​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
בדוח בת שבעמרכז הדרכה בכיר (צומח)אגף אגרואקולוגיה וגד"ש, אגף ירקות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485919צור קשר
בודניק בר יעלמרכזת בכירה תכניות עבודהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485274צור קשר
בוחבוט שימפקח מרחב צפוןמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303465צור קשר
בוטון קרןמרכז ארצי לרישום כלביםמרכז רישום כלבים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681610צור קשר
בויארת איברהיםמפקח מקנהלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303406צור קשר
בומברוב רוזלינהמדור מצעים ותרביות (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681653צור קשר
בומברוב וליזרמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688949צור קשר
בונן איריסעוזרת רכזת לשכה וטרנרית גליל גולןשירותים וטרינריים, שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), מחוז גליל-גולן 04-6808100צור קשר
היא-לי בונפילמרכזת חומר ריבוי ואקלום הדריםשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי, חומר ריבוי מאושר - סימון עצי אם03-9681548צור קשר
בוקובזה חיהראש ענף (שימור קרקע ,ניקוז ומים)מחוז הנגב08-9920999צור קשר