​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
שוקרון ליאתראש ענף (רכש)שירותים וטרינריים, מנהלה (שו"ט)03-9681693צור קשר
שושן טוביתמתכנן (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז המרכז04-6303426צור קשר
שושן יצחקיועץ (שר)לשכת השרצור קשר
שחם אריאלמרכז בכיר - תכנון ובקרהמנהלה (שו"ט)03-9681662צור קשר
שחר מורראש ענף אזורי (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז המרכז04-6303425צור קשר
יחיאל שטיינמץמנהל תחום (פרחים)תחום פרחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485315צור קשר
שטרית דנהראש ענף (חוק הגליל)גורמי ייצורצור קשר
שטרית תמירכזת לשכהב'יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
שטרן יעקב-ניסיםממונה (מכרזים והתקשרויות)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
רחלי שטרןמנהלת לשכהלשכת המנכ"ל03-9485529צור קשר