​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
שאולקר תמרסגן/ית מנהל/ת מחוזמחוז הנגב08-9920978צור קשר
שאולקר צפניהמנהל מחוז השפלה וההרמחוז השפלה וההר03-9559966/7צור קשר
שביט ערןמהל תחום ארגון שיתוף פעולה כלכלילשכת המנכ"לצור קשר
שבתאי משהמנהל אגף בכיר-ביקורת פנימיתביקורת פנימית03-9485381צור קשר
שבתאי לינור
שגיא גדעוןרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
תמר שגיבמרכז בכיר (אמרכלות)מחוז השפלה וההר03-9559988צור קשר
שדה אלימרכז בכיר (וטרינרייה והיתרים)מנהלת תיאום וקישור חקלאי - עזהצור קשר
שדות יצחקמפקח מבקר נמלביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
שדמון רםמרכז/ת ורפרנט/ית אזורי/ת בכיר/ה תכנון אממחוז גליל-גולן, שימור קרקע וניקוז04-6816112צור קשר