​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
יואב שענימרכז מקצועי ראשי מחוזי (בקר לחלב)בקר, מחוז הנגב, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)08-9920999צור קשר
שפיר יוליהרכזת בכירה זרעים ומשתלות גולןשירותים להגנת הצומח ולביקורת, תחום שתלנות וחומר ריבוי (הגנ"צ)050-6241785 ,04-8602101צור קשר
שפירו ג'ימימרכז ארצי (ביולוג - דגים)דיג וחקלאות מיםצור קשר
שפירו מיכאלסגן ממונה (סקר ויעוד קרקע)שימור קרקע וניקוז03-9485510צור קשר
אטל שפרוטממונה רישוי ופיקוח על תכשירי הדברהאגף כימיה (הגנ"צ), שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681542צור קשר
שפרכר נינהסטודנטיתשירותים וטרינריים03-9681668צור קשר
שץ עוזימנהל תחום (רעיית דבורים)גורמי ייצור03-9485927צור קשר
צליל שץמדריכה מחוזית (גידולי שדה)שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), גידולי שדה, מחוז המרכז046303411צור קשר
שקד לימורמשאבי אנוש (שו"ט), מנהלה (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681630צור קשר
שקודה אירינהמדור וירולוגיה (עופות)מעבדה למחלות עופות (שו"ט), שירותים וטרינריים03-9681602צור קשר