​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אביאני אפרתהיועץ המשפטיייעוץ משפטי03-9485378צור קשר
אביב אסתרראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז הנגב08-9920980צור קשר
אביב דיקלההבטחת איכות המכון הווטרנרי וממונה על השוויון המגדרי ויועצת המנכ"ל לקידום נשיםמכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681639צור קשר
אביב קרןיבוא יצוא נתב"גיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9792240צור קשר
אביגדור מיכאלראש ענף (מעבר לטרון)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
אביטבול עידורכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
יעל אביטלרכזת לשכה בכירההנהלת שירות ההדרכה והמקצוע, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485345צור קשר
אבייב קאריןסטודנטיתאגף ההתיישבות (תנופה)03-9485438צור קשר
אבירם יוסימנהלבינוי משק ושירותים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681699, 03-9681787צור קשר
אבישי לובליןמנהל (בפועל) החטיבה למחלות עופותמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681639צור קשר