​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
ענת רפאלי - פלדמנהלת תחום תקציביםתקציבים03-9485788צור קשר
רצבי צפורהמרכז (זכויות מטפחים)זכויות מטפחים03-9485450צור קשר
רקוביצקי שיראש ענף (סיור)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
שאול מיכלרכזת לשכה ב'ייעוץ משפטיצור קשר
שאולקר תמרסגן/ית מנהל/ת מחוזמחוז הנגב08-9920978צור קשר
שאולקר צפניהמנהל מחוז השפלה וההרמחוז השפלה וההר03-9559966/7צור קשר
שביט ערןמהל תחום ארגון שיתוף פעולה כלכלילשכת המנכ"לצור קשר
שבתאי משהמנהל אגף בכיר-ביקורת פנימיתביקורת פנימית03-9485381צור קשר
שבתאי לינור
שגיא גדעוןרכז בכיר (מפקח פיצו_ח)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר