​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אסרף עופרראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אעבדת חוסאםסטודנט חקלאות-משאבי אנושמשאבי אנוש02-6290144צור קשר
אפון רחלימנהל אגףיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688987 ,03-9688986צור קשר
אהד אפיקמנהל תחום (דבורים)דבורים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485309צור קשר
אפרם סלומוןעובד מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681665צור קשר
אקוה מרגליתכספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681656צור קשר
אקנין יעלרכזת בכירה פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8521416צור קשר
קרן אקניןרכזת לשכהלשכת השרצור קשר
אקשוטי אלוןבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681699צור קשר
ארגוב שבתאיראש ענף (מעבר חוסיין)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559911צור קשר