​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
ניצן רוטמןמנהל תחום (הדרים)הדרים, מחוז גליל-גולן, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6816100צור קשר
רומי ברגמןריוסרופאה וטרינרית לעדכון והדרכה ולשאריות כימיותפיקוח על מוצרים מן החי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688976צור קשר
רון ליעוזרכז/ת בכיר/ה (הסגר גשרים)הגנת הצומח - הסגר צמחים, הגנת הצומח02-9943492צור קשר
רונן ירוןמנהל/ת אגף בכיר (מערכות מידע)אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485369צור קשר
רונן שחףמנהלת/ת ענף אזורימחוז גליל-גולן04-6816100
רונן יהושע איתןרכז/ת בכיר/ה (תפו"א, דרום -עונתי)הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, הגנת הצומחצור קשר
רונן אלוןמנהל תחום (מהנדס ניקוז ושימור קרקע)שימור קרקע וניקוז03-9559950צור קשר
גלית רחמנירכזת לשכה בכירהאגף פירות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485324צור קשר
ריבשטיין ישראלמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינרייםצור קשר
ריימן אלכסייסטודנטשירותים וטרינריים04-8623647צור קשר