​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אקנין יעלרכזת בכירה פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8521416צור קשר
אקשוטי אלוןבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681699צור קשר
ארביב אורטלרכזת לשכה בכירהלשכת השר03-8485800צור קשר
ארגוב שבתאיראש ענף (מעבר חוסיין)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559911צור קשר
ארגמן אליחוקרהתחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559952צור קשר
ארז לוברנימנהל יחידת תכשירים וטרינריים, רופא וטרינרתכשירים וטרינריים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681748צור קשר
חגית ארזימרכז מקצועי ראשי מחוזי (ענף מטילות)מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), עופות050-6241517צור קשר
אורי אריאל​שר החקלאות ופיתוח הכפרלשכת השר039485800 (שלוחה 2)
אריאלי בוזנחמתמחהמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681635צור קשר
אריאלי אילנהרכזת לשכה מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר