​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
צליל שץמדריכה מחוזית (גידולי שדה)שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), גידולי שדה, מחוז המרכז046303411צור קשר
שקד לימורמשאבי אנוש (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681630צור קשר
שקודה אירינהמדור וירולוגיה (עופות)מעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681602צור קשר
טל שקולניקמרכז מקצועי ראשי (בקר)בקר, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485311צור קשר
שקסתא רחלראש ענף (שירות לחקלאי)מחוז הנגבצור קשר
שר יצחקראש ענף (מעבר קרני)יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989צור קשר
שרביט נירית-נוראש ענף (מימון והשקעות)השקעות ומימוןצור קשר
שרביט מירברכזת בכירה בנא_ממשק בעלי חיים (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681600צור קשר
דורית שרגילמנהלת תחום מעבדות ביולוגיות ואבטחת איכותהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורתצור קשר
שרף כמאלמרכז/ת בכיר/ה (הסגר-צפון)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602115צור קשר