​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
צבי אבנירופא וטרינר ארצי (הערכת סיכונים יבוא יצוא)יבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים039681717צור קשר
אבקסיס רחלראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 ,08-8521416צור קשר
יצחק אברבנאלמרכז מקצעוי בכיר (תבואות חורף)גידולי שדה03-9485321צור קשר
אברהם ליאורהמרכז/ת בכיר/ה (מחוזי פיתוח הכפר)מחוז הנגב08-9920990צור קשר
אברהם יחיאלנהג שרלשכת השרצור קשר
אברהם ישראלמשאבי אנוש, מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681621צור קשר
ליאור אברהםמרכז מקצועי ראשי מחוזי (ירקות)ירקות בשטחים פתוחים, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485321צור קשר
מיכל אברהםמרכז הדרכה בכיר (בעלי חיים)אגף בעלי חיים, אגף פירות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485925צור קשר
אברהמס יונתןמתכנן ורפרנט (גידול צמחי כיסוי)מחוז גליל-גולן04-9853033צור קשר
אגוזי ענבלמתכנן (תכנון)מחוז העמקיםצור קשר