​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
יוסף אולגמרכז/ת (ביקורת גשרים)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-6480362, 02-9943492צור קשר
אולגה קוניאחמומחית לטוקסיקולוגיהמעבדה לטוקסיקולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681674צור קשר
אולגקרפוד קרפודרופא לשכהלשכה וטרינרית הנגב (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-6235755צור קשר
אוסמן ארזמנהל תחום (מדיניות כלכלית וסטטיסטיקה)חטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה03-9485921צור קשר
אופטובסקי דודמנהל תחוםהגנת הצומח - אבטחת בריאות הצמח, הגנת הצומח03-9681586צור קשר
אופיר איריסמרכזת בכירה (הסגר-מרכז)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9711098צור קשר
אופק תמירמרכז (מחלות דגים)דיג וחקלאות מים04-6585877צור קשר
גל אורמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (בננות)מטעים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303495צור קשר
אור אפרתמנהלת תחום מידע ונתוניםאגף ההתיישבות (תנופה)03-9485685צור קשר
ד"ר אורי זיו וטרינר נתב"גיבוא יצוא (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9792240צור קשר