​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
צבי אבנירופא וטרינר ארצי (הערכת סיכונים יבוא יצוא)יבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים039681717צור קשר
אבקסיס רחלראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 ,08-8521416צור קשר
גלית אבר הררישיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO03-9485581צור קשר
יצחק אברבנאלמרכז מקצעוי בכיר (תבואות חורף)גידולי שדה03-9485321צור קשר
אברהם ליאורהמרכז/ת בכיר/ה (מחוזי פיתוח הכפר)מחוז הנגב08-9920990צור קשר
אברהם ישראלמשאבי אנוש, מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681621צור קשר
ליאור אברהםמרכז מקצועי ראשי מחוזי (ירקות)ירקות בשטחים פתוחים, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
מיכל אברהםמרכז הדרכה בכיר (בעלי חיים)אגף בעלי חיים, אגף פירות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485925צור קשר
אברהמס יונתןמתכנן ורפרנט (גידול צמחי כיסוי)מחוז גליל-גולן, שימור קרקע וניקוז04-9853033צור קשר
אגוזי ענבלמתכנן (תכנון)מחוז העמקיםצור קשר