​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אגוזי רועיחוקרהתחנה לחקר הסחף, שימור קרקע וניקוז03-9559949צור קשר
ורד אגםממונה (כספים וחשבונות)כספים (שה"מ), שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485329צור קשר
אסתי אדוניהרכזת לשכה אכספים (שה"מ), שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485342צור קשר
אדמוני יפהראש ענף (מימון והשקעות)השקעות ומימון03-9485520צור קשר
אהרון ארזראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אוזן ענתDBA SQL Serverאגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485509צור קשר
אוזן אליעדמפקח מקנהלשכה וטרינרית העמקים (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים050-6241407צור קשר
איתן אוזןיועץ (שר)לשכת השרצור קשר
אוחיון יפהרכזת לשכת מנהל שו_ט בשדהשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681614צור קשר
אוחנה דודמעבדה לפתולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688944צור קשר