​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
תירוש יוחאימנהל תחום מידע ו-GISרשות לתכנון, תכנון ופיתוח הכפר03-9485484צור קשר
יאיר תמרימרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (ענפי קישוט ירוקים)תחום פרחים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303481צור קשר
תנעמי תמרמנהל לשכה (שר)לשכת השרצור קשר