​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
שחר מורראש ענף אזורי (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז המרכז, שימור קרקע וניקוז04-6303425צור קשר
יחיאל שטיינמץמנהל תחום (פרחים)תחום פרחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485315צור קשר
שטרית דנהראש ענף (חוק הגליל)גורמי ייצורצור קשר
שטרית תמירכזת לשכהב'יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)03-9559932צור קשר
שטרן יעקב-ניסיםממונה (מכרזים והתקשרויות)נכסים, בינוי ומשק, מינהל ומשאבי אנושצור קשר
רחלי שטרןמנהלת לשכהלשכת המנכ"ל03-9485529צור קשר
שטרנברג יפעתרכזת לשכה ב'יחידה מרכזית לאכיפה וחקירות (פיצו"ח)08-9920989
לילא שיני חג' יחיאמנהלת אגף א כימיה והמעבדה לתכשירי הדברהאגף כימיה (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת, מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים03-9681554צור קשר
שלו גלעדראש ענף אזורי (שימור קרקע ניקוז ומים)מחוז העמקים, שימור קרקע וניקוזצור קשר
שלומי טלמנהל תחום (כלכלה פרויקטים בקרה ופיתוח)שיתוף חקלאי בינלאומי - CINADCO03-9485480צור קשר