​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אביטל אוריםמנהלת תחום רווחהרווחה, מינהל ומשאבי אנוש03-9485459צור קשר
אורלי פרידגוטרופאה וטרינריתמעבדה לאבחון וירלי (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681676צור קשר
אורלנסקי דניאלראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
חיים אורןמרכז מקצועי ראשי מחוזי (תמר ותאנה)מטעים, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר
אזולאי אוררכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
אזולאי יפהרכזת בכירה פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 ,08-8521416צור קשר
אטיאס אבינועםרכז בכיר (פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית)הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602102צור קשר
אטינגר ערןסמנכ"ל בכיר (תשתיות, תכנון וניהול משאבישימור קרקע וניקוז03-9485768צור קשר
אופיר אטינגרמרכז מקצועי ראשי מחוזי (הגנת הצומח)הגנת הצומח, מחוז השפלה וההר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9559999צור קשר
איבגי עדנהרכזת לשכה בכירהחשבות וכספים02-6290180צור קשר