​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
בויארת איברהיםמפקח מקנהלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303406צור קשר
בומברוב רוזלינהמדור מצעים ותרביות (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681653צור קשר
בומברוב וליזרמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688949צור קשר
בונן איריסעוזרת רכזת לשכה וטרנרית גליל גולןשירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), מחוז גליל-גולן 04-6808100צור קשר
היא-לי בונפילמרכזת חומר ריבוי ואקלום הדריםשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי, חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אם03-9681548צור קשר
בוריס יעקובסוןמנהל המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, מנהל מעבדה לכלבתבריאות דבורים, מעבדה לכלבת (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681682, 03-9681711צור קשר
בוריס אבן טובמנהל לשכהלשכה וטרינרית גליל גולן (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808100צור קשר
טרוסאו בזונק עובדת מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)03-9688909צור קשר
בטייקו סרפימהראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
ביבי טלרכזת לשכה בכירהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485537צור קשר