​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
שניר אירהרופאה וטרינריתשירותים וטרינריים, צער בעלי חיים (שו"ט)03-9688905צור קשר
פנחס שנירמרכז מקצועי ראשי מטה (בצלים, פקעות ופרחי קטיף)תחום פרחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485666צור קשר
יואב שענימרכז מקצועי ראשי מחוזי (בקר לחלב)בקר, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-9920999צור קשר
שפיר יוליהרכזת בכירה, שתלנות וחומר ריבוי גליל-גולןשירותים להגנת הצומח ולביקורת, הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי050-6241785צור קשר
שפירו ג'ימימרכז ארצי (ביולוג - דגים)דיג וחקלאות מיםצור קשר
שפרכר נינהסטודנטיתשירותים וטרינריים03-9681668צור קשר
שץ עוזימנהל תחום (רעיית דבורים)גורמי ייצור03-9485927צור קשר
צליל שץמדריכה מחוזית (גידולי שדה)שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), גידולי שדה, מחוז המרכז046303411צור קשר
שקד לימורמשאבי אנוש (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681630צור קשר
שקודה אירינהמדור וירולוגיה (עופות)מעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681602צור קשר