/Pages/kalevet_1_2021.aspx
Electronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute LibraryElectronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Library05/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/sfarim/Pages/New_items_received_2017.aspx
הודעה דחופה לOIE פה וטלפיים - 5.1.21הודעה דחופה לOIE פה וטלפיים - 5.1.2105/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Immediatre-notification-FMD-05-01-21.aspx
תכנית ההדרכה לשנת 2021 - תחום הנדסת הצומחתכנית ההדרכה לשנת 2021 - תחום הנדסת הצומח05/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/annual_plan.aspx
דיווח המשך מספר 1 ל-O.I.E פה וטלפיים - 6.1.21דיווח המשך מספר 1 ל-O.I.E פה וטלפיים - 6.1.2105/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/pe_tlafaim_6-1-21.aspx
בפרדס - הנחיות לחודשים ינואר-פברואר 2021בפרדס - הנחיות לחודשים ינואר-פברואר 202105/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_january_febaruary_2021.aspx
השירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכים לקראת יצוא תוצרת חקלאית לבחרייןהשירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכים לקראת יצוא תוצרת חקלאית לבחריין04/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/export_Bahrain.aspx
אגרות ודמי שירותאגרות ודמי שירות03/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/budget/agrot_dme_sherut/Pages/agrot_dme_sherut.aspx
תכשירי הדברה מורשים לשימוש בקולרבי המיועד ליצוא – 2021-2020תכשירי הדברה מורשים לשימוש בקולרבי המיועד ליצוא – 2021-202003/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_use_in_kohlrabi.aspx
הזנה חנקנית בגזרהזנה חנקנית בגזר03/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/nitrogen_feeding_in_carrots.aspx
שינויים בתהליכי העבודה לייצוא חומר צמחי לממלכה המאוחדת (UK) לאחר הברקזיט - 31.12.20שינויים בתהליכי העבודה לייצוא חומר צמחי לממלכה המאוחדת (UK) לאחר הברקזיט - 31.12.2003/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/Pages/uk_export_plant_health.aspx
חלוקת מכסות יבוא שקדים בקליפה ושקדים קלופים מארה"בחלוקת מכסות יבוא שקדים בקליפה ושקדים קלופים מארה"ב03/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/Pages/shkedimusa.aspx
דו"ח חלוקת מכסות לשנת 2021 נכון ליום 04.01.2021 דו"ח חלוקת מכסות לשנת 2021 נכון ליום 04.01.2021 03/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/michsot/Pages/dohytrot01012021.aspx
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 2020דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - דצמבר, 202002/01/2021 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_2020.aspx