​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אקשוטי אלוןבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681699צור קשר
ארביב אורטלרכזת לשכה בכירהלשכת השר03-8485800צור קשר
ארגוב שבתאיראש ענף (מעבר חוסיין)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559911צור קשר
ארגמן אליחוקרהתחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559952צור קשר
ארז לוברנימנהל יחידת תכשירים וטרינריים, רופא וטרינרתכשירים וטרינריים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681748צור קשר
חגית ארזימרכז מקצועי ראשי מחוזי (ענף מטילות)מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), עופות050-6241517צור קשר
אריאלי בוזנחמתמחהמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681635צור קשר
אריאלי אילנהרכזת לשכה מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
אילן אריהסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)עופות, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9681451צור קשר
אריה שמאימנהל אגף א' (הסגר)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681584צור קשר