​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
ריימן אלכסיימפקח מבקר נמליבוא יצוא (שו"ט)04-8623647צור קשר
ריינגרץ אנדרימרכז (בדיקות במעבדות מוכרות)שירותים להגנת הצומח ולביקורת, מינהל והכשרה (הגה"צ)03-9681539צור קשר
איתן רכטמנהל תחום אנטומולוגיההגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681560צור קשר
רם עשהאלראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאיתהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9712549צור קשר
אור רםמדריך מחוזי ורפרנט (גד"ש קייציים)גידולי שדה, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6489101צור קשר
ענת רפאלי - פלדמנהלת תחום תקציביםתקציבים03-9485788צור קשר
רצבי צפורהמרכז (זכויות מטפחים)זכויות מטפחים03-9485450צור קשר
רקוביצקי שיראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
שאול מיכלרכזת לשכה ב'ייעוץ משפטיצור קשר
שאולקר תמרסגן/ית מנהל/ת מחוזמחוז הנגב08-9920978צור קשר