​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
בוקובזה חיהראש ענף (שימור קרקע ,ניקוז ומים)מחוז הנגב08-9920999צור קשר
בוריס יעקובסוןמנהל המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, מנהל מעבדה לכלבתבריאות דבורים, מעבדה לכלבת (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681682, 03-9681711צור קשר
בוריס אבן טובמנהל לשכהלשכה וטרינרית גליל גולן (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6808100צור קשר
בורשטיין צפורהמנהל תחום (מהנדס ראשי)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנוש03-9485409צור קשר
בזונקיעקב טרוסאועובדת מעבדה לשאריות כימיותמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688909צור קשר
בטייקו סרפימהראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
ביבי טלרכזת לשכה בכירהחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485537צור קשר
ביברמן מור מריםרכזת לשכה בכירהלשכת השרצור קשר
בידרמן אוריעוזר/ת ראשי/תייעוץ משפטי03-9485283צור קשר
ביטון מרגליתרכזת לשכה בכירהמדען ראשי03-9485553צור קשר