​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אריה שמאימנהל אגף א' (הסגר)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681584צור קשר
ארנסטר מוניקהמרכז/ת בכיר/ה (הערכות לשעת חירום)לשכת המנכ"ל, ניהול משברים והיערכות לשעת חירום03-9485613צור קשר
ארקין עדיממונה (משאבי טבע וגורמי ייצור)ייעוץ משפטי03-9485507צור קשר
אשוול תמירמנהל אגף א, מינהל והכשרהמינהל והכשרה (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681407צור קשר
אשטיבקר מילימעבדה למיקרוביולוגיה של מזון מן החי ולחי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681645צור קשר
אשכנזי חלפון ענברמנהלת תחום תכנון ומידעיער ואילנות (פקיד היערות)03-9685470צור קשר
אשל גילחוקרהתחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559943צור קשר
אשל איילמפקח מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
שלומית אשתהרכזת לשכה אאגף בעלי חיים03-9485311צור קשר
באום מירימעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681779צור קשר