​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אינה ליסנינסקימדור מיקופלסמהמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688940 , 03-9681617צור קשר
איסאקוב ליליהמעבדה לשאריות חומרי הדברהמעבדה לשאריות חומרי הדברה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681569 צור קשר
איצקוביץ אודליהרכזת לשכה א'ייעוץ משפטי03-9485526צור קשר
אירית דוידסוןאחראית ליחידה לנגיפי כשל חיסוני ומחוללי סרטןמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681602צור קשר
אירנה יוסיפוברופאת לשכהלשכה וטרינרית השרון (שו"ט), שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים04-6303406צור קשר
אל קרינאוי חלילראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989
אלביליה עליזהרכזת בכירה פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8560852 , 08-8521416צור קשר
אלדר אבימנהל מדור לדגים ומנהל מעבדה לאבחון וירלימעבדה למחלות דגים (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים, מעבדה לאבחון וירלי (שו"ט)03-9681760צור קשר
אלון עטרהראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559911צור קשר
תמר אלוןסגן מנהל מחוז (הדרכה ומקצוע)הגנת הצומח, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489104צור קשר