​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שם
תפקיד
יחידה
טלפון בעבודה
דואר אלקטרוני
דורית שרגילמנהלת תחום מעבדות ביולוגיות ואבטחת איכותהגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורתצור קשר
שרף כמאלמרכז/ת בכיר/ה (הסגר-צפון)הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים, שירותים להגנת הצומח ולביקורת04-8602115צור קשר
שרקאוי חאלדמרכז (מכוני רבייה)דיג וחקלאות מיםצור קשר
ששון יוחנןאחראי פיטוסניטציההגנת הצומח - אגף אקולוגיה, שירותים להגנת הצומח ולביקורת03-9681555צור קשר
תג'ר חייםמנהל אגף א' (ענפי שירות)שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), אגף ענפי שירות03-9485387צור קשר
מאיה תורןסטודנטית03-9485321צור קשר
תירוש יוחאימנהל תחום מידע ו-GISרשות לתכנון, תכנון ופיתוח הכפר03-9485484צור קשר
יאיר תמרימרכז מקצועי ראשי בכיר מחוזי (ענפי קישוט ירוקים)תחום פרחים, מחוז המרכז, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)04-6303481צור קשר
תנעמי תמרמנהל לשכה (שר)לשכת השרצור קשר