​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
אלטורי אמירהמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינרייםצור קשר
אליאסי סיני שלומיתמפקחת מבקרת (נמל)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681551צור קשר
אליהו ליאתמרכזת בכירהשירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ), משאבי אנוש03-9681504צור קשר
אליהו נוריתכספים (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681757צור קשר
אליעזר ויטמןרופא וטרינר מרחבי צפון (אגף פיקוח על מזון לבעלי חיים)האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים (שו"ט), שירותים וטרינריים050-6241317צור קשר
אלירז גלעדממונה (מימון היצוא)סחר חוץ03-9485820צור קשר
ראיד אלמחדימדריך מחוזי (צאן)צאן, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)צור קשר
אלעזר יעקבראש ענף (סיור )יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
רביב אלףיועץ (שר)לשכת השרצור קשר
אלפרט אהודמנהל תחום (ענפי החי)גורמי ייצור039485757צור קשר