​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
רונן יהושע איתןרכז/ת בכיר/ה (תפו"א, דרום -עונתי)ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), הגנת הצומחצור קשר
רונן אלוןמנהל תחום (מהנדס ניקוז ושימור קרקע)שימור קרקע וניקוז03-9559950צור קשר
גלית רחמנירכזת לשכה בכירהאגף פירות, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485324צור קשר
ריבשטיין ישראלמעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינרייםצור קשר
ריימן אלכסייסטודנטשירותים וטרינריים04-8623647צור קשר
ריימן אלכסיימפקח מבקר נמליבוא יצוא (שו"ט)04-8623647צור קשר
ריינגרץ אנדרימרכז (בדיקות במעבדות מוכרות)שירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ)03-9681539צור קשר
איתן רכטמנהל תחום אנטומולוגיהאבחון נגעי צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681560צור קשר
רם עשהאלראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
אור רםמדריך מחוזי ורפרנט (גד"ש קייציים)גידולי שדה, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר