​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
שמלה מריםראש ענף (פיקוח וביקורת)אגף הסגר צמחים (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת08-8528829צור קשר
שמעון בראלחוקר - מעבדה לטוקסיקולוגיה ובטיחות מזוןמעבדה לטוקסיקולוגיה (שו"ט), מכון וטרינרי (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9688969צור קשר
שמר סעררכש ואפסנאות (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681784צור קשר
שמרלין אינהמנהל/ת תחום (העסקת עובדים ישראלים בחקלאוגורמי ייצורצור קשר
דוד שמשמדריך מחוזי ורפרנט בכיר (גידולי קיץ)גידולי שדה, מחוז העמקים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6423925 צור קשר
שמש עדני אושרתמרכז/ת בכיר/ה (מחוזי פיתוח הכפר)מחוז המרכז04-6303422צור קשר
מאיה שניט אורלנדממ"ר מטה (מליחות וקולחים)שירות שדה, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485315צור קשר
שניר חגימנהל המחוזמחוז המרכזצור קשר
שניר אירהרופאה וטרינריתשירותים וטרינריים, צער בעלי חיים (שו"ט)03-9688905צור קשר
פנחס שנירמרכז מקצועי ראשי מטה (בצלים, פקעות ופרחי קטיף)תחום פרחים, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-9485666צור קשר