​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
בידרמן אוריעוזר/ת ראשי/תייעוץ משפטי03-9485283צור קשר
ביטון מרגליתרכזת לשכה בכירהמדען ראשי03-9485553צור קשר
ביטון מיטלראש ענף (מימון והשקעות)השקעות ומימון03-9485519צור קשר
ביטן אמנוןמרכז/ת (ניהול חוות ניסיונות)מחוז השפלה וההר08-9233677צור קשר
מעבדה לבקטריולוגיה ומיקולוגיה קלינית (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688922צור קשר
ביינה טקלהבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681783צור קשר
ד"ר ביסטריצקי קונסטנטין רופא וטרינר ממשלתי מרחב דרוםמערך בריאות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6221127צור קשר
דניאל ביקלמדריך מחוזי (בקר)בקר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), מחוז המרכז
דוד בירןמדריך מחוזי (בקר)בקר, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
בכר עדיעובדת המעבדה לפרזיטולוגיהמעבדה לפרזיטולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681633צור קשר