​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אסעד תאמררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)04-6489110צור קשר
אסעד איימןמרכז בכיר (כלכלה ושיווק)מנהלת תיאום וקישור חקלאי - יהודה ושומרוןצור קשר
אסרף עופרראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אעבדת חוסאםסטודנט חקלאות-משאבי אנושמשאבי אנוש02-6290144צור קשר
אפון רחלימנהל אגףיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688987 ,03-9688986צור קשר
אהד אפיקמנהל תחום (דבורים)דבורים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485309צור קשר
אפרם סלומוןעובד מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681665צור קשר
אקוה מרגליתכספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681656צור קשר
אקנין קרןרכזת לשכה בכירהלשכת השרצור קשר
אקנין יעלרכזת בכירה פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8521416צור קשר