​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
שהרבני רותרכזת בכירה מרחב דרוםשירותים וטרינריים03-9688916צור קשר
שהרבני דינהרכזת לשכה ב'ביקורת פנימית03-9485380צור קשר
שובל אורןמרכז ביקורת נתב_גהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-7789196צור קשר
שוורץ אברהםמרכז בכיר מחוזי (שמור קרקע ,ניקוז ומים)מחוז השפלה וההר, שימור קרקע וניקוז03-9559965צור קשר
שוורץ פאולתוכניתןאגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485373צור קשר
פרידה שוורצבורדעובדת מעבדהמעבדה לשאריות כימיות (שו"ט)03-9681714צור קשר
שונק גיאמפקח מקנה -לשכה וטרינרית השפלה וההרשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-9475118צור קשר
שוקרון ליאתראש ענף (רכש)שירותים וטרינריים, מנהלה (שו"ט)03-9681693צור קשר
שושן טוביתמתכנן (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז המרכז04-6303426צור קשר
שחם אריאלמרכז בכיר - תכנון ובקרהמנהלה (שו"ט)03-9681662צור קשר