​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
תמר שגיבמרכז בכיר (אמרכלות)מחוז השפלה וההר03-9559988צור קשר
שדה אלימרכז בכיר (וטרינרייה והיתרים)מנהלת תיאום וקישור חקלאי - עזהצור קשר
שדות יצחקמפקח מבקר נמלביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-6581665צור קשר
שדמון רםמרכז/ת ורפרנט/ית אזורי/ת בכיר/ה תכנון אממחוז גליל-גולן04-6816112צור קשר
שהרבני רותרכזת בכירה מרחב דרוםשירותים וטרינריים03-9688916צור קשר
שהרבני דינהרכזת לשכה ב'ביקורת פנימית03-9485380צור קשר
שובל אורןמרכז ביקורת נתב_גאגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-7789196צור קשר
שוורץ אברהםמרכז בכיר מחוזי (שמור קרקע ,ניקוז ומים)מחוז השפלה וההר03-9559965צור קשר
שוורץ פאולתוכניתןאגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, מינהל ומשאבי אנוש03-9485373צור קשר
שונק גיאמפקח מקנה -לשכה וטרינרית השפלה וההרשירותים וטרינריים בשדה (שו"ט), שירותים וטרינריים08-9475118צור קשר