​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אלפרט אהודמנהל תחום (ענפי החי)גורמי ייצור039485757צור קשר
אלקבץ שניחשבות וכספיםצור קשר
אלקיים שלמהמרכז (הגנת הצומח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559926צור קשר
אלקים תמרמנהל תחום (הדרכה וניתוח מערכות מינהל)מינהל ומשאבי אנוש, ניתוח מערכות מנהל והדרכה03-9685455צור קשר
אלקינד גניהאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681540/39צור קשר
אלקיס אברהםמנהל תחום (מועצות יצור חברות וחברות ממשלתיות)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485443צור קשר
אלקרנאוי עפיףראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אלקרס קלרהרכז/ת לשכה בכירה א'אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש039485369צור קשר
אלשייך אבימפקח מקנהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6232914צור קשר
אלשייך גסאןרכז בכיר פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602102צור קשר