​​​​​​​​​​​​

מספרשםתאריך פרסום
652666רכישת שני מנדפים מדגם NU-545-500E ו-NU-545-600E.06-08-2020
652667התקשרות למתן שירות אחזקה שנתי למערכות חיסכון באנרגיה.06-08-2020
652569הרחבת התקשרות למימוש אופציה ראשונה ושנייה + מימוש אופציה שנייה ואחרונה מפטור 2148 בנושא שירות פקוח מחלות ומזיקים בכרם מרכז וולקני ניתור בסיוע חיישנים וחקלאות מדייקת מתקדמת.05-08-2020
652570מימוש אופציה ראשונה מפטור 2099 לביצוע בדיקות מעבדת שירות שדה עבור מרכז מחקר צפון נוה יער במינהל המחקר החקלאי05-08-2020
652574רכישת 500 רישונות ל VPN עבור גישה מרחוק לרשת המינהל05-08-2020
652416מתן שירות של גיבוש אסטרטגיה בתחומי החקלאות והסביבה.30-07-2020
652417דיגום פסיבי רציף של חומרי הדברה.30-07-2020
652338אספקת מכשיר MS מס ספקטרומטר עבור המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון29-07-2020
652304התקשרות במיזם משותף עם עמותת "כוכבי המדבר", לפיתוח ותשתיות על לביה"ס כוכבי המדבר.28-07-2020
652265הארכת התקשרות (ראשונה) ללא תוספת כספית, למתן תחזוקה, שדרוג ופיתוח מודולים חדשים של אפליקציות מבוססות אקסס מפטור 227328-07-2020
652270הובלת פרויקט הסבה ממערכת ERP מבוססת אלפא למערכות מבוססות NET ו - MSSQL במינהל המחקר החקלאי28-07-2020
652231התקשרות עם ביו בי שדה אליהו בע"מ לבביצוע תכנית הדברה לזבוב הים התיכון SLT27-07-2020
650381התקשרות בפטור ממכרז עם חברת מימי הנגב בע"מ לביצוע עבודות פיתוח בישוב שגב שלום רובע מערב26-07-2020
651318הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח תכשיר קוקסידיוסטטי ממקור צמחי. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם לשנה 26-07-2020
652055התקשרות בפטור ספק יחיד עם הספק "בית ארז" לרכישת תרכיבי חיסון כנגד מחלת הפה ותלפיים חיסון בצאן, חזירים ובקר לשנת 2021 + קביעת זכות ברירה על יסוד תנאי תקנה 3ג' לתקופה 2021-2022 .22-07-2020
651861התקשרות למתן שירות אחזקה שנתי למערכות חיסכון באנרגיה.19-07-2020
651862רכישת שני מנדפים מדגם NU-545-500E ו-NU-545-600E.19-07-2020
651863התקשרות המשך עם חברת "אגרא ייעוץ ותכנון בע"מ" לפתרונות עורף תפעולי בחופי ישראל עבור חוות לגידול דגים בים.19-07-2020
651864התקשרות המשך עם חברת "ישראל קרגו לוגיסטיקס" למתן שירותי עמילות מכס.19-07-2020
651832התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ" לחידוש מנוי שנתי לאחזקת תוכנות GIS בתחנה לחקר הסחף, במשרד החקלאות.16-07-2020
651815מימוש אופציה רביעית מפטור 1265 להתקשרות עם מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר ביה"ס להנדסאית קרית החינוך שער הנגב16-07-2020
651816***בכפוף לאישור ועדת החריגים באוצר.*** אספקת מכשיר RT-PCR Step One Plus וריאגנטים מתאימים למעבדת הבקר בנוה יער16-07-2020
651817פטור לרשימת ספקים לאספקת חנקן נוזלי עבור יחידות המינהל16-07-2020
651818רכישת 2 יחידות מתקני האכלה (אבוס פרטני) מדגם SmartFeed Pro לבדיקת צריכת מזון אנדבידואלית בעגלים צעירים עבור משק המודל בנווה יער 16-07-2020
651827הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: הפקת חשמל סולרי פוטוולטאי בשדות חקלאיים פתוחים (אגריוולטאיקס) בעזרת מערכת חדשנית המבוססת על פיצול ספקטרלי. תקופת ההתקשרות: מיום 1.8.2020 ועד ליום 31.7.2021 16-07-2020
651828הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: הפקת חשמל סולרי פוטוולטאי בשדות חקלאיים פתוחים (אגריוולטאיקס) בעזרת מערכת חדשנית המבוססת על פיצול ספקטרלי. 16-07-2020
651625פיילוט מיזם הדברה הוליסטי.13-07-2020
651632רכישת תרכיבי חיסון כלבת אוראלי.13-07-2020
651634קיטים לאבחון ומחקר לחטיבה לווירולוגיה.13-07-2020
651640קיטים לאבחון ומחקר עבור החטיבה לווירולוגיה.13-07-2020
651648רכישת ערכות וריאגנטים לאבחון.13-07-2020
651659ערכות וריאגנטים לאבחון עבור המעבדה למיקרוביולוגיה של המזון.13-07-2020
651664רכישת שירות שנתי למכשיר LC-MS-MS מחברת WATERS למעבדת הגה"צ.13-07-2020
651546התקשרות במיזם משותף עם עמותת "כוכבי המדבר", לפיתוח ותשתיות על לביה"ס כוכבי המדבר.09-07-2020
651554התקשרות המשך ללא עלות עם "האוניברסיטה העברית" למחקר שכותרתו: "טוקסופלזמה גונדיי כגורם מחלה במוצרי מזון מן החי בישראל".09-07-2020
651556התקשרות המשך ללא עלות עם חברת "מנהיגות", לקבלת שירותי ייעוץ ארגוני.09-07-2020
651487אספקת מכשיר קורא פלטות08-07-2020
651493הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: עריכה גנומית. תקופת ההתקשרות: שנה מיום חתימת ההסכם 08-07-2020
651500תוספת גינון לשירותים הוטריינרים (שו"ט) התקשרות (רביעית) ממכרז 6/2017 למתן שירותי גינון וחצרנות במינהל המחקר החקלאי ובמשרד החקלאות ופיתוח הכפר.08-07-2020
651444התקנה של יציאת מים מצינור מקורות אל תוך שטח הקריה החלקאית וקבלת מספר צרכן.07-07-2020
651456התקשרות עם ביו בי שדה אליהו בע"מ לבביצוע תכנית הדברה לזבוב הים התיכון SLT07-07-2020
651178התקשרות ללא עלות עם כספית עם חברת "Ewave" לקבלת שירות של פיתוח אתר האינטרנט של משרד החקלאות.30-06-2020
651174פיתוח ואפיון מערכת התמיכות המרכזית.29-06-2020
651175התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ" לחידוש מנוי שנתי לאחזקת תוכנות GIS בתחנה לחקר הסחף, במשרד החקלאות.29-06-2020
651090הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מודל IN VITRO בפרות לחלב לחקר הבנת תהליכים ופקטורים מעורבים בתהליך היצמדות העובר לרחם האם תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2020 28-06-2020
651094הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף שם גוף המחקר: אוניברסיטת בן גוריון ח.פ. 500701644 נושא המחקר: מיזם: בריאות הקרקע, פיתוח וגיבוש מדדים לאיפיון בריאות קרקע חקלאית ובחינת במספר ממשקים משמרים 28-06-2020
651095הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: איפיון ופיתוח תכשירים המבוססים על חיידקי קרקע ומטבוליטים נדיפים שלהם המשפיעים על הגברת הצמחיחה. מניעת מחלות וקטילת נמטודות. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 28.2.2021 28-06-2020
650995רכישת שירות שנתי למכשיר LC-MS-MS מחברת WATERS למעבדת הגה"צ.25-06-2020
650996רכישת תרכיבי חיסון כלבת אוראלי.25-06-2020
650998רכישת ערכות וריאגנטים לאבחון.25-06-2020
650999קיטים לאבחון ומחקר לחטיבה לווירולוגיה.25-06-2020
651000קיטים לאבחון ומחקר עבור החטיבה לווירולוגיה.25-06-2020
651042ערכות וריאגנטים לאבחון עבור המעבדה למיקרוביולוגיה של המזון.25-06-2020
650983ספק יחיד - התקשרות עם "מעבדות חי" לרכישת קיטים לבקרה לזיהוי נוכחות חיידקי ECOLISTEC בתוצרת חקלאית24-06-2020
650984ספק יחיד - התקשרות עם חברת "לייפג'ן" לרכישת קיטים לאבחון ומחקר24-06-2020
650985ספק יחיד - התקשרות עם חברת "סיגמה אולדריץ MERC " לרכישת תאים לבדיקות לאיתור נגיפים24-06-2020
650986ספק יחיד - התקשרות עם חברת רניום" לרכישת ערכות לאבחון שחפת בבקר24-06-2020
650990אספקת תרכיבי חיסון למחלת הפה והטלפיים לבקר, חזירים וצאן.24-06-2020
650992פיילוט מיזם הדברה הוליסטי.24-06-2020
650970העסקות יועץ סטטיסטי לחוקרי המינהל24-06-2020
650972פטור לרשימת ספקים לאספקת חומרי הדברה ליחידות המינהל24-06-2020
650973פטור לרשימת ספקים לאספקת תשומות חקלאיות ליחידות המינהל (ציוד השקיה, אביזרים וחומרי גינון/ מערכות השקיה מורכבות/ תערובות קרקע והזנה )24-06-2020
650974בנייה וקבלת שירותי ניטור ממערכת ריאקטורים מאגודת הגליל24-06-2020
650843התקנה של יציאת מים מצינור מקורות אל תוך שטח הקריה החלקאית וקבלת מספר צרכן.21-06-2020
650847הרחבת התקשרות עם חברת על-רד לאחזקת מעליות במשרד החקלאות.21-06-2020
650830המשך שיפוץ סככת לול מספר 1 והתאמתה להחזקת קווי רביה מיוחדים בלול בית דגן21-06-2020
650855הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח משק פירות יער (פטל אוכמניות ) בגליל העליון כמקור פרנסה חדש . תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.8.2020 21-06-2020
650759חידוש אחזקה שנתי לתוכנות GIS17-06-2020
650760פטור לרשימת ספקים לאספקת חנקן נוזלי עבור יחידות המינהל17-06-2020
650616הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פלטפורמה לפיתוח מולקולות חדשות לעיכוב מנגנון ההדבקה בחיידקים. 14-06-2020
650619הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מערכת מסחרית לניטור אוטומטי ורציף של זבוב הפירות הים תיכוני.14-06-2020
650552הארכת התקשרות ראשונה ללא תוספת כספית מפטור 2403 בנושא מתן ייעוץ בנושא בניית תהליכי עבודה וגבייה11-06-2020
650554הארכת התקשרות (ראשונה) ללא תוספת כספית לביצוע פרויקטים עבור בנק הגנים עם מוסד אוניבסיטת ת"א/ באמצעות פרופ' אסף דיסטנפלד בלבד מפטור 205011-06-2020
650555המשך שיתוף בפרוייקט ארץ החיטה11-06-2020
650556יצירת ציפויים אלטרוכימיים ושכבות דקות ע"ג התקנים ביו אלקטרוניים11-06-2020
650557מימוש אופציה ראשונה ואחרונה מפטור 2222 - בכפוף לאישור ועדת החריגים באוצר בנושא התקשרות עם אגודת הידידים של מינהל המחקר החקלאי לביצוע תיאום ובקרה מול קרן הלמסלי בנושא משק המודל במרכז מחקר צפון נוה יער11-06-2020
650560ניטור ואנליזה של מלכודות חרקים ע"י מיג"ל - מו"פ צפון11-06-2020
650563הרחבת מערכת תאורה ומדפים לחדר גידול קיים בנווה יער11-06-2020
650572דיווח על מאגר עורכי פטנטים11-06-2020
650469ספק יחיד - התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני" רכישת מבחני השוואה וקיט עבור בדיקות אלייזה10-06-2020
650470ספק יחיד - התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני" שירות תחזוקה עבור מכשירי מעבדה10-06-2020
649166התקשרות המשך על יסוד תקנה 3(4)(ב)(3) לתח"מ עם הספק "סנס מוד" - אספקת שירותי ניטור מכשור מעבדה למכון הווטרינרי עבור השו"ט08-06-2020
644520הרחבת התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתח"ם עם חברת "סקאל ישראל פיקוח והתעדה" לביצוע בדיקות מזהמים במזון לבעלי חיים08-06-2020
650280ספק יחיד - התקשרות עם חברת "לייפג'ן" לרכישת קיטים לאבחון ומחקר04-06-2020
650281ספק יחיד - התקשרות עם "מעבדות חי" לרכישת קיטים לבקרה לזיהוי נוכחות חיידקי ECOLISTEC בתוצרת חקלאית04-06-2020
650244ספק יחיד - התקשרות עם חברת רניום" לרכישת ערכות לאבחון שחפת בבקר03-06-2020
650252ספק יחיד - התקשרות עם חברת "סיגמה אולדריץ MERC " לרכישת תאים לבדיקות לאיתור נגיפים03-06-2020
649745חידוש רישוי ל - 65 רישיונות לתוכנת JMP ותוספת 5 משתמשים חדשים31-05-2020
649746מימוש זכות ברירה (מימוש אופציה שנייה) לפטור 1873 אספקה שנתית של תערובות מזון מספוא לבקר עבור מרכז מחקר צפון נווה יער (במקום מכרז 6/2018 שבוטל)31-05-2020
649748הארכת התקשרות (ראשונה) ללא תוספת כספית מפטור 2163 למתן שרות להקמת בסיס נתונים מרחבי עת משותף ופיתוח יישומים לניתוח נתונים בראיה מחקרים בתחום ההשקייה המדייקת.31-05-2020
649751הארכת התקשרות ראשונה ללא תוספת כספית מפטור 2194 לפיתוח יישומים לשיפור רווחיות משקי חי, באמצעות תהליכי ניטור רציף וקבלת החלטות - המשך פיתוח ותחזוקת המערכות הקיימות31-05-2020
649761פטור לרשימת ספקים לאספקת חומרי הדברה ליחידות המינהל31-05-2020
649763פטור לרשימת ספקים לאספקת תשומות חקלאיות ליחידות המינהל (ציוד השקיה, אביזרים וחומרי גינון/ מערכות השקיה מורכבות/ תערובות קרקע והזנה )31-05-2020
649765העסקות יועץ סטטיסטי לחוקרי המינהל31-05-2020
649767הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: עריכה גנומית 31-05-2020
649770הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: עריכה גנומית תקופת ההתקשרות: שנה מיום חתימת ההסכם31-05-2020
649773הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף מחקר הממומן על ידי: קרן המדען הראשי נושא המחקר: עריכה גנומית 31-05-2020
649775הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: עריכה גנומית תקופת ההתקשרות: שנה מיום חתימת ההסכם 31-05-2020
649776הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: עריכה גנומית היקף ההתקשרות: 600,000 ש"ח תקופת ההתקשרות: שנה מיום חתימת ההסכם 31-05-2020
649781הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף מחקר הממומן על ידי: קרן המדען הראשי נושא המחקר: עריכה גנומית תקופת ההתקשרות: שנה מיום חתימת ההסכם 31-05-2020
649711תשלום דמי חבר לארגון הבריאות העולמי27-05-2020
648036מסחור זן הבזיל "אלי" עם חברת גידולי העתיד בהולנד המתמחה בגידול צמחים ב"פלנט פקטורי" מבנה סגור אשר התנאים האטמוספריים שבו נשלטים לחלוטין (טמפרטורה, לחות, תאורה ועוד) / חוקר פרופ' נתיב דודאי.25-05-2020
649633הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף מחקר הממומן על ידי: מועצת הצמחים ענף הירקות נושא המחקר: מחקרים שונים מצ"ב בנספח תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2020 24-05-2020
649509ספק יחיד - התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני" רכישת מבחני השוואה וקיט עבור בדיקות אלייזה20-05-2020
649510ספק יחיד - התקשרות עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני" שירות תחזוקה עבור מכשירי מעבדה20-05-2020
649331התקשרות בפטור ספק יחיד – עם חברת קרן התמר – הצבת כספומט בחצרי המשרד14-05-2020
649327ריצוף RNA14-05-2020
649334קריסלוגרפיה של חלבוני Cyp3a4 עם פורנוקומרינים14-05-2020
649335הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח משטחי אנטי-ביופילם מבוססי סיליקה בעלי עמידות גבוהה14-05-2020
649252התקשרות עם חברת Plant Genetics (PTY) LTD בנושא: השקעה בטיפוח במסגרת מועדון הגפן ורישיון למסחור של הזנים שיווצרו כמו כן עידכון תנאי תמלוגים עבור מסחור של זנים אשר טופחו במסגרת השקעת החברה בטיפוח בשנים 2010- 201911-05-2020
649204הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיפור יעילות ניצול המים של השקייה עילית וטמונה בטפטוף וב –OPSIS על ידי תכנון ותזמון תלויי קרקע צמח אטמוספירה.10-05-2020
649203הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מחקרים שונים כמפורט בנספח07-05-2020
649142הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: תכנון, סינתזה ואפיון של חומרים חדשים מעודדי השתרשות 06-05-2020
649143הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף שם גוף המחקר: משרד החקלאות – המכון הוטרינרי ע.מ./ח.פ.: 500101654 נושא המחקר: שימוש באינטראקציות סימביוטיות בין חיידקים פרוביוטיים לצורך עיכוב פתוגנים של העטין 06-05-2020
649145הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף שם גוף המחקר: מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ח.פ. 510097918 נושא המחקר: מידת הישימות של פתרונות מבוססי טבע לעדכון מדיניות ניקוז וניהול סיכוני הצפה לנחלים ראשיים ופשטי הצפה בישראל. 06-05-2020
649150הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח פרקציה פעילה מצמח הגת שאינה כוללת אלקלואידים נרקוטיים למניעת סינדרום מטבולי (סוכרת וכבד שומני) 06-05-2020
649151נושא : רכישת מתקן קומפוסטציה מסוג תוף מסתובב - לטיפול בפסולת האורגנית של נווה יער במסגרת משק המודל. 06-05-2020
649152הנחת מערכת השקיית חלקות ניסוי לחקלאות משק מודל במרכז מחקר נוה יער במינהל המחקר החקלאי.06-05-2020
649153נושא : רכישת מערכת RAMAN (bench top)06-05-2020
649157הארכת התקשרות (ראשונה) ללא תוספת כספית לביצוע עבודות חשמל במתקני מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני בקריה החקלאית בית דגן /ראשל"צ, במכון לבע"ח הממוקם בפקולטה לחקלאות ברחובות במרכז מחקר דרום – גילת, במרכז מחקר צפון-נוה יער ובחוות כרי דשא – ממכרז מאגר להסכם מסגרת לביצוע עבודות חשמל מס' בל"מ 2000009140 06-05-2020
649158מימוש אופציה (ראשונה ואחרונה) לרכישת חבילת תמיכה Premier מחברת מיקרוסופט ישראל – מפטור 220306-05-2020
649161הארכת התקשרות ראשונה ללא תוספת כספית ממכרז מאגר מס' בל"מ 20000011022 להקמת גדר סביב חממת קנאביס במינהל06-05-2020
649046תשלום דמי חבר לארגון הבריאות העולמי03-05-2020
648794פטור ספק יחיד – תקנה 3(29) לתח"ם התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" לרכישת ערכות לבדיקות נוגדנים לברוצלה בשיטה של Fluorescence Polarization Assay (FPA)23-04-2020
648795קנט ביצוע שמאות לנזקי תשתיות בחקלאות23-04-2020
648796התקשרות בפטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) לתח"ם מחברת "ביו ראד" לרכישת ערכות ELISA לזיהוי פריון ספגת המוח בבקר ופריון סקרייפי בצאן23-04-2020
648797פטור ספק יחיד – תקנה 3(29) לתח"ם התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" לרכישת ערכות אלייזה לאבחון זיהומים23-04-2020
648798פטור ספק יחיד – תקנה 3(29) לתח"ם התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" לרכישת ערכות לבדיקות רעלנים של חיידקים23-04-2020
648799התקשרות בפטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) לתח"ם מהספק "אלדן ציוד אלקטורני" לרכישת בדיקות השוואתיות23-04-2020
648801התקשרות בפטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) לתח"ם מחברת "רניום" לרכישת ערכות לאבחון מחלה דימומית אפיזוטית בבקר23-04-2020
648802פטור ספק יחיד – תקנה 3(29) לתח"ם התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" לרכישת קיט לביצוע בדיקות לקמפילובקטור23-04-2020
648803התקשרות בפטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) לתח"ם מהספק " וטמרקט" לרכישת ערכת ELISA לאבחון זיהומים23-04-2020
648804התקשרות בפטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) לתח"ם מחברת "רניום" לרכישת ערכות לאבחון מחלת הלשון הכחולה23-04-2020
648805התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת אורקל לחידוש רישיון שנתי במשרד החקלאות23-04-2020
648806התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "רניום" לרכישת ריאגנטים23-04-2020
648347התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "רניום" לרכישת ריאגנטים05-04-2020
648337הנדון: הרצפה בהספק גבוה ושירותי ביואינפורמטיקה באוניברסיטת חיפה עבור מרכז מחקר צפון – נוה יער 05-04-2020
648324התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת אורקל לחידוש רישיון שנתי במשרד החקלאות29-03-2020
648326הנחת מערכת השקיית חלקות ניסוי לחקלאות משק מודל במרכז מחקר נוה יער במינהל המחקר החקלאי.29-03-2020
648327מימוש אופציה (ראשונה) לתוספת בנק שעות עבודה עבור מערכת "חומת אש ליישומי אינטרנט" מתוצרת חברת F5 - ממכרז 31/2018 29-03-2020
648267מכירת תוצרת חקלאית - חיטה לתחמיץ - ממרכז מחקר צפון נוה יער.26-03-2020
648273מכירת תוצרת חקלאית / שחת בקציר עצמי בשטחי חוות גילת.26-03-2020
648190נושא : רכישת מתקן קומפוסטציה מסוג תוף מסתובב - לטיפול בפסולת האורגנית של נווה יער במסגרת משק המודל. 24-03-2020
648157נושא : רכישת מערכת RAMAN (bench top)23-03-2020
647999קנט ביצוע שמאות לנזקי תשתיות בחקלאות18-03-2020
648053הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף. נושא המחקר: חיטה דו גרגרית כגידול חדש ברמת הגולן למטרת ייצור לחמי בריאות: טיפוח, אגרוטכניקה וערך תזונתי. 18-03-2020
648001התקשרות בפטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) לתח"ם מחברת "ביו ראד" לרכישת ערכות ELISA לזיהוי פריון ספגת המוח בבקר ופריון סקרייפי בצאן17-03-2020
648002התקשרות בפטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) לתח"ם מהספק "אלדן ציוד אלקטורני" לרכישת בדיקות השוואתיות17-03-2020
648003פטור ספק יחיד – תקנה 3(29) לתח"ם התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" לרכישת ערכות לבדיקות רעלנים של חיידקים17-03-2020
648005פטור ספק יחיד – תקנה 3(29) לתח"ם התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" לרכישת ערכות אלייזה לאבחון זיהומים17-03-2020
648007פטור ספק יחיד – תקנה 3(29) לתח"ם התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" לרכישת ערכות לבדיקות נוגדנים לברוצלה בשיטה של Fluorescence Polarization Assay (FPA)17-03-2020
648008התקשרות בפטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) לתח"ם מחברת "רניום" לרכישת ערכות לאבחון מחלה דימומית אפיזוטית בבקר17-03-2020
648009פטור ספק יחיד – תקנה 3(29) לתח"ם התקשרות עם חברת "הורייזן ביוטק" לרכישת קיט לביצוע בדיקות לקמפילובקטור17-03-2020
648010התקשרות בפטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) לתח"ם מהספק " וטמרקט" לרכישת ערכת ELISA לאבחון זיהומים17-03-2020
648011התקשרות בפטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) לתח"ם מחברת "רניום" לרכישת ערכות לאבחון מחלת הלשון הכחולה17-03-2020
647979המשך שירותי גידול צמחים (של גדולי עגבניה) במתקן מבוקר טמפרטורה המאושר לצמחים טרנסגניים במתחם החווה של חברת אבוג'ן עבור המכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי (עבור החוקרות: ד"ר מיכל ליברמן לזרוביץ' וד"ר דנה חרובי)17-03-2020
647980מימוש אופציה (ראשונה) עבור מתן שירותי יעוץ במהלך ביצוע מחקר בנושא של היבטים מולקולריים של רגולציית ביוסינתזה של מיקוטוקסינים ע"י פטריית עובש Penicillium expansum. -מפטור 210617-03-2020
647981הרכבת שתילי אגס במשתלת חנני (המשך גידול עד לשלב השתילה)17-03-2020
647985בקשה להסכם מסגרת למחקרים משותפים וחלוקת הכנסות במחקרים באלגוריתמים ונתונים חקלאים שונים17-03-2020
647986הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ממשק להתמודדות עם מחלות הנגרמות על ידי החיידק קסיללה בעצי פרי וגפן בישראל תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.1.2021 17-03-2020
647987הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ויישום תכשירי הדברה מיקרוביאליים למינוף תעשיית האגרו ביוטכנולוגיה בישראל. תקופת ההתקשרות: מיום 2.3.2020 ועד ליום 1.3.2021 17-03-2020
647989תוספת להיקף ההתקשרות מפטור מקורי 2127 התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף בתחום פיתוח מערכת לאיתור מוקדים חמים של זבוב הפרות הים תיכוני בחלקות תפוחים והדברה מדויקת בהם.17-03-2020
647948התקשרות דחופה לרכישת רישיונות VPN עבור גישה מרחוק לרשת המינהל.16-03-2020
646775התקשרות עם מועצה איזורית ערבה תיכונה על יסוד תנאי תקנה 3(16) לתח"ם - הכשרת קרקע בשטחי מושב צופר בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3821 מיום 19/1/2020 .15-03-2020
629383התקשרות עם מועצה אזורית ערבה תיכונה לתכנון קרקע חקלאית ביישוב צופר05-03-2020
647587רכישת מערכות לניטור והעשרה של פחמן דו חמצני לתאי צמיחה03-03-2020
647441מימוש אופציה שנייה ואחרונה מפטור 1754 בנושא אספקת תערובות להזנת עופות עבור המכון לבע"ח ברחובות.26-02-2020
647443התקשרות עם אוניברסיטת קליפורניה עבור ניקוי והחזקת 6 זני גפן נוספים של המינהל לצורך מחסורם26-02-2020
647317התקשרות עם משתלות לריבוי זני תות של מנהל המחקר החקלאי24-02-2020
647351הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מיזם חוס" – אספרגילוס – פיתוח גישות למניעת הנזק הנגרם על יד מחלת העובש השחור. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.12.2020 24-02-2020
647316בקשה להסכם מסגרת למחקרים משותפים וחלוקת הכנסות במחקרים באלגוריתמים ונתונים חקלאים שונים23-02-2020
647152הארכת התקשרות ללא עלות עם חברת "סוסנה מובינג"18-02-2020
647153הארכת תוקף ללא עלות - "זקס זוננשיין סנדרה רחל (מצפן ייעוץ ארגוני)" בנושא ליווי תהליך ייעוץ ממוקד להסדרת יחסי עבודה ושגרות ניהול בשו"ט שדה18-02-2020
647154הארכת תוקף ללא עלות מחברת "אשל שירותים" בנושא אספקת מזון לבעלי חיים במסגרת מכרז 47/201618-02-2020
647069התקשרות עם משתלת חישתיל להכנת שתילי מלונים ואבטיחים16-02-2020
646960התקשרות עם משרדי עורכי פטנטים שונים בארץ ובחו"ל להמשך רישום קניין רוחני (עבור פטנטים קיימים/ישנים)12-02-2020
646962רכישת מפזרת זבל/קומפוסט לפיזור זבל וקומפוסט בשטחי גד"ש של משק המודל וכן למטרה של פירור וערבוב קופוסט לאחר הכנתו12-02-2020
646968התקשרות עם מגדלי הדרום לגידול כותנה בחלקת הקונוע ניסויי12-02-2020
646971המשך פיתוח של טפטפת חכמה וייצור אבי טיפוס לניסוי שטח - 202012-02-2020
646711מימוש זכות ברירה לפטור 1864 אספקת מזון לדיר צאן עבור תחנת ניסיונות המרכז- ענף צאן במינהל המחקר החקלאי05-02-2020
646716התקשרות המשך (ראשונה) למאגר עורכי פטנטים (קיימים) לשם קבלת שירותי רישום קניין רוחני בעקבות RFI – מפטור 1802ב' 05-02-2020
646676רכישת מערכת הזנה חכמה לניטור צריכת מזון פרטנית במפטמה04-02-2020
646679מימוש אופציה שנייה ואחרונה לאספקת שירותים וטרינריים ותרופות לרפתות ולדיא הצאן עבור תחנת ניסיונות המרכז במינהל המחקר החקלאי (ללא נווה יער) מפטור 179604-02-2020
646680מימוש אופציה שניה ואחרונה למתן שירותי הזרעה מלאכותיתת לפרות ברפת בית דגן מפטור 179704-02-2020
646534הרחבת התקשרות ראשונה במסגרת האופציה הראשונה במכרז מס' 7/2018 למתן שירותי ניקיון במתקני מינהל המחקר החקלאי02-02-2020
646407הרחבת התקשרות ראשונה ואחרונה למתן שירותי ייעוץ כלכלי והכנת דו"ח בנושא הערכת התרומה הכלכלית של מינהל המחקר החקלאי29-01-2020
646426התקשרות עם אוניברסיטת קליפורניה עבור ניקוי והחזקת 6 זני גפן נוספים של המינהל לצורך מחסורם29-01-2020
646438הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פלטפורמת חישה אופטית דואלית לניטור סביבתי בזמן אמת ומרחוק של מזהמי גופי מים. תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2020 ועד ליום 31.12.2020 29-01-2020
646440אספקת עיתונים וכתבי עת (דפוס ואלקטרוני) במינהל המחקר החקלאי - בחירת זוכה בפנייה (המכרז בוטל).29-01-2020
633388התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף29-01-2020
646209הרחבת התקשרות ראשונה מפטור 2094 בנושא העסקת יועצת עבור מינהל המחקר החקלאי להגדלת גיוס תקציבי מחקר ממקורות תחרותיים בארץ ובחו"ל22-01-2020
646211מימוש אופציה מפטור 2094 בנושא העסקת יועצת עבור מינהל המחקר החקלאי להגדלת גיוס תקציבי מחקר ממקורות תחרותיים בארץ ובחו"ל22-01-2020
646214התקשרות עם משתלות לריבוי זני תות של מנהל המחקר החקלאי22-01-2020
646215מימוש אופציה ראשונה מפטור 2148 בנושא שירותי פיקוח מחלות ומזיקים בכרם מרכז וולקני ניתור בסיוע חיישנים וחקלאות מדייקת מתקדמת.22-01-2020
646219התקשרות עם מגדלי הדרום לגידול כותנה בחלקת הקונוע ניסויי22-01-2020
646220התקשרות עם משרדי עורכי פטנטים שונים בארץ ובחו"ל להמשך רישום קניין רוחני (עבור פטטים קיימים/ישנים)22-01-2020
645900התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "אלדן" - רכישת שירותי תחזוקה ל 12 מכשירים מתוצרת "אגילנט"19-01-2020
645908 רכישת מפזרת זבל/קומפוסט לפיזור זבל וקומפוסט בשטחי גד"ש של משק המודל וכן למטרה של פירור וערבוב קופוסט לאחר הכנתו19-01-2020
645910הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח מוצרי הדברה ירוקים על בסיס חומרי טבע חיידקים בעלי פעילות אנטיפונגלית תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.12.2020 19-01-2020
645800רכישת מערכת הזנה חכמה לניטור צריכת מזון פרטנית במפטמה15-01-2020
645686מתן רישיון לא בלעדי לשימוש בחומר גנטי (עגבנייה) בעלת עמידות לחומרי הדברה13-01-2020
645520ביצוע עבודות אחזקת רשת חשמל מתח גבוה במינהל המחקר החקלאי ובמשרד החקלאות08-01-2020
645245פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד לצורך השתתפות מנכ"ל הרשות בוועידה השנתית של התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות ופרסום כתבה במגזין הרשויות ינואר 202001-01-2020
643354הארכת והגדלת תקופת ההתקשרות עם קבוצת פארטו, למתן שירותי בקרה בפרויקטים של רשות הבדואים, לתקופה נוספת עד בחירת זוכה במכרז חדש או עד לתקופה של 12 חודשים, לפי המוקדם מבין השניים.31-12-2019
644516התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "בית ארז" לרכישת תרכיבי חיסון כנגד מחלת הפה והטלפיים חיסון בצאן, חזירים ובבקשר.31-12-2019
645136התקשרות עם ידיעות טכנולוגיות מידע בע"מ31-12-2019
645138התקשרות עם OECD31-12-2019
645139המשך שירות חיבור המינהל אל ספק האינטרנט מחב"א לשנת 202031-12-2019
645140תחזוקת מרכזיית קורל במכון הוולקני בראשל"צ במרכז מחקר דרום גילת ומרכז מחקר צפון נוה יער של מינהל המחקר החקלאי31-12-2019
645147התקשרות עם בוטנאים מומחים עבור בנק הגנים של צמחי א"י31-12-2019
644918התקשרות עם "א.ע. ביואקולוגיה" בפטור ספק יחיד - מתן שירותי פינוי וכילוי של בעלי חיים מהמכון/לשכות29-12-2019
644919התקשרות עם האוניברסיטה העברית - פטור ספק יחיד - מחקר אפיון בעיית כלבים משוטטים29-12-2019
644920התשקשרות עם29-12-2019
644922התקשרות בפטור ספק יחיד עם "ביוטסט" לרכישת ערכות אלייזה29-12-2019
644925רכישת ערכות לזיהוי מקטעים מחברת "רניום" במסלול ספק יחיד29-12-2019
644927רכישת ערכות לגילוי נוגדנים מחברת "הורייזון ביוטק" במסלול ספק יחיד29-12-2019
644928התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "פיור סוכנויות" לרכישת תרכיבים כנגד מחלת האנתרקס29-12-2019
644809התקשרות בפטור ספק יחיד עם איתי אהרונסון26-12-2019
644811התקשרות בפטור ספק יחיד עם אגנטק בע"מ לרכישת חוזה אחזקה שנתי וכיול למכשיר LC-MS-MS-QTRAP 3200 תוצרת חברת Applied Biosystems26-12-2019
644812התקשרות בפטור ספק יחדי עם חברת "מרחבים ירוקים גאון" לרכישת מנוי חנייה במגרש פל"ים - נמל חיפה26-12-2019
644813התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "בן ציון גרוביס" לרכישת מלכודול שטיינר לניטור זבוב פירות האפרסק לשנת 202026-12-2019
644819התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "אלדן" - רכישת שירותי תחזוקה ל 12 מכשירים מתוצרת "אגילנט"26-12-2019
644849בנושא: התקשרות עם קנט לביטוחים עבור מינהל המחקר החקלאי על שלוחותיו לעונת 2020 א.ביטוח פלחה כנגד נזקי טבע לזריעת גידולי שדה ולמטעים ב.ביטוח פלחה כנגד נזקי טבע לזריעת שחת ג.ביטוח פינוי וכילוי בקר לבשר במפטמות 26-12-2019
644666הדפסת מלכודות פלסטיק בתלת מימד המהוות חלק של מערכת אלקטרונית לזבובי פירות (מסנסור אלקטרוני)25-12-2019
644691מתן שירות אנליזות כימיות בקרקעות עבור מרכז מחקר דרום גילת במינהל המחקר החקלאי25-12-2019
644745ניקוי מווירוסים של חומר צמחי של זני גפן מאכל של המנהל ומכירתו על ידי החווה למשתלות מורשות25-12-2019
643721הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שיקום תפקודי של יחידות נוף טבעיות ותרבותיות של ממשק יער במערב הנגב לאחר שריפות. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.8.2020 25-12-2019
644497הארכת התקשרות (ראשונה) למכרז 3/2018 ללא תוספת כספית בנושא: ביצוע עבודת ביקורת חקירתית בגין תלשומי תמלוגים בחברות מסחריות למתקן שירותי ביקורת כספית בחברות מסחריות בעלות הסכמים עם מינהל המחקר החקלאי23-12-2019
644517מתן רישיון לא בלעדי לשימוש בחומר גנטי (עגבנייה) בעלת עמידות לחומרי הדברה23-12-2019
644537שירות אחזקה למערכות גילוי וכיבוי אש לשנים 2020-2021 למינהל וחוות גילת כולל רכישת גז למילוי מיכלי גז במערכת במבנים שונים במנהל+ תחזוקה שנתית למערכות כריזה23-12-2019
644539הפעלת חוות כרי דשא באמצעות האחים דבוש ממושב דלתון -העמדת בקר לביצוע מחקרים בחווה23-12-2019
644409פטור ספק יחיד עם התאחדות מגדלי בקר - שדרוג תוכנת "נעה" לבקר22-12-2019
644410התקשרות עם רו"ח יורם שוחט לצורך ליווי והדרכת 11 רשויות ניקוז בהגשת דוחות כספיים של שנת 2019 בפורמט חדש22-12-2019
644411התקשרות בפטור ספק יחיד עם הספק "מעבדות חי" לאספקת פלטות אגר מסוג כרומאגר22-12-2019
644412התקשרות בפטור ספק יחיד עם הספק " בקטלאב דיאגנוסטיקה" לרכישה של מצע גידול EMJH22-12-2019
644413התקשרות בפטור ספק יחיד עם הספק "לוינסון סוכנויות ציוד למעבדות ולתעשיה" - רכישת מכשיר אוטומטי לצביעת משטחים22-12-2019
644414התקשרות בפטורספק יחיד עם הספק " הורייזן ביוטק" לרכישת קיטים לאבחון מעבדות22-12-2019
644415התקשרות עם רשות התעופה לרכש תלושי מזון.22-12-2019
644416התקשרות עם עמותת - סוויץ - מיזם משותף לעידוד תעסוקה בתחום התיירות וחשיפה של התרבות ומסורת הבדואית בפני החברה הישראלית22-12-2019
644417התקשרות עם "סיראג'" מיזם משותף לחשיפה, הכשרה והשתלבות בתחום ההיייטק בקרב האוכלוסייה הבדואית.22-12-2019
644419התקשרות עם ועד גידולי שדה - פטוק ספק יחיד- מתן הרשאת שימוש במשרדים שבמבנה המשרד בגילת22-12-2019
644420התקשרות בפטור ספק יחיד עם הספק " דניאל ביוטק" לרכישת 2 חולצי פקקים למבחנות22-12-2019
639968הקמה והפעלת מערך לביות וייצור דגיגי טונה צהובת סנפיר - התקשרות עם חברת חקר ימים ואגמים22-12-2019
644228פיתוח שיטות לגילוי וניטור גורמי מחלה בפקעות תפוחי אדמה באמצעות ביו סנסורים בעלי רגישות גבוהה18-12-2019
644251הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: יחסי הגומלין שבין צמחים לחרקים: הרביבורים ומאביקים כגורמי סלקציה התורמים להתבססות שונות במערכות הגנה בצמח ובמופע הפרח באוכלוסיות של בן חרדל מצוי תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 30.9.2020 18-12-2019
644201הוספת טריטוריה של קוסטה ריקה בהתקשרות עם חברת LOS CAMESINOS בהסכם בחינה ומסחור תותים בפנמה17-12-2019
637058התקשרות עם חברת חשמל לרכישת חיבוריחשמל לבתים16-12-2019
641729התקשרות לביצוע חפירות בדיקה ע"י רשות העתיקות16-12-2019
639971התקשרות עם קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ - ביטוח מפני אסונות טבע בחקלאות - עבור שנת 2020 .16-12-2019
640860התקשרות המשך בעלות כספית עם הספק "ישראל מולאי" - מתן שירותי ניהול ועיבוד חוות מו"פ לכיש16-12-2019
644055מיזם משותף עם חברת ינאביע 19 שכותרתו: עידוד תעסוקת בדואים בתחום השיווק הדיגיטלי16-12-2019
644057פטור ספק יחיד עם אמב"ל (ארגון מגדלי בקר) - קבלת שירות של תכלול בדיקות דנ"א - פטור חדש לשנת 202016-12-2019
644058התקשרות בפטור ספק יחיד עם עמותת "בטרם" לפרויקט בטיחות ילדים ביישובים הבדואים16-12-2019
644061התקשרות בפטור ספק יחיד עם בית ארז חוות מיליטין בע"מ לרכישת תרכיבים כנגד מחלת הפה והטלפיים (בקר, צאן חזירים ובקר)16-12-2019
642170התקשרות עם המרכז הלאומי לחקלאות ימית (מלח"י) השייך לחברה לחקר ימים ואגמים (חיא"ל) להשלמת תוכניות עבודה וקליטת פעולות החברה במינהל המחקר החקלאי לשנת 2020 16-12-2019
640858התקשרות עם מועצת הצמחים לביצוע פרויקט הדברה קונבנציונלית בהדרים - תלת שנתי 2020,2021,2022 .12-12-2019
643751התשקשרות עם11-12-2019
643754התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "פיור סוכנויות" לרכישת תרכיבים כנגד מחלת האנתרקס11-12-2019
643755רכישת ערכות לגילוי נוגדנים מחברת "הורייזון ביוטק" במסלול ספק יחיד11-12-2019
643756רכישת ערכות לזיהוי מקטעים מחברת "רניום" במסלול ספק יחיד11-12-2019
643759התקשרות עם האוניברסיטה העברית - פטור ספק יחיד - מחקר אפיון בעיית כלבים משוטטים11-12-2019
643761התקשרות בפטור ספק יחיד עם "ביוטסט" לרכישת ערכות אלייזה11-12-2019
643762התקשרות עם "א.ע. ביואקולוגיה" בפטור ספק יחיד - מתן שירותי פינוי וכילוי של בעלי חיים מהמכון/לשכות11-12-2019
643672התקשרות עם בוטנאים מומחים עבור בנק הגנים של צמחי א"י11-12-2019
643709התקשרות המשך (ראשונה) מפטור 2232 בנושא מתן שירותי ייעוץ הנדסי לבדיקת השפעות פיתוח מחלף בית דגן והרחבת כביש 44 הגובל במינהל על שטחי מחקר11-12-2019
643710רכישת מכשיר NIRS11-12-2019
643711מימוש אופציה (שנייה ואחרונה) להמשך העסקת יועץ ליישום המלצות וועדת ההיגוי-ועדת קידום מפטור 200311-12-2019
643712מימוש אופציה ראשונה לפטור 1898 בנושא התקשרות עם משתלות לביצוע הרכבות של חומר ריבוי של הדרים11-12-2019
643713חידוש חוזה שרות אחזקה שנתי עבור מודולים שונים של תוכנה MATLAB (לתוכנות Mathwors) ורכישת מודולים חדשים לשנת 202011-12-2019
643715הרחבת התקשרות (ראשונה) מפטור 2034 בגים צריכת מים שפירים לשנת 2019 למרכז מחקר צפון נוה יער11-12-2019
643718הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף מחקר הממומן על ידי: קרן המדען הראשי – פרויקט קנדל נושא המחקר: פיתוח יישומים לשיפור רווחיות משקי חי, באמצעות תהליכי ניטור רציף וקבלת החלטות. 11-12-2019
643626התקשרות בפטור ספק יחיד עם איתי אהרונסון10-12-2019
643673המשך שירות חיבור המינהל אל ספק האינטרנט מחב"א לשנת 202010-12-2019
643675חוזה שירות למערכת הדמיה OHREM10-12-2019
643667תחזוקת מרכזיית קורל במכון הוולקני בראשל"צ במרכז מחקר דרום גילת ומרכז מחקר צפון נוה יער של מינהל המחקר החקלאי10-12-2019
643508הארכה ללא עלות מיזם משותף אוניברסיטת תא (מכון דשא)- בקשה לקבל את החלטת הועדה09-12-2019
643509התקשרות המשך עם מירב י מ לחישוב מענק יעדים ותפוקות לעובדי המשרד09-12-2019
643569התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "בן ציון גרוביס" לרכישת מלכודול שטיינר לניטור זבוב פירות האפרסק לשנת 202009-12-2019
643570התקשרות בפטור ספק יחדי עם חברת "מרחבים ירוקים גאון" לרכישת מנוי חנייה במגרש פל"ים - נמל חיפה09-12-2019
643576התקשרות בפטור ספק יחיד עם אגנטק בע"מ לרכישת חוזה אחזקה שנתי וכיול למכשיר LC-MS-MS-QTRAP 3200 תוצרת חברת Applied Biosystems09-12-2019
643523מתן שירות אחזקה למערכות גילוי אש לשנים 2020-2021 וכן רכישת גז למילוי מיכלי גז במערכת במטעים/גידולי שדה/נוה יער/גילת של מינהל המחקר החקלאי09-12-2019
643524שירותי אחזקה למערכת גילוי וכיבוי אש לשנים 2020-2021 וכן רכישת גז למילוי מיכלי גז במערכת בבנק הגנים09-12-2019
643311פטור ספק יחיד עם התאחדות מגדלי בקר - שדרוג תוכנת "נעה" לבקר05-12-2019
643328התקשרות עם "סיראג'" מיזם משותף לחשיפה, הכשרה והשתלבות בתחום ההיייטק בקרב האוכלוסייה הבדואית.05-12-2019
643331התקשרות עם עמותת - סוויץ - מיזם משותף לעידוד תעסוקה בתחום התיירות וחשיפה של התרבות ומסורת הבדואית בפני החברה הישראלית05-12-2019
643223ספק יחיד - התקשרות עם חברת "אבוט אינפורמטיקה" לחידוש מנוי שנתי לאחזקת תוכנית סטארלימס בשו"ט04-12-2019
643224פטור ספק יחיד - התקשרות עם חברת "מג'יק" תעשיותת תוכנה לישראל - תחזוקה ותמיכה ברשיונות מג'יק לשנת 202004-12-2019
643225ספק יחיד - התקשרות עם חברת "אבוט אינפורמטיקה" לחידוש מנוי שנתי לאחזקת תוכנית סטארלימס בשו"ט04-12-2019
643272התקשרות עם רו"ח יורם שוחט לצורך ליווי והדרכת 11 רשויות ניקוז בהגשת דוחות כספיים של שנת 2019 בפורמט חדש04-12-2019
643134מימוש תוצרי מחקר בנושא מלכודות תרמיות לחיטוי יעיל של סלמונלה. עם ד"ר בעז ציון03-12-2019
643135הארכה ללא עלות עם ב.ס.ב מהנדסים03-12-2019
643136הארכה ללא עלות עם סמו הנדסת חשמל03-12-2019
643137הארכה ללא עלות עם פוטש אדריכלים בע"מ03-12-2019
643138התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת נס א.ט. בע"מ לרכישת שירותי AZURE03-12-2019
643139התקשרות המשך עם א.מ.רון הנדסת מערכות מיזוג.03-12-2019
643040התקשרות בפטור מיזם משותף עם העמותה לקידום מקצועי של הרופאים הווטרינריים בישראל02-12-2019
643041התקשרות במיזם משותף עם עמותת "כוכבי המדבר" - תכנית בוגרים - פיתוח וליווי תעסוקתי + סיוע לימודים + עידוד יזמות + מפגים חברתיים02-12-2019
643102התקשרות עם ועד גידולי שדה - פטוק ספק יחיד- מתן הרשאת שימוש במשרדים שבמבנה המשרד בגילת02-12-2019
643107התקשרות בפטורספק יחיד עם הספק " הורייזן ביוטק" לרכישת קיטים לאבחון מעבדות02-12-2019
643110התקשרות בפטור ספק יחיד עם הספק " דניאל ביוטק" לרכישת 2 חולצי פקקים למבחנות02-12-2019
643112התקשרות בפטור ספק יחיד עם הספק "לוינסון סוכנויות ציוד למעבדות ולתעשיה" - רכישת מכשיר אוטומטי לצביעת משטחים02-12-2019
643113התקשרות בפטור ספק יחיד עם הספק " בקטלאב דיאגנוסטיקה" לרכישה של מצע גידול EMJH02-12-2019
643115התקשרות בפטור ספק יחיד עם הספק "מעבדות חי" לאספקת פלטות אגר מסוג כרומאגר02-12-2019
643117התקשרות עם רשות התעופה לרכש תלושי מזון.02-12-2019
643042אישור עקרוני למכירת תוצרת חקלאית במינהל עד 150,000 כולל מע"מ לשנים 2020-2021 ממרכז מחקר צפון נווה יער/מרכז מחקר דרום גילת/מדעי הצמח /חוות המרכז ראשל"צ - הדיר/חוות המרכז ראשל"צ הרפת/המכון לחקר בע"ח/מכוורת צריפין02-12-2019
643043רכישת כימיקלים וחומרים מתכלים למכשיר אוטואנלייזר Gallery plus מתוצרת Thermo02-12-2019
643044מימוש אופציה ראשונה להתקשרות עם הארגון הבינלאומי לבדיקת זרעים ISTA לשנת 2020 -מפטור 207402-12-2019
643046הרחבת התקשרות (ראשונה) למכרז 3/2016 למתקן שירות ביקורת פנים בחשבות מינהל המחקר החקלאי (על פי מכרז חשכ"ל מאגר רואי חשבון- הוראת תכ"מ 7.19.1)02-12-2019
643058הפעלת חוות כרי דשא באמצעות האחים דבוש ממושב דלתון -העמדת בקר לביצוע מחקרים בחווה02-12-2019
643059ניקוי מווירוסים של חומר צמחי של זני גפן מאכל של המנהל ומכירתו על ידי החווה למשתלות מורשות02-12-2019
642984הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ממשק להתמודדות עם מחלות הנגרמות על ידי החיידק קסיללה בעצי פרי וגפן בישראל תקופת ההתקשרות: מיום 1.2.2019 ועד ליום 31.1.202001-12-2019
643028מימוש אופציה שנייה ואחרונה מפטור 1643 בנושא מתן שירותים טכניים במטארולוגיה חקלאית, פיסיולוגיה סביבתית ופיסיקה וכימיה של הקרקע01-12-2019
642663פיתוח שיטות לגילוי וניטור גורמי מחלה בפקעות תפוחי אדמה באמצעות ביו סנסורים בעלי רגישות גבוהה01-12-2019
642869התקשרות בפטור ספק יחיד עם בית ארז חוות מיליטין בע"מ לרכישת תרכיבים כנגד מחלת הפה והטלפיים (בקר, צאן חזירים ובקר)28-11-2019
642716שירותי שטיפת כלים27-11-2019
642717חניה27-11-2019
642719חניון27-11-2019
642720חניון27-11-2019
642637התקשרות המשך ללא עלות כספית עם שלושה ספקים (גרר דני, גרר זאב, א.ט. שירותים משפטיים) שזכו במכרזים למתן שירותי גרירה עד להשלמת פרסום המכרז החדש הנמצא בהליכי הכנה27-11-2019
642638מיזם משותף עם חברת ינאביע 19 שכותרתו: עידוד תעסוקת בדואים בתחום השיווק הדיגיטלי27-11-2019
642640התקשרות בפטור ספק יחיד עם עמותת "בטרם" לפרויקט בטיחות ילדים ביישובים הבדואים27-11-2019
642641פטור ספק יחיד עם אמב"ל (ארגון מגדלי בקר) - קבלת שירות של תכלול בדיקות דנ"א - פטור חדש לשנת 202027-11-2019
642714רכישת מצלמה היפרספקטרלית27-11-2019
642739רכישת תחנת מדידה אלקטרונית (Probe station) מתוצרת Cascade microtech cascade27-11-2019
642743רכישת מערכת מיקרוסקופית משולבת מתוצרת Nikon Eclipse27-11-2019
642643רכישת שני מנדפים26-11-2019
642242שיתוף פעולה עם חב' Biolight Innovation and Consulting LLC לצורך רישום זכויות על זני המינהל בסין 25-11-2019
642528אספקת שבע יחידות זהות של תא גידול מבוקר לצמחים המאפשרים יישום תנאי עקות אביוטיות עבור המכון להגנת הצומח/ עבור המכון למדעי הצמח ועבור מרכז מחקר צפון נוע יער במינהל המחקר החקלאי - ביטול מכרז + בחירת ספק25-11-2019
642230הקמת קהילת ידע בתחום הדברה משולבת בתוך מערכת "אסיף"20-11-2019
642186אספקת ספרות מקצועית אלקטרונית מחו"ל באמצעות מחב"א/מלמד לשנת 202019-11-2019
642187צריכת מים שפירים לשנת 2020 למרכז מחקר צפון נווה יער19-11-2019
642188שימוש במי קולחין לשנת 2020 למרכז מחקר צפון נוה יער19-11-2019
642189קבלת שירותים מהיחידה לשירותים הביולוגים במכון ויצמן לשנת 202019-11-2019
642190שירות ותחזוקה של מתקני מכון החליבה ברפת חוות המרכז לשנת 202019-11-2019
641957הוספת טריטוריה של קוסטה ריקה בהתקשרות עם חברת LOS CAMESINOS בהסכם בחינה ומסחור תותים בפנמה19-11-2019
642134מימוש אופציה ראשונה מפטור 2036 בנושא השתתפות בועדת גד"ש עם מרכז חקלאי העמק (דמי חבר)19-11-2019
642139הארכת התקשרות ללא תוספת כספית למכרז 28/2018 בנושא הקמת חממה מרכזית לצרכי מחקר המתחם מינהל המחקר החקלאי19-11-2019
642140מתן שירותי יעוץ במהלך ביצוע מחקר ופיתוח בנושא: פיתוח תכשיר להדברה ביולוגית נגד נמטודות טפילות על צמחים, המבוסס על מטודה טורפת.19-11-2019
642141הארכת התקשרות ללא תוספת כספית לביצוע שדרוג מערך בטיחות חשמל עבור מרכז מחקר צפון נוה יער ממכרז 28/2016+ פטור 1943 + פטור 209219-11-2019
642143הארכת התקשרות ללא תוספת כספית בגין תחזוקה שנתית עבור שדרוג מערך בטיחות חשמל עבור מרכז מחקר צפון נוה יער מפטור 195019-11-2019
642144הארכת התקשרות ללא תוספת כספית מפטור 2153 למיפוי של תכונות איכות פרי במנגו SNP-SEQ19-11-2019
642145אספקת לאופילייזר עבור המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון במינהל המחקר החקלאי19-11-2019
642150רכישת מתקן לדימות ותיעוד לומינסנציה עבור המכון להגנת הצומח במינהל המחקר החקלאי- 19-11-2019
642157תשלום חשמל לאוניברסיטה העברית - הפקולטה לחקלאות ברחובות עבור המכון לבע"ח של מינהל המחקר החקלאי19-11-2019
642001עקרונות להסכם מסגרת בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל לחברת קנ"ט בע"מ (קרן לביטוחי נזקי טבע בחקלאות.18-11-2019
642039שירותי אחזקה למערכת גילוי וכיבוי אש לשנים 2020-2021 וכן רכישת גז למילוי מיכלי גז במערכת בבנק הגנים18-11-2019
642040מתן שירות אחזקה למערכות גילוי אש לשנים 2020-2021 וכן רכישת גז למילוי מיכלי גז במערכת במטעים/גידולי שדה/נוה יער/גילת של מינהל המחקר החקלאי18-11-2019
642041שירות אחזקה למערכות גילוי וכיבוי אש לשנים 2020-2021 למינהל וחוות גילת כולל רכישת גז למילוי מיכלי גז במערכת במבנים שונים במנהל+ תחזוקה שנתית למערכות כריזה18-11-2019
641906מיזם משותף עם עמותת ארץ עיר - עידוד לפיתוח יזמות טכנולוגית בחברה הבדואית בנגב17-11-2019
641908ספק יחיד - התקשרות עם חברת רניום לרכישת קיטים לאבחון ומחקר17-11-2019
641909ספק יחיד - התקשרות עם חברת אגנטק לרכישת שירות לתחזוקה שנתית לשלושה מכשירי LC-MC-MS המוחזקים במעבדה לשאריות בשו"ט17-11-2019
641910ספק חו"ל - התקשרות עם מעבדה באיטליה ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE - לשם בדיקות לאבחון מחלות סרטנאים של מים מתוקים17-11-2019
641870פטור ספק יחיד - התקשרות עם חברת "מג'יק" תעשיותת תוכנה לישראל - תחזוקה ותמיכה ברשיונות מג'יק לשנת 202014-11-2019
641871ספק יחיד - התקשרות עם חברת "אבוט אינפורמטיקה" לחידוש מנוי שנתי לאחזקת תוכנית סטארלימס בשו"ט14-11-2019
641872ספק יחיד - התקשרות עם חברת "אבוט אינפורמטיקה" לחידוש מנוי שנתי לאחזקת תוכנית סטארלימס בשו"ט14-11-2019
641692הארכת תוקף ללא עלות עם חברת "מובמנט" חוגי ספורט מכרז 21/2016 עד מרץ 202113-11-2019
641716מימוש תוצרי מחקר בנושא מלכודות תרמיות לחיטוי יעיל של סלמונלה. עם ד"ר בעז ציון13-11-2019
641717פיתוח מערכת מסחרית לניטור אוטמטי ורציף של זבוב הפירות הים תיכוני ושילובה במערכת תומכת החלטה לשיפור קבלת ההחלטות לריסוס. עם ד"ר יפית כהן13-11-2019
641631התקשרות בפטור מיזם משותף עם העמותה לקידום מקצועי של הרופאים הווטרינריים בישראל12-11-2019
641632התקשרות במיזם משותף עם עמותת "כוכבי המדבר" - תכנית בוגרים - פיתוח וליווי תעסוקתי + סיוע לימודים + עידוד יזמות + מפגים חברתיים12-11-2019
641200התקשרות עם AES מערכות מתקדמות לאנרגיה בע"מ06-11-2019
641201הרחבת התקשרות עם חברת אביב הנדסה – קבלת שירות של תכנון מרכז מבקרים06-11-2019
641027הארכת התקשרות ללא עלות עם גזית בן גל - שירותי ביקורת חשבונאית - במסגרת חוק ההתיישבות06-11-2019
641029הסתפקות בהצעת מחיר אחת - חידוש מנוי אחזקה שנתי לתוכנת "אגרון + אגרונט" ניהול ספריה ממוחשבת עבור חקר שווקים. ניהול ספריה באינטרנט + אינטרנט.06-11-2019
641032הארכת הסכם עם החברה לחקר ימים ואגמים - ללא תוספת עלות06-11-2019
641215הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: בחינה של הדס מצוי כדוחה מזיקים בחקלאות תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 31.8.2020 06-11-2019
641163הרחבה והארכת התקשרות במכרז 3/2017 מכרז יועצים מיזם חקלאות יישובית05-11-2019
641189הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מנגנונים והשלכות אפידמיולוגיות של העברת וירוסים תוך ובין מינית בחברות דבורים באמצעות פרחים. תקופת ההתקשרות: מיום החתימה על ההסכם ועד ליום 30.9.2020 05-11-2019
641083התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "בנווסר" - סיוע לוועדה המיוחדת בהכנת תחשיבים מורכבים לפיצוי עסקים וניהול מערכת המידע של אגף התיישבות, לרבות הפקת דוחות04-11-2019
641084התקשרות המשך עם "יו אנד מור" - רו"ח שי ונה מתן - שירותי ראיית חשבון לצורך חישוב פיצויים עבור הוועדה המיוחדת04-11-2019
641085התקשרות עם חברת סיסטמטיקס ר.ג04-11-2019
640189שיתוף פעולה עם חב' Biolight Innovation and Consulting LLC לצורך רישום זכויות על זני המינהל בסין 04-11-2019
640959רכישת זרעי חיטה לעונת הגידול 2019/202031-10-2019
640960שירותי Genotyping by sequencing31-10-2019
640962הרחבת התקשרות (ראשונה) לביצוע ארבע גיחות רחפן - מפטור 216631-10-2019
640966התקשרות המשך (שנייה) ללא תוספת כספית ממכרז 34/2014 לאספקת שירותי מידענות וספרנות עבור מינהל המחקר החקלאי ממכרז 34/201431-10-2019
640884הקמת קהילת ידע בתחום הדברה משולבת בתוך מערכת "אסיף"30-10-2019
640889אספקת ספרות מקצועית אלקטרונית מחו"ל באמצעות מחב"א/מלמד לשנת 202030-10-2019
640891רכישת מצלמה היפרספקטרלית30-10-2019
640892שימוש במי קולחין לשנת 2020 למרכז מחקר צפון נוה יער30-10-2019
640896צריכת מים שפירים לשנת 2020 למרכז מחקר צפון נווה יער30-10-2019
640900מתן שירותים לניסוי חקלאות מדייקת במטע אפרסק במשמר הירדן - פריסה ותחזוקה של חיישנים ומערכת השקיה ומדידות פיזיולוגיות בעצי אפרסק.30-10-2019
640907התקשרות עם המרכז לאומי לחקלאות ימית השייך לחברה לחקר ימים ואגמים להשלמת תכניות עבודה וקליטת פעולות החברה במינהל המחקר החקלאי לשנת 202030-10-2019
640839עקרונות להסכם מסגרת בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל לחברת קנ"ט בע"מ (קרן לביטוחי נזקי טבע בחקלאות.29-10-2019
640855ספק יחיד - התקשרות עם מועצת הצמחים לשם תמיכה בענף שמן הזית הישראלי - פעולות מקצועיות ופעולות קידום מכירת שמן זית ישראלי29-10-2019
640856התקשרות עם רט"ג לאכיפת פקודת היערות - פיקוח מפחמות29-10-2019
640845הארכת התקשרות ראשונה ללא תוספת כספית מפטור 1861 התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף29-10-2019
640846הארכת התקשרות ראשונה ללא תוספת כספית מפטור 1858 התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף29-10-2019
640847הארכת התקשרות ראשונה ללא תוספת כספית מפטור 1859 התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף29-10-2019
640779ספק יחיד - התקשרות עם חברת רניום לרכישת קיטים לאבחון ומחקר28-10-2019
640781ספק יחיד - התקשרות עם חברת אגנטק לרכישת שירות לתחזוקה שנתית לשלושה מכשירי LC-MC-MS המוחזקים במעבדה לשאריות בשו"ט28-10-2019
640782ספק חו"ל - התקשרות עם מעבדה באיטליה ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE - לשם בדיקות לאבחון מחלות סרטנאים של מים מתוקים28-10-2019
640784מיזם משותף עם עמותת ארץ עיר - עידוד לפיתוח יזמות טכנולוגית בחברה הבדואית בנגב28-10-2019
640689התקשרות עם רשות העתיקות בפטור ממכרז כספק יחיד לביצוע חפירות בדיקה27-10-2019
640186התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "בנווסר" - סיוע לוועדה המיוחדת בהכנת תחשיבים מורכבים לפיצוי עסקים וניהול מערכת המידע של אגף התיישבות, לרבות הפקת דוחות27-10-2019
640633התקשרות עם משרד התחבורה לצורך קבחת מידע ממאגרי משרד התחבורה.27-10-2019
639457רכישת מחשב נייד שלא בהתאם למכרז המרכזי של החשב הכללי27-10-2019
640362התקשרות המשך בעלות כספית עם חברת "בינת" להתקנת בקרים בבניין המינסטריון בפרוייקט התייעלות אנרגטית23-10-2019
640495התקשרות המשך עם חברת איוויטק - ניהול ופיקוח הנדסי על פרויקטי העתקת מוסדות ציבור מכוח חוק יישום תוכנית ההתנתקות23-10-2019
640468הארכת התקשרות ראשונה ללא תוספת כספית מפטור 1860 התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף22-10-2019
640471הארכת התקשרות ללא תוספת כספית לפטור 1537 בנושא העסקת ד"ר עמוס מזרח גמלאי של מנהל המחקר החקלאי במכון להנדסה חקלאית במסגרת פרויקט פיתוח מכונה למיון אפרוחים בשיתוף עם חברת אשת איילון.22-10-2019
640348התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "רניום" לרכישת ערכות PCR של חברת THERMO, לצורך המשך ניסוי לחבית הימצאות חיידקי לפטסופריה בדגימות של בע"ח10-10-2019
640349התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "איילקס ביוטק" לרכישת קיטים לאבחון נגיפי שפית וניוקאסל בעופות10-10-2019
640350התקשרות בפטור ספק חו"ל עם הארגון העולמי לבריאות בעלי חיים (OIE) - תשלום דמי חבר שנתיים10-10-2019
640351התקשרות בפטור ספק יחיד עם החברה למפעלי כלכלה ותרבות - נופשון גימאלים במלון "דן ירושלים" בחודש דצמבר 201910-10-2019
640352התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "סיגמה אולדריץ ישראל" לרכישת נוגדנים פלואורסצנטיים לפי סוג בעלי חיים מס 210-10-2019
640353התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "סיגמה אולדריץ ישראל" לרכישת נוגדנים פלואורסצנטיים לפי סוג בעלי חיים -מס 110-10-2019
640354התקשרות פטור ספק יחיד עם חברת "בית ארז" לרכישת תרכיבי כלבת מסוג רבורל10-10-2019
640359התקשרות בפטור על יסוד תקנה 3 (4)(ב)(2) לתח"ם עם הספק "א.ש תעשיות ביולוגיות" אספקת שירותים לפינוי פסולת וחומרים מסוכנים לאתר הארצי לפסולת רעילה ברמת חובב - 200 עבור השוט ו-50 עבור אגף הדייג10-10-2019
640185התקשרות המשך עם "יו אנד מור" - רו"ח שי ונה מתן - שירותי ראיית חשבון לצורך חישוב פיצויים עבור הוועדה המיוחדת07-10-2019
640258התקשרות בפטור ספק יחיד עם גבי עדין / הסתפקות בהצעת מחיר אחת - מדריך אצות07-10-2019
640249הרחבת התקשרות לפטור 1847 בנושא התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף07-10-2019
640251הרחבת התקשרות לפטור 1846 בנושא התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף07-10-2019
640188התקשרות עם חברת סיסטמטיקס ר.ג06-10-2019
640191התקשרות עם אוריאל אולמן למתן שירותי הדרכה לענף גידול הגמלים בישראל06-10-2019
640192רכישת מבחני השוואה06-10-2019
640193רכישת זני ייחוס06-10-2019
640194רכישת ערכות ELISA לבדיקת נוגדנים לחיידקי שחפת בבקר06-10-2019
640198רכישת מערכת RAMAN מודולרית עבור המכון להנדסה חקלאית במינהל המחקר החקלאי06-10-2019
640199אספקת מכשיר הדמייה לג'לים עבור מרכז מחקר דרום - גילת במינהל המחקר החקלאי06-10-2019
640117מימוש אופציה (ראשונה ושנייה = האחרונה) לפטור 1465 בנושא: מתן שירותי חווה בכרם יין.03-10-2019
640027התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "אלדן" רכישת ערכות לזיהוי מקטעים גנומיים מסוג RNA של נגיפים בשיטת ה-Real Time PCR02-10-2019
640028התקשרות בפטור ספק יחיד עם "אבוט אינפורמטיקה טכנולוגיות בע"מ" לרכישת שירות של שינויים ושיפורים במערכת סטארלימס02-10-2019
640029פטור תקנה 3 (29) - התקשרות עם חברת "אוראפלייר " לביצוע שעות עבודה וייעוץ למערכות Oracle Forms של משרד החקלאות02-10-2019
640039מתן שירותי יעוץ במהלך ביצוע מחקר ופיתוח בנושא: פיתוח תכשיר להדברה ביולוגית נגד נמטודות טפילות על צמחים, המבוסס על מטודה טורפת.02-10-2019
640050שירות ותחזוקה של מתקני מכון החליבה ברפת חוות המרכז לשנת 202002-10-2019
639945ביטוח כנגד אסונות טבע (ביטוח- רב סיכוני)- התקשרות בפטור ספק יחיד עם קנ"ט26-09-2019
639946מיזם משותף בחינת מתקני חילוץ ואב טיפוס לטיפול במי ים עבור פארק חקלאות ימית – התקשרות עם חקר ימים ואגמים26-09-2019
639947אישור שכירת שטח לביתן חקלאות בתערוכת "מו"פ ערבה", 202026-09-2019
639948הקמה והפעלת מערך לביות וייצור דגיגי טונה צהובת סנפיר – התקשרות עם חקר ימים ואגמים26-09-2019
639949פטור תקנה 3 (29) - התקשרות עם חברת "מיקרוסופט ישראל בע"מ" לתמיכה במערכות קריטיות של מיקרוסופט במשרד החקלאות26-09-2019
639850התקשרות עם רשות ניקוז קישון על יסוד תנאי תקנה 3 (7) - תכנון כולל לבקעת בית נטופה25-09-2019
639851התקשרות בפטור על יסוד תנאי תקנה 3 (16) - התקשרות עם אשכול "גליל מזרחי" לתגבור מחלקות ווטרינריות25-09-2019
639758תקנה 3 (31) -AMI - התקשרות עם ספקי מידע מחו"ל עבור החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה24-09-2019
639759תקנה 3 (31) - freshellI - התקשרות עם ספקי מידע מחו"ל עבור החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה24-09-2019
639300התקשרות בפטור ספק יחיד עם גבי עדין / הסתפקות בהצעת מחיר אחת - מדריך אצות24-09-2019
639782הארכת התקשרות ללא תוספת כספית מפטור 1636 התקשרות עם מוסדות מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף.24-09-2019
639790הארכת התקשרות ללא תוספת כספית מפור 1635 התקשרות עם מוסדות מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף24-09-2019
639794הארכת התקשרות ללא תוספת כספית מפטור 1637 התקשרות עם מוסדות מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף24-09-2019
639709רכישת ערכות ELISA לבדיקת נוגדנים לחיידקי שחפת בבקר23-09-2019
639711רכישת זני ייחוס23-09-2019
639714רכישת שני מנדפים23-09-2019
639716רכישת מבחני השוואה23-09-2019
639719התקשרות עם אוריאל אולמן למתן שירותי הדרכה לענף גידול הגמלים בישראל23-09-2019
639686רכישת מכשיר סטריאו - מיקרוסקופ (בינוקולר )23-09-2019
639625התקשרות עם מר דגה פדר לקבלת מופע ריקוד אתני ביום מורשת העדה האתיופית + סדנת לימוד ריקוד22-09-2019
639584הסתפקות בהצעת מחיר אחת - התקשרות עם חברת "פאוזה" לרכישת שלושה מדיחי כלים משלובי פטנט ייחודי - פיילוט שטיפת כוסות (ביטול שימוש בחד"פ)19-09-2019
639586התקשרות לקבלת הרצאה של ברנו טגניה - במסגרת יום לציון מורשת העדה האתיופית19-09-2019
639588התקשרות עם מוזיאון המוסיקה העברי - ביקור במוזיאון במסגרת סיור בר/בת מצוה ילדי עובדים19-09-2019
639589התקשרות עם "תיאטרון העם לישראל" בע"מ לקבלת הופעה של יוסי אלפי במסגרת נופשון גימלאים - ערב מספרי סיפורים (2 מחזורים)19-09-2019
639536התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "סיגמה אולדריץ ישראל" לרכישת נוגדנים פלואורסצנטיים לפי סוג בעלי חיים -מס 118-09-2019
639537התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "סיגמה אולדריץ ישראל" לרכישת נוגדנים פלואורסצנטיים לפי סוג בעלי חיים מס 218-09-2019
639473התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "רניום" לרכישת ערכות PCR של חברת THERMO, לצורך המשך ניסוי לחבית הימצאות חיידקי לפטסופריה בדגימות של בע"ח16-09-2019
639475התקשרות פטור ספק יחיד עם חברת "בית ארז" לרכישת תרכיבי כלבת מסוג רבורל16-09-2019
639477התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "איילקס ביוטק" לרכישת קיטים לאבחון נגיפי שפית וניוקאסל בעופות16-09-2019
639479התקשרות בפטור ספק חו"ל עם הארגון העולמי לבריאות בעלי חיים (OIE) - תשלום דמי חבר שנתיים16-09-2019
639481התקשרות בפטור ספק יחיד עם החברה למפעלי כלכלה ותרבות - נופשון גימאלים במלון "דן ירושלים" בחודש דצמבר 201916-09-2019
639461הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף מהות ההתקשרות שירותי אסיפת נתונים למחקר בנושא רעייה תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם לשנה עם אופציה להארכה בשנה אחת נוספת.16-09-2019
639476הרחבת התקשרות למכרז 13/2016 אספקה והתקנת ריהוט מעבדות בכל יחידות מינהל המחקר החקלאי16-09-2019
639410הרחבת התקשרות (ראשונה) למכרז מס' 11/2018 לביצוע עבודות מסגרות ואחזקה, עבודות אחזקה כלליות: בתחום מסגרות ואחזקה מכאנית במתקנים השונים במינהל16-09-2019
639450רכישת זרעי חיטה לעונת הגידול 2019/202016-09-2019
639452שירותי Genotyping by sequencing16-09-2019
639453קבלת שירותים מהיחידה למטבולומיקה - קבלת פרופיל מטבולומי מלא של מטילות16-09-2019
639456מימוש אופציה ראשונה למתן שירות לאנליזות מיקרוביולוגיות מקיפות של חיידקים פתוגנים במכון הווטרינרי ובביה"ח איכילוב - מפטור 177016-09-2019
639349פטור תקנה 3 (29) - התקשרות עם חברת "קונסיסט מערכות בע"מ" לתחזוקה שנתית למערכת Ekran עבור משרד החקלאות15-09-2019
639351התקשרות עם עמותת "יד תמר" - צוות התנדבות שילווה עובדים במשרד בעיתות משבר - הסתפקות בהצעת מחיר אחת15-09-2019
639413ההתקשרות בפטור ממכרז ע"פ סעיף 3 (16) - עיריית רהט- הקמת שוק צאן ברהט15-09-2019
639414ההתקשרות בפטור ממכרז ע"פ סעיף 3 (16) - מ.מ. שגב שלום - הקמת שוק צאן15-09-2019
639324יצירת ציפויים אלקטרוכימיים ושכבות דקות ע"ג התקנים ביו אלקטרוניים15-09-2019
639186 התקשרות המשך עם חברת "אשחר" עד סוף שנת 202009-09-2019
639187פטור תקנה 3(1) - התקשרות עם חברת "מסייג'נט בע"מ" לתחזוקה שנתית לתוכנת Rightfax מערכת הפקס המשרדית של משרד החקלאות09-09-2019
639188התקשרות עם התאחדות הסטונטים בישראל09-09-2019
639196הסתפקות בהצעת מחיר אחת - התקשרות בפטור עם "קוד אילן" לרכישת דיקלון קנרי, עבור טיפול בחדקונית הדקל באילת09-09-2019
639201התקשרות בפטור הארכת תוקף ללא עלות – תקנה 3 (4)(ב)(1) לתח"ם ספק "פיור סוכניות" רכישת 10 אלף מנות תרכיבי כנגד מחלת הגחלת-גמרת (אנתרקס)09-09-2019
639209התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "אלדן" רכישת ערכות לזיהוי מקטעים גנומיים מסוג RNA של נגיפים בשיטת ה-Real Time PCR09-09-2019
639210התקשרות בפטור ספק יחיד עם "אבוט אינפורמטיקה טכנולוגיות בע"מ" לרכישת שירות של שינויים ושיפורים במערכת סטארלימס09-09-2019
639211פטור תקנה 3 (29) - התקשרות עם חברת "אוראפלייר " לביצוע שעות עבודה וייעוץ למערכות Oracle Forms של משרד החקלאות09-09-2019
639069מיזם משותף בחינת מתקני חילוץ ואב טיפוס לטיפול במי ים עבור פארק חקלאות ימית – התקשרות עם חקר ימים ואגמים08-09-2019
639129פטור תקנה 3 (29) - התקשרות עם חברת "מיקרוסופט ישראל בע"מ" לתמיכה במערכות קריטיות של מיקרוסופט במשרד החקלאות08-09-2019
639043ביטוח כנגד אסונות טבע (ביטוח- רב סיכוני)- התקשרות בפטור ספק יחיד עם קנ"ט05-09-2019
639066הקמה והפעלת מערך לביות וייצור דגיגי טונה צהובת סנפיר – התקשרות עם חקר ימים ואגמים05-09-2019
639067אישור שכירת שטח לביתן חקלאות בתערוכת "מו"פ ערבה", 202005-09-2019
639028רכישת מערכת RAMAN מודולורית עבור המכון להנדסה חקלאית במינהל05-09-2019
639029רכישת מכשיר להדפסת רקמות BioX05-09-2019
639031תיקונים וטיפולים תקופתיים לטרקטורים של חוות ניסיונות מרכז במינהל המחקר החקלאי שנרכשו מחברת צ'פניק מתוצרת LANDINI05-09-2019
639035הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף הארכת התקשרות שניה ללא תוספת כספית מפטור 1295 שם גוף המחקר: אוניברסיטת חיפה ח.פ. 500701628 נושא המחקר: החלטות הנוגעות לרבייה עם קרובי משפחה או רחוקים והשלכותיהן על המותאמות בחיפושיות חברתיות05-09-2019
639036אספקת מכשיר Flash chromatography עבור המכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי05-09-2019
639039הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף שם גוף המחקר אוניברסיטת בן גוריון נושא המחקר החלקטות הנוגעות לרביה עם קרובי משפחה או רחוקים והשלכותיהן על המותאומות בחיפושיות חברתיות 05-09-2019
639052הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף בנושא: הפחתת הזיהומים בסלמונלה ובקמפילובקר שמקורם בענף הלול.05-09-2019
638950התקשרות בפטור ספק יחיד עם ד"ר גוליק - רכישת מכשיר mastersizer 300004-09-2019
638962הסתפקות בהצעת מחיר אחת – התקשרות עם חברת "צילומעתיק" להשכרת מכונות צילום מכוח המכרז הישן04-09-2019
638982רכישת מד אינדקס שטח עלה04-09-2019
638984רכישת מכשיר RT PCR04-09-2019
638986אספקת מכשיר קורא פלטות04-09-2019
638987אספקת אוטוקלאב ורטקלי אנכי עבור המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון במינהל המחקר החקלאי04-09-2019
638915התקשרות בפטור ספק יחיד עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - תשלום דמי הסמכה בעבור את המעבדה לפיטבקטריולוגיה - מאוחר: שו"ט + הגה"צ03-09-2019
638916התקשרות באמצעות תקנה 3(1) – הסתפקות בהצעת מחיר אחת עם חברת אורד לתחזוקת מערכת גילוי אש בבניין הגה"צ03-09-2019
638867תקנה 3 (31) -AMI - התקשרות עם ספקי מידע מחו"ל עבור החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה02-09-2019
638868תקנה 3 (31) - freshellI - התקשרות עם ספקי מידע מחו"ל עבור החטיבה למחקר כלכלה ואסטרטגיה02-09-2019
638815התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "אגנטק" לרכש 2 אובייקטים למיקרוסקופ של חברת Nikon02-09-2019
638816התקשרות בפטור ספק חו"ל עם Public Library of Sience - לצורך פרסום מאמר מדעי - ד"ר שלמה בלום01-09-2019
638817התקשרות בפטור ספק חו"ל עם MDPI כתב עת מדעי לצורך פרסום מאמר של ד"ר נטליה גולנדר01-09-2019
638818התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "מדנט מכשור מדעי" - תחזוקה למערכת מים מזוקקים לאחר תום תקופת האחריות01-09-2019
638814התקשרות בפטור ספק יחיד עם "יפעת" - שירותי מידע תקשורתי 202001-09-2019
638718התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "נאוטק" לרכישת חוזה שירות שנתי28-08-2019
638605התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "קונסיסט" מערכות לרכישת תחזוקה שנתית למערכת ותכנת ניהול הקריאות והתמיכה המשרדית של של"מ25-08-2019
638606התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת WECO - קבלת שירות של רישיון שנתי לפתרון הנגשת מסמכים באתר המשרד25-08-2019
638607התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "רובין טק" לרכישת מודול נוסף של תיקון אטמוספרי בתכנת ENVI - דיון חזור לאחר השלמות ובירורים25-08-2019
587278הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר שם גוף המחקר: אוניברסיטת חיפה ח.פ.: 500701628 נושא המחקר: החלטות הנוגעות לרביה עם קרובי משפחה או רחוקים והשלכותיהן על המותאמות בחיפושיות חברתיות תקופת ההתקשרות: מיום 1.10.2016 ועד ליום 30.9.2017 25-08-2019
638616התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף פיתוח משק פירות יער (פטל ואוכמניות ) בגליל העליון כמקור פרנסה חדש .25-08-2019
638618התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף לימוד והדברה של העשב הרע הפולש שלשי רגלני ( Trianthema Portulacastru) בגידולי שדה וירקות בעמק החולה .25-08-2019
638621התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף לימוד והדברה של העשב הרע הפולש שלשי רגלני ( Trianthema Portulacastru) בגידולי שדה וירקות בעמק החולה .25-08-2019
638568תוספת גינון לשירותים הווטרינרים (שו"ט) - התקשרות שלישית ממכרז 6/2017 למתן שירותי גינון וחצרנות במינהל המחקר החקלאי ובמשרד החקלאות ופיתוח הכפר22-08-2019
638507ספק יחיד סוכנות מרצים21-08-2019
638351ועידת נדלן18-08-2019
638292התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת איתוראן - מתן שירותי בקרה על מקררים ואינקובטורים שבחצרי הגה"צ18-08-2019
638294התקשרות עם חברת "אורגני שלי" בפטור ספק יחיד לרכישת וופורטייפ -טבליות DDVP לצורך ניטור מזיקים18-08-2019
638295התקשרות בפטור ספק יחיד - תקנה 3 (29) תח"ם - עם חברת "קומסיינטאסט" בע"מ אספקת מערכת לפתרון חתימה דיגיטלית מאושרת (בענן)18-08-2019
638188פטור ספק יחיד - התקשרות עם חברת "ביו בי" קיבוץ שדה אליהו – תכנית לממשק הדברה אזורי מבוסס SIT לעש תפוח מדומה – פיילוט באבוקדו ופרדסי הנגב15-08-2019
638190התקשרות בפטור ספק יחיד עם ד"ר גוליק - רכישת מכשיר mastersizer 300015-08-2019
638194התקשרות עם חברת מירב-י.מ לקבלת שירות של ביוע בחישוב שכר עבוד עובדי הפיצו"ח15-08-2019
638219התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף בנושא :מערכת חישה אופטית חדשנית לזיהוי ואפיון מהיר של רעלני הבוטולינאום .15-08-2019
638222התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף זיהוי פרי הדר נגוע בעש התפוח המדומה Thaumatotibia leucotreta בעזרת " אף אלקטרוני לשיפור יכולת הפיקוח בבתי אריזה .15-08-2019
638223התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף זיהוי פרי הדר נגוע בעש התפוח המדומה Thaumatotibia leucotreta בעזרת " אף אלקטרוני לשיפור יכולת הפיקוח בבתי אריזה .15-08-2019
638133התקשרות עם עמותת עיר דוד - ביקור בעיר דוד, כולל מיצג אור קולי, הדרכה, והליכה במעבר תת קרקעי עד מתחם דוידסון - אירוע בר מצווה של ילדי העובדים14-08-2019
638134הסתפקות בהצעת מחיר אחת – התקשרות עם הפועל ת"א – הליגה למקומות עבודה – רישום קבוצות אופניים לשנת 2019-202014-08-2019
638135מכרז 40/2018 - אספקת ריהוט מעבדתי עם פינלאב בע"מ לשו"ט - תיקון פרוטוקול (מסגרת כספית מאושרת)14-08-2019
638056פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחיד לצורך רישום לעמותת הפועל- ספורט למקומות עבודה בבאר שבע 12-08-2019
638008התקשרות במיזם עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ליצירת שותפות - ממשק מחזור עמיתים ט'12-08-2019
638010מיזם משותף עם עיריית אילת - הקמת פארק חקלאות ימית בשטח המשתלות12-08-2019
638028התקשרות בפטור ספק יחיד עם "יפעת" - שירותי מידע תקשורתי 202012-08-2019
638033התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "אגנטק" לרכש 2 אובייקטים למיקרוסקופ של חברת Nikon12-08-2019
638034התקשרות בפטור ספק חו"ל עם Public Library of Sience - לצורך פרסום מאמר מדעי - ד"ר שלמה בלום12-08-2019
638036התקשרות בפטור ספק חו"ל עם MDPI כתב עת מדעי לצורך פרסום מאמר של ד"ר נטליה גולנדר12-08-2019
638037התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "מדנט מכשור מדעי" - תחזוקה למערכת מים מזוקקים לאחר תום תקופת האחריות12-08-2019
637892התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "נאוטק" לרכישת חוזה שירות שנתי08-08-2019
637895הארכת תוקף ללא עלות עם מ.מ. דלית אל כרמל ומ.מ טורעאן - תגבור מחלקות ווטרנריות08-08-2019
637898התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "לבנט" לביצוע תיקון למכשיר צנטריפוגה מסוג SORVAL RC 508-08-2019
637830הארכת התקשרות (ראשונה ) ללא תוספת כספית - מפטור 1939 בנק שעות עבודה לשינויים ושיפורים במערכת קלירמאש08-08-2019
637836שירות גידול צמחים במתקן מבוקר טמפרטורה המאושר לצמחים טרנסגניים במתחם החווה של חברת אבוג'ן07-08-2019
637846רכישת מכשיר RT PCR07-08-2019
637848רכישת מד אינדקס שטח עלה07-08-2019
637818רכישת מכשיר להדפסת רקמות BioX07-08-2019
637819רכישת מכשיר סטריאו - מיקרוסקופ (בינוקולר )07-08-2019
637820תיקונים וטיפולים תקופתיים לטרקטורים של חוות ניסיונות מרכז במינהל המחקר החקלאי שנרכשו מחברת צ'פניק מתוצרת LANDINI07-08-2019
637745התקשרות עם חברת סיסטמטיקס לרכישת רישיון EDP הכולל את סביבת הפיתוח ARCGIS ברמת BUILDER06-08-2019
637658התקשרות בפטור ספק יחיד עם "יאיר טכנולוגיות" - טיפול תקופתי ואחריות למכשור מעבדה05-08-2019
637659התקשרות עם חברת "יישומי בקרה" לקבלת שירותי תחזוקה - הסתפקות בהצעת מחיר אחת05-08-2019
637660התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "רניום05-08-2019
637661התקשרות בפטור ספק יחיד עם בית החולים הווטרינרי לטובת ביצוע בדיקות לשימניאזיס בכלבים05-08-2019
637662התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס ר.ג" לחידוש מנוי שנתי לאחזקת תוכנות GIS במשרד החקלאות05-08-2019
637663בקשה לאישור התקשרות המשך ללא עלות כספית עם עמותת "לקט ישראל" ביזם משותף עם המשרד שעניינו: איסוף עודפי מזון והקניית הרגלי תזונה05-08-2019
637676התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "קונסיסט" מערכות לרכישת תחזוקה שנתית למערכת ותכנת ניהול הקריאות והתמיכה המשרדית של של"מ05-08-2019
637677התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת WECO - קבלת שירות של רישיון שנתי לפתרון הנגשת מסמכים באתר המשרד05-08-2019
637679התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "רובין טק" לרכישת מודול נוסף של תיקון אטמוספרי בתכנת ENVI - דיון חזור לאחר השלמות ובירורים05-08-2019
637590התקשרות עם קיבוץ סעד04-08-2019
637345הסתפקות בהצעת מחיר אחת - התקשרות בפטור עם "קוד אילן" לרכישת דיקלון קנרי, עבור טיפול בחדקונית הדקל באילת31-07-2019
637288פטור ספק יחיד - התקשרות עם חברת "ביו בי" קיבוץ שדה אליהו – תכנית לממשק הדברה אזורי מבוסס SIT לעש תפוח מדומה – פיילוט באבוקדו ופרדסי הנגב31-07-2019
637344התקשרות עם חברת "אורגני שלי" בפטור ספק יחיד לרכישת וופורטייפ -טבליות DDVP לצורך ניטור מזיקים29-07-2019
637347התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת איתוראן - מתן שירותי בקרה על מקררים ואינקובטורים שבחצרי הגה"צ29-07-2019
637360התקשרות בפטור ספק יחיד - תקנה 3 (29) תח"ם - עם חברת "קומסיינטאסט" בע"מ אספקת מערכת לפתרון חתימה דיגיטלית מאושרת (בענן)29-07-2019
637280התקשרות המשך בעלות כספית עם חברת "ג'ן טכנולוגיות" - רכישת תוויות אוזן28-07-2019
637098התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "מעבדות חי" לרכישת מצעי מזון לביצוע בדיקת מחלות צמחים23-07-2019
637005הסתפקות בהצעת מחיר אחת - עם "תעשיות ביולוגיות- בית העמק" לרכישת חיידקים22-07-2019
637007התקשרות עם "גילה יצחקי" לטובת השתתפות במבחני האיחוד האירופאי- הסתפקות בהצעת מחיר אחת22-07-2019
637008התקשרות בפטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) לתח"ם מהספק "ג.ו אורסל אינטנשינל" לרכישת קיטים עבור פעילות אבחונית (קיט Kilt MS – H DIVA LD 100 עבור פעילות האבחונית לשם זיהוי מיקופלסמה סינוביה זן תרכיב H)22-07-2019
637038מיזם משותף עם עיריית אילת - הקמת פארק חקלאות ימית בשטח המשתלות22-07-2019
637039התקשרות במיזם עם האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ליצירת שותפות - ממשק מחזור עמיתים ט'22-07-2019
636892התקשרות המשך עם דניאל מדר - עד 22/9/2019 בעלות כספית של 24 אלש"ח - ייעוץ בנושא כושר נשיאה בשטחי מרעה18-07-2019
636894הארכת התקשרות ללא עלות לספק יחיד - קק"ל לצורך ביצוע הקמת תשתיות רשות מרעה18-07-2019
636903התקשרות המשך ללא עלות כספית עם א.ג. אייזן אדריכלים ובוני ערים בע"מ18-07-2019
636830התקשרות המשך ללא עלות עם "אילפן ציוד וחומרים" לאספקת נסורת עד תום חודש יוני 202017-07-2019
636831התקשרות עם חברת "אנקו" לרכש ערכת זיהוי נוגדנים לשחפת - הסתפקות בהצעת מחיר אחת17-07-2019
636833התקשרות עם אומן - גילי פלא - במסגרת אירוע יום משפחות17-07-2019
636834הרחבת התקשרות עם ק"ץ קבלני הצפון - 120 אלש"ח לטובתב יצוע התאמת מלבן קיים למתקן להגנת חיות משק17-07-2019
636787בקשה להתקשרות בפטור מכרז על יסוד תנאי תקנה 3 (30) מיזם משותף עם עמותת ינביה - עידוד תעסוקת נשים16-07-2019
636788התקשרות בפטור ספק יחיד עם "פיור סוכניות" לרכש תרכיבי זן 19 - חיסון כנגד ברוצלוזיס בבקר16-07-2019
636806התקשרות בפטור ספק יחיד עם בית החולים הווטרינרי לטובת ביצוע בדיקות לשימניאזיס בכלבים16-07-2019
636808התקשרות בפטור ספק יחיד עם "יאיר טכנולוגיות" - טיפול תקופתי ואחריות למכשור מעבדה16-07-2019
636814התקשרות עם חברת "יישומי בקרה" לקבלת שירותי תחזוקה - הסתפקות בהצעת מחיר אחת16-07-2019
636815התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "רניום16-07-2019
636816התקשרות עם חברת "סיסטמטיקס ר.ג" לחידוש מנוי שנתי לאחזקת תוכנות GIS במשרד החקלאות16-07-2019
636738התקשרות עם המרכז למנהיגות באריאל כספק יחיד15-07-2019
636672איחוד הסכמים והארכת תוקף ללא עלות הסכם המשולב עם מ.א. גולן בנושא תכנית הדרכה לחקלאים צעירים- בעקבות החלטת ממשלה 117 - עד סוף שנת 202115-07-2019
636674הארכת התקשרות ללא עלות עם חברת - יראב - פינוי והשמדת תוצרת חקלאית - עד להשלמת פרסום מכרז חדש במערכת יות15-07-2019
636677התקשרות המשך ללא עלות כספית עם חברת "דיאלוג" – סקר מחירים בשוק הסיטונאי15-07-2019
636681הארכת התקשרות ללא עלות עם חברת "לביד הנדסה בע"מ"15-07-2019
636682התקשרות עם אפקון15-07-2019
636684הארכת תוקף ללא עלות עם משרד רו"ח שיף הזנפרץ - בחינת הדוחות הכספיים של "תשלובת החלב" של תנובה לצורך בחינת נוהל ההתחשבנות בענף החלב15-07-2019
636686חתימה על פרוטוקול הרחבת התקשרות עם חברת "אגרא"15-07-2019
636703שרותי ריבוי וגידול של חלקות טיפוח תות שדה אירוח תכנית טיפוח תות שדה של מכון וולקני15-07-2019
636705רכישת מערכת MINIPAM עבור המכון למדעי הצמח15-07-2019
636707רכישת מערכת פוטוסינתזה LICOR6800 עבור מרכז מחקר צפון נוה יער (תשתיות - סימוכין 12 )15-07-2019
636708הרחבת התקשרות (ראשונה ) מפטור 2122 לתוספת של 15 רישיונות חדשים לתוכנת JMP.15-07-2019
636710רכישת מערכת פוטוסינתזה LICOR 6800 עבור המכון לקרקע ומים15-07-2019
633930רכש של תרכיבי חיסון כנגד מחלת הפה והטלפיים בצאן, חזירים ובקר (מסוג אפטופור) - התקשרות עם חברת "בית ארז חוות מיליטין בע"מ"14-07-2019
636617אישור הסכם עם חברת דורקום במכרז 68/2016 כ"הסכם מחירים" מתן שירותי רישוי VMWARE14-07-2019
636618מכרז 1/2018 -קבלת שירות של ביצוע עבודות בתחום תשתיות מים עם חברת בי.או טי בניה וניהול בע"מ14-07-2019
636624מימוש זכות ברירה ( מימוש אופציה ראשונה ) לפטור 1873 אספקה שנתית של תערובת מזון מספוא לבקר עבור מרכז מחקר צפון נוה יער { במקום מכרז 6/2018 שבוטל }14-07-2019
636627מכירת תוצרת חקלאית - פרי השקד ממרכז מחקר צפון נוה יער14-07-2019
636628מכירת תוצרת חקלאית - גרעיני חמנייה מזן די.י.3 ממרכז מחקר צפון נוה יער14-07-2019
636601התקשרות עם ספק יחיד - חברת השטיח המעופף, למתן שירותי חדרים לאכסון משלחת של הרשות בספורטיאדה ה-39 באילת11-07-2019
633862פטור ספק יחיד 3(29) לתח"מ-רכש תרכיבי חיסון כנגדמחלת הפה והטלפיים בצאן, חזירים ובקר (מסוג אפטופור)-התקשרות עפ בית ארז חוות מיליטין בע"מ10-07-2019
636462מימוש אופציה ראשונה מפטור 1921 – התקשרות עם חברת החוויה הישראלית להשתתפות בתכנית מתמחים מתנדבים מחו"ל10-07-2019
636532התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף 10-07-2019
636533התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף - מערך קבלת החלטות למחזור מים בר קיימה לחקלאות10-07-2019
636534התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף - מערך קבלת החלטות למחזור מים בר קיימה לחקלאות10-07-2019
636535התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף - מערך קבלת החלטות למחזור מים בר קיימה לחקלאות10-07-2019
636536התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף - מערך קבלת החלטות למחזור מים בר קיימה לחקלאות10-07-2019
636537התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף - מערך קבלת החלטות למחזור מים בר קיימה לחקלאות10-07-2019
636538התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף - מערך קבלת החלטות למחזור מים בר קיימה לחקלאות10-07-2019
636539התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף - מערך קבלת החלטות למחזור מים בר קיימה לחקלאות10-07-2019
636540התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף - מערך קבלת החלטות למחזור מים בר קיימה לחקלאות10-07-2019
636463מימוש אופציה שניה מפטור 1518 - התקשרות עם חברת טללים להשתתפות בתכנית מתמחים מתנדבים מחו"ל09-07-2019
636465מימוש אופציה שלישית מפטור 1265 להתקשרות עם מכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר ביה"ס להנדסאים קריית החינוך שער הנגב09-07-2019
636466מימוש אופציה רביעית ואחרונה לפטור 938 - התקשרות עם חברת סחלב להשתתפות בתכנית מתמחים מתנדבים מחו"ל09-07-2019
636460מימוש אופציה ראשונה מפטור 1920 – התקשרות עם עמותת אלומה ועמותת ארץ עיר09-07-2019
636287התקשרות עם חברת מודוטק בקרה למתן תיקון שעון מים במדגה גינוסר.04-07-2019
636204התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת WATERS - שירות שנתי לתחזוקת מכשור LC_MS_MS03-07-2019
636207התקשרות בפטור ספק יחיד 3 (29) - תמיכה ותקשורת לתחנות לניטור רחופת, תחנות הידרומטריות ותחנות גשם של חברת אייכה - ימה פתרונות הידרומטרים03-07-2019
636208התקשרות בפטור ספק יחיד - דיגום חומרי הדברה - רונלי03-07-2019
636210התקשרות עם חברת השטיח המעופף- הלנת עובדי המשרד בתחרויות הספורטיאדה.03-07-2019
636211התקשרות עם שרית לוי לצורל רישום לקיינטנת ילדי העובדים במשרד החקלאות03-07-2019
636212הארכת תוקף ללא עלות עם מ.מ בית שאן + מ.מ. גלבוע - תגבור מחלקות ווטרינריות03-07-2019
636213התקשרות המשך בעלות כספית עם מכון "מנהיגות" (גידי יצחקי) לטובת שיפור ממשקי עבודה מטה-מחוז03-07-2019
636226התקשרות בפטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) לתח"ם מהספק "ג.ו אורסל אינטנשינל" לרכישת קיטים עבור פעילות אבחונית (קיט Kilt MS – H DIVA LD 100 עבור פעילות האבחונית לשם זיהוי מיקופלסמה סינוביה זן תרכיב H)03-07-2019
636184התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "מעבדות חי" לרכישת מצעי מזון לביצוע בדיקת מחלות צמחים02-07-2019
636185הסתפקות בהצעת מחיר אחת - עם "תעשיות ביולוגיות- בית העמק" לרכישת חיידקים02-07-2019
636186התקשרות עם "גילה יצחקי" לטובת השתתפות במבחני האיחוד האירופאי- הסתפקות בהצעת מחיר אחת02-07-2019
635458התקשרות עם רשות עתיקות לביצוע חפירות בדיקה30-06-2019
636103התקשרות עם חברת חשמל לצורך רכישת חיבורי חשמל בפרויקטים של רשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב30-06-2019
636026התקשרות עם אגודת הידידים של מינהל המחקר החקלאי לביצוע תיאום ובקרה מול קרן הלמסלי בנושא משק המודל במרכז מחקר צפון נוה יער .27-06-2019
636027הארכת התקשרות (ראשונה ) ללא תוספת כספית למכרז מס' 6/2016 לקבלת שירות ייעוץ, אפיון , תכנון וליווי הקמת מכרז מבקרים במינהל המחקר החקלאי27-06-2019
635961התקשרות בפטור ספק יחיד עם "פיור סוכניות" לרכש תרכיבי זן 19 - חיסון כנגד ברוצלוזיס בבקר26-06-2019
635970בקשה להתקשרות בפטור מכרז על יסוד תנאי תקנה 3 (30) מיזם משותף עם עמותת ינביה - עידוד תעסוקת נשים26-06-2019
635949אספקת שירותי לינה ואירוח למחנה קיץ לנוער שוחר מדע במינהל המחקר החקלאי26-06-2019
635956חידוש הקמת קרן מלגות משותפת לנווה יער ולמרכז חקלאי העמק ( מח"ה) לשנת 201926-06-2019
635068התקשרות המשך ראשונה מפטור 1092 העסקת מלווה עסקי חברת ספארק אינטרפרייז באמצעות מר אהוד רם והעסקת מלווה אדמיניסטרטיבי חברת ספארק אינטרפרייז באמצעות מר איתן מתוקי בנושא : פיתוח יישומים לשיפור רווחיות משק חי . [חוקר ראשי - אילן הלחמי ]23-06-2019
635074חידוש רישיון, תמיכה וקבלת עדכונים למחולל יישומים FLUENT ANSYS23-06-2019
616450הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: שימוש בכיסוי פוטוולטאי בחממות להצלל, להפחתת עומס החום ולייצור חשמל תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד 31.12.2018 20-06-2019
635586פרויקט משותף עם רט"ג להצלת שדמיות אדומות כנף - תקנה 3 (1) לתח"ם18-06-2019
635491התקשרות עם חברת תים תוכנה לחידוש מנוי שנתי לאחזקת מוצרי AUTOCAD עבור משרד החקלאות.17-06-2019
635493התקשרות עם חברת AURA PLAYER לחידוש מנוי לאחזקת מוצרי AURA PLAYER17-06-2019
635517הארכת התקשרות עם שלושה ספקים: JOIN THE WEB + YIY + IT לצורך המשך תפעול שוטף - סקר מחירים בשוק הסיטונאי17-06-2019
635424התקשרות בפטור ספק יחיד - רכישת קיטים לזיהוי פטריית פיטופטורה - חברת "סיאט ביודיאגנוסטיקה"16-06-2019
635425התקשרות עם שלומית אהרון - לצורך קיום מופע בנופשון הגמלאים16-06-2019
635406התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת WATERS - שירות שנתי לתחזוקת מכשור LC_MS_MS13-06-2019
635412התקשרות בפטור ספק יחיד 3 (29) - תמיכה ותקשורת לתחנות לניטור רחופת, תחנות הידרומטריות ותחנות גשם של חברת אייכה - ימה פתרונות הידרומטרים13-06-2019
635413התקשרות בפטור ספק יחיד - דיגום חומרי הדברה - רונלי13-06-2019
635312התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "הורייזון ביוטק" לרכישת ערכות לאבחון חיידקי כלמידיה בשיטת ELISA12-06-2019
635313התקשרות בפטור ספק חו"ל עם The French Agency for Food, Environmental and Occupational Health Saftey לשם קבלת שירות של בדיקות אימות סרולוגיות לנוגדני כלבת12-06-2019
635314התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "הורייזון ביוטק" לרכישת ערכות לאבחון חיידקי כלמידיה בשיטת "משטח ישיר"12-06-2019
635315התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "נ.ב.ט. ניו-ביוטכנלוגיה בע"מ" לרכשית אנטיגן פלורום12-06-2019
635316התקשרות בפטור "ספק יחיד" עם חברת "ביוטסט" לרכישת ערכות אלייזה לבדיקת רמת נוגדנים נגד נגיף MERS COV בנסיוב של גמלים12-06-2019
635317התקשרות בפטור ספק יחיד עם קנ"ט - עבור רכישת פוליסת ביטוח לדגים בבריכות של תחנת המחקר באתרים דור וגינסור12-06-2019
635179רכישת ערכות לביצוע בדיקות במכשיר PCR של ThermoFisher, שם הספק: "רניום"06-06-2019
634754אספקת מכשיר GC/MS עבור המכון למדעי הצמח במינהל03-06-2019
634757אספקת מכשיר Analytical HPLC עבור המכון למדעי הצמח במינהל03-06-2019
634932הרחבת התקשרות (ראשונה) ממכרז 3/2017 לביצוע עבודות אחזקת רשת חשמל מתח גבוה במינהל המחקר החקלאי ובמשרד החקלאות03-06-2019
634933תיקון החלטה לפטור 1839 ( הרחבת היקף התקשרות ) התקשרות עם מוסד מחקר לביצוע מחקר משותף03-06-2019
634858הארכת התקשרות עם משק קדמון כפר הרוא"ה02-06-2019
634899הסתפקות בהצעת מחיר אחת - תחזוקה שנתית לתוכנה לניהול נתונים ועיבוד נתונים סטטיסטיים עבור מנהלת ההשקעות - חברת תשתית ייעוץ מדעי בע"מ02-06-2019
634921התקשרות עם אירני עזר גנץ -למתן חוות דעת בתיק תביעה נגד משרד החקלאות וחברת הזרע המשך להחלטת הוועדה מ15-4-2-1902-06-2019
634930רכישת חבילת תמיכה Premier של מיקרוסופט02-06-2019
634793התקשרות עם אגודת הידידים של מינהל המחקר החקלאי לביצוע תיאום ובקרה מול קרן הלמסלי בנושא משק המודל במרכז מחקר צפון נוה יער .29-05-2019
634796אישור התקשרות עם משתלות נוספות לגידולים גפן והדרים במסגרת מכרז 12/2018 - הצעה ממשתלות לייצור ושיווק שתילים , בארץ בלבד זני סובטרופי : ליצ'י , מנגו ,אבוקדו , גויאבה , זני נשרים : שקד , רימון , משמש , שזיף , בנוסף : זני זית , גפן , הדרים עבור המינהל החקר החקלאי .29-05-2019
634797רכישת חיישני רטיבות מסוג TDT מחברת מטאו-טק לניסוי זיתים ברבדים29-05-2019
634799חידוש חוזה אחזקה שנתי לתוכנות GIS29-05-2019
634800התקשרות עם מגדלי הדרום לגידול כותנה בחלקת הקונוע ניסויי29-05-2019
634765התקשרות עם חברת תים תוכנה לחידוש מנוי שנתי לאחזקת מוצרי AUTOCAD עבור משרד החקלאות.28-05-2019
634766התקשרות עם חברת AURA PLAYER לחידוש מנוי לאחזקת מוצרי AURA PLAYER28-05-2019
634728הארכת מימוש אופציה ראשונה (לחצי שנה נוספת) – מפטור 2063 + 1643 - מתן שירותים טכניים במטאורולוגיה חקלאית , פיסיולוגיה סביבתית ופיסיקה וכימיה של הקרקע .28-05-2019
634730ניסוי עמידות ליובש בזיתים28-05-2019
634731מימוש האופציה ראשונה מפטור 1912 בנושא : מתן שרות טכנאי תורני בניסויים חקלאיים28-05-2019
634732ריצוף גנום שלם מקווים שונים של קנאביס28-05-2019
634632בקשה להתקשרות עם "אגרו משוב" לצורך שכירת שטחי תצוגה בתערוכת "אגרו משוב" שתתקיים בחודש יוני 201927-05-2019
634633התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "אפקון" לצורך התאמת מערכת הבקרה של הבניין לפני השלמת עבודות מיזוג על גג הבניין27-05-2019
634634התקשרות עם ארגון מגלי הגפן -OIV לצורך תשלום דמי חבר לשנת 201927-05-2019
634636התקשרות עם מועצת הזית הבינלאומית לצורך תשלום דמי חבר לשנת 201927-05-2019
634588פטור ממכרז על יסוד תנאי תקנה 3(1) – הסתפקות בהצעת מחיר אחת התקשרות עם ד"ר ' טומס הרטמן חוקר באונ' Ultrecht בהולנד לצורך כנס מקצועי של האגף לשימור קרקע וניקוז26-05-2019
634441התקשרות המשך ללא עלות כספית במכרז 28/2018 - מתן שירותי הטמעת מחקרים - עם יובל אשדת22-05-2019
634443התקשרות המשך ללא עלות כספית עם מ.מ. משהד - תגבור מחלקות ווטרינריות22-05-2019
634445הרחבת התקשרות עם חברת "עין דור" - מתן שירות של בדיקת מנדפים22-05-2019
634446התקשרות המשך ללא עלות כספית "סקאל" - ביצוע בדיקות מזהמים במזון לבע"ח22-05-2019
634448התקשרות עם אריה בן צבי לעניין הצפה בנס צויונה22-05-2019
634473התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "הורייזון ביוטק" לרכישת ערכות לאבחון חיידקי כלמידיה בשיטת "משטח ישיר"22-05-2019
634474התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "הורייזון ביוטק" לרכישת ערכות לאבחון חיידקי כלמידיה בשיטת ELISA22-05-2019
634476התקשרות בפטור ספק חו"ל עם The French Agency for Food, Environmental and Occupational Health Saftey לשם קבלת שירות של בדיקות אימות סרולוגיות לנוגדני כלבת22-05-2019
634501התקשרות בפטור "ספק יחיד" עם חברת "ביוטסט" לרכישת ערכות אלייזה לבדיקת רמת נוגדנים נגד נגיף MERS COV בנסיוב של גמלים22-05-2019
634502התקשרות בפטור ספק יחיד עם קנ"ט - עבור רכישת פוליסת ביטוח לדגים בבריכות של תחנת המחקר באתרים דור וגינסור22-05-2019
634503התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "נ.ב.ט. ניו-ביוטכנלוגיה בע"מ" לרכשית אנטיגן פלורום22-05-2019
634453חידוש הקמת קרן מלגות משותפת לנווה יער ולמרכז חקלאי העמק ( מח"ה) לשנת 201922-05-2019
634454אספקת שירותי לינה ואירוח למחנה קיץ לנוער שוחר מדע במינהל המחקר החקלאי22-05-2019
634267התקשרות בפטור ספק יחיד – עם חברת "קרן התמר" – הצבת כספומט בחצרי המשרד20-05-2019
634268מחשוב בענן - התקשרות עם חברת אינטר ספייס - פטור ספק יחיד20-05-2019
634270התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "אגנטק" - רכישת מיקרוסקופ נוסף מסוג "שדה אפל"20-05-2019
634271פרסום מאמר בעיתון מדעי - Wiley - Veterinary Medicine & Science20-05-2019
634272התקשרות בפטור ספק יחדי עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני" לצורך רכש של טיפול שנתי למכשירי HPLG + GC + MS20-05-2019
634189רכישת ערכות לביצוע בדיקות במכשיר PCR של ThermoFisher, שם הספק: "רניום"19-05-2019
634163התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף - העלאת היבול של פלפל חורפי בבתי צמיחה באמצעות תאורת לד תוך נופית19-05-2019
634164התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף - מחקר ופיתוח מערכת חיישנים פיזיולוגים להערכת כאב בפרות חולבות19-05-2019
634078התקשרות בפטור "ספק יחיד" עם החברה למפעלי כלכלה – נופשון גמלאים15-05-2019
634080מימוש זכות ברירה – התקשרות עם החברה להגנת הטבע בפרויקט התנשמות - מחודש מאי 2019 ועד סוף חודש אפריל 202015-05-2019
634082התקשרות לרכישת מז זרם מסוג SEBA M1 עבור התחנה לחקר הסחף15-05-2019
634072תיקון מיקרוסקופ קונפוקאלי Leica SP815-05-2019
634073אספקת פולרימטר עבור המכון להגנת הצומח במינהל המחקר החקלאי15-05-2019
634018חודש חוזה אחזקה שנתי לתוכנת GIS14-05-2019
633798התקשרות עם עמותת make a wish לצורך רכישת סדנה בהנחיית דביר בנדק באירוע מצטייני המשרד - הסתפקות בהצעת מחיר אחת08-05-2019
633802התקשרות עם שני ספקים לשם אירועי יום הגיוון תעסוקתי בחדש מאי 201908-05-2019
633803התקשרות המשך עם "מרכז חשמל גנרטורים" - בעקבות מכרז 15/201808-05-2019
633780התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף 07-05-2019
633703התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "אפקון" לצורך התאמת מערכת הבקרה של הבניין לפני השלמת עבודות מיזוג על גג הבניין06-05-2019
633705בקשה להתקשרות עם "אגרו משוב" לצורך שכירת שטחי תצוגה בתערוכת "אגרו משוב" שתתקיים בחודש יוני 201906-05-2019
633706התקשרות עם ארגון מגלי הגפן -OIV לצורך תשלום דמי חבר לשנת 201906-05-2019
633707התקשרות עם מועצת הזית הבינלאומית לצורך תשלום דמי חבר לשנת 201906-05-2019
633687אספקת מאגרי מידע CAB וכתב עת Soil Science06-05-2019
633688אספקת תערובת עיזים לאתר רמת הנדיב עבור חוות המרכז במינהל.06-05-2019
633692מסחור זני ליצ'י בדרום אפריקה זנים: תמוז, יולי, סיוון, פרינס.06-05-2019
633572הרחבת התקשרות (ראשונה ) עבור יום הדרכה נוסף בב"ש לשני תלמידים עבור קורס מטיס רב להב בקשר עין עד 25 ק"ג - מהזמנת מרכבה 450170679102-05-2019
633573פיתוח יישומים לשיפור רווחיות משק חי באמצעות תהליכי ניטור רציף וקבלת החלטות – המשך פיתוח ותחזוקת המערכות הקיימות .02-05-2019
633575שרותי הרצפה בהספק גבוה ושירותי ביואינפורמטיקה באוניברסיטת חיפה עבור מרכז מחקר צפון נוה יער02-05-2019
633392התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף02-05-2019
633522רכישת חבילת תמיכה Premier של מיקרוסופט01-05-2019
633523התקשרות עם מגדלי הדרום לגידול כותנה בחלקת הקונוע ניסויי01-05-2019
633524רכישת חיישני רטיבות מסוג TDT מחברת מטאו-טק לניסוי זיתים ברבדים01-05-2019
633531התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף01-05-2019
633451הסתפקות בהצעת מחיר אחת - התקשרות עם המוסד הישראלי לבטיחות ולגהות - חתימה על פרוטוקול שנדון בוועדה שקדמה לערב חג הפסח30-04-2019
633452הסתפקות בהצעת מחיר אחת - התקשרות עם חברת "נאוטק" לרכישת שירותי כיול מכשירים מסוג : שוטף פלטות, קורה אלייזה ועוד30-04-2019
633401מחשוב בענן - התקשרות עם חברת אינטר ספייס - פטור ספק יחיד29-04-2019
633402התקשרות בפטור ספק יחיד – עם חברת "קרן התמר" – הצבת כספומט בחצרי המשרד29-04-2019
633406התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "אגנטק" - רכישת מיקרוסקופ נוסף מסוג "שדה אפל"29-04-2019
633408התקשרות בפטור ספק יחדי עם חברת "אלדן ציוד אלקטרוני" לצורך רכש של טיפול שנתי למכשירי HPLG + GC + MS29-04-2019
633411פרסום מאמר בעיתון מדעי - Wiley - Veterinary Medicine & Science29-04-2019
633389התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף29-04-2019
633341רכישת מכשיר קורא Fluorece polarization במיקרו פלטות מחברת "נאווטק ביו בע"מ"28-04-2019
633108אישור הסתפקות בהצעת מחיר אחת – תקנה 3 (1) להתקשרות עם שמאי דורון חבקין למתן חוות דעת נזיקית (אגרונומית) בתיק תביעה המתנהל נגד המשרד וחברת "הזרע"16-04-2019
633116פרסום מאמר מדעי16-04-2019
633118ניסוי עמידות ליובש בזיתים16-04-2019
633120רכישת שולחן תרמורגולציה להנבטת זרעים16-04-2019
632997רכישת מכשיר fusion optics reader platform -קורא פלטות16-04-2019
632998מתן שרותי ייעוץ במהלך ביצוע מחקר / עבור ד"ר רקפת דוד שוורץ16-04-2019
633000מתן שרותי ייעוץ במהלך ביצוע מחקר / עבור ד"ר סטנלי פרימן16-04-2019
633019התקשרות בפטור "ספק יחיד" עם החברה למפעלי כלכלה – נופשון גמלאים15-04-2019
633022מימוש זכות ברירה – התקשרות עם החברה להגנת הטבע בפרויקט התנשמות - מחודש מאי 2019 ועד סוף חודש אפריל 202015-04-2019
632290פטור ממכרז לפי תקנה 3(19)(א) לתקנות חובת המכרזים עם ההסתדרות הציונית עבור יישום החלטת הממשלה מס' 1998 מיום 9/10/16 - תכנית עבודה שנתית 2019 .15-04-2019
633001התקשרות המשך לאספקת ספרות מקצועית אלקטרונית מחו"ל באמצעות מחב"א / מלמ"ד לשנת 2019 - מפטור 202615-04-2019
632916תשלום דמי חבר לארגון המזון העולמי FAO לוועדה המטפלת בנושא מחלת הפה והטלפיים EUFMD14-04-2019
632917התקשרות המשך עם חברת "צילומעתיק" - השכרת מכונות צילום לשלושה חודשים נוספים עד להשלמת רכישה לפי תנאי מכרז מרכזי חדש14-04-2019
632919התקשורת המשך ללא עלות כספית עם היועץ דני עמיר14-04-2019
632935התקשרות עם משרד עורכי פטנטים שונים בארץ ובחו"ל להמשך רישום קניין רוחני ( עבור פטנטים קיימים / ישנים)14-04-2019
632880כוונת התקשרות עם חברת חשמל כספק יחיד לרכישת חיבורי חשמל לבתי מגורים11-04-2019
632868הרחבת התקשרות עם א.ב. מתכננים - חתימה על פרוטוקול לאור דיון מיום 25/311-04-2019
632887פטור ספק יחיד 3(29) לתח"מ-רכש תרכיבי חיסון כנגדמחלת הפה והטלפיים בצאן, חזירים ובקר (מסוג אפטופור)-התקשרות עפ בית ארז חוות מיליטין בע"מ11-04-2019
630868התקשרות המשך (רביעית) למכרז מס' 11/2015 למתן שירותי גנרציה במינהל . עד בחירת זוכה במכרז החדש מס' 8/2019.10-04-2019
632683גידול נבטי רימון, נבטים ייחודיים, אשר יונבטו מזרעי רימון, הנותרים בתהליך סחיטת רימונים, במפעלי המיצים 08-04-2019
632674מכרז 9/2016 - קבלת שירותי ניהול ועיבוד חוות מו"פ לכיש - התקשרות המשך ללא עלות כספית עד לבחירת זוכה במכרז החדש עם הספק "ישראל מולאי"07-04-2019
632675התקשרות המשך עם חברת "על רד" מעליות - התקשרות המשך ללא עלות כספית07-04-2019
632676הסתפקות בהצעת מחיר אחת - התקשרות עם חברת MRC - החלפת מסננים07-04-2019
632684מסחור זני ליצ'י בדרום אפריקה זנים: תמוז, יולי, סיוון, פרינס.07-04-2019
632644התקשרות המשך ללא עלות כספית עם חברת י.ר.א.ב. - פינוי והשמדת תוצרת חקלאית הנתפסת ע"י היחידה04-04-2019
632654רכישת מכשיר קורא Fluorece polarization במיקרו פלטות מחברת "נאווטק ביו בע"מ"04-04-2019
632547התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "פרקינאלמר ישראל בע"מ", לרכישת הסכם שירות אחזקה שנתי למכישרי בליעה אטומית03-04-2019
632548התקשרות עם PLOS ONE לצורך פרסום מאמר מדעי03-04-2019
632549התקשרות עם שותף מחקר מן האוניברסיטה העברית למחקר שכותרתו: "טוקסולפזמה גונדיי כגורם מחלב במוצרי מזון מן החי"03-04-2019
632558אספקת תערובת עיזים לאתר רמת הנדיב עבור חוות המרכז במינהל.03-04-2019
632562רכישת מג'נטות (MAGENTA GA-7) למעבדה03-04-2019
632422SNP-SEQ למיפוי של תכונות איכות פרי במנגו02-04-2019
632503המשך שיפוץ סככות 3 ו 7 והתאמתם להחזקת קווי רביה מיוחדים בלול בית דגן.02-04-2019
632423התקשרות עם מלפפון ירוק אגש"ח בע"מ לקבלת רישיון לא בלעדי לשימוש בחומר גנטי של מלפפון עמיד לוירוס .01-04-2019
632417שירותי פיקוח מחלות ומזיקים בכרם וולקני - ניתור בסיוע חיישנים וחקלאות מדייקת מתקדמת .01-04-2019
632135התקשרות עם jxset תחזוקה שנתי ואחסון ענן ובנק שעות26-03-2019
632136התקשרות המשך עם הספק "ארנון קפלן" - מתן שירותי ייעוץ הנדסי בבחינת משקי מודל של דגים26-03-2019
632137הסתפקות בהצעת מחיר אחת - התקשרות עם חברת "כנפי משק" למתן שירותי לינת עובדי המשרד הרשומים למחוזיאידה ה-32 באילת26-03-2019
632079תשלום דמי חבר לארגון המזון העולמי FAO לוועדה המטפלת בנושא מחלת הפה והטלפיים EUFMD25-03-2019
632059התקשרות עם משרד עורכי פטנטים שונים בארץ ובחו"ל להמשך רישום קניין רוחני ( עבור פטנטים קיימים / ישנים)25-03-2019
631989התקשרות עם מועצת החלב לרכישת ביטוח ברוצלוזיס בענף הבקר24-03-2019
631990התקשרות בפטור ממכרז - ספק יחיד עם חברת טונטאוור בע"מ לקבלת שירות שנתי עבור שני אוטוקלבים - מעבדות המכון הווטרינרי24-03-2019
631991התקשרות בפטור ספק חו"ל עם חברת OBP דרא"פ, לרכש 25 אלף מנות של תרכיב כנגד קדחת השקע האפריקאי24-03-2019
631963שימוש בידע קודם והמשך בחינת טיפול במי רכז באמצעות מאקרו אצות21-03-2019
631965שדרוג מערכת למדידת פעילות מטבולית של חיות מים בגודל קטן ובינוני מפטור 1527.21-03-2019
631970אספקת מכשיר קורא פלטות עבור המכון למדעי הצמח21-03-2019
631905רכישת שולחן תרמורגולציה להנבטת זרעים20-03-2019
631906מכירת תוצרת חקלאית - חיטה לתחמיץ ממרכז מחקר צפון נוה יער20-03-2019
631802הארכת התקשרות ללא עלות כספית עם חברת "רניום" לרכישת קיטים ערכות הפקת חומצות גרעין19-03-2019
631803התקשרות המשך ללא עלות כספית עם הקבלן המבצע את שיפוץ מבנה פוסט מורטום ק.ץ. קבלני הצפון19-03-2019
631805התקשרות עם האמנית "מיטל טרבלסי" לקבלת הופעה במסגר אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל תשע"ט19-03-2019
631806התקשרות עם "יד ושם" לצורך קבלת שירותי הדרכה בסיור המשרד - יום השואה והגבורה תשע"ט19-03-2019
631807התקשרות בפטור ספק יחיד - לרכישת עדשה למיקרוסקופ במעבדה לדגים אגנטק19-03-2019
631808התקשרות עם גוטאני פאדי צייד מורשה לטיבול בכלבים19-03-2019
631576מימוש אופציה ראשונה - מפטור 1754 בנושא: אספקת תערובות להזנת עופות עבור המכון לבע"ח ברחובות14-03-2019
631525התקשרות עם מועצה אזורית בקעת הירדן לשם ביצוע עבודות גידור13-03-2019
631519רכישת מכשיר fusion optics reader platform -קורא פלטות13-03-2019
631520מתן שרותי ייעוץ במהלך ביצוע מחקר / עבור ד"ר רקפת דוד שוורץ13-03-2019
631521מתן שרותי ייעוץ במהלך ביצוע מחקר / עבור ד"ר סטנלי פרימן13-03-2019
627682התקשרות המשך (שנייה) לביצוע שדרוג מערך בטיחות חשמל עבור מרכז מחקר צפון - נוה יער - ממכרז פומבי מס' 28/2016 + פטור 194312-03-2019
631319הסבת התקשרות עם "בני פורת - תותסיס" לחברה חדשה11-03-2019
631350התקשרות עם השות הלאומית להסמכת מעבדות - ביצוע מבחן שנתי11-03-2019
631352הסתפקות בהצעה אחת - התקשרות עם חברת "ארד" רכישת מוני מים - לתחנה בגינוסר11-03-2019
631353הסתפקות בהצעה אחת - תקנה 3 (1) - התקשרות עם חברת לומיטרון לתיקון צנטריפוגה מתוצרת EPENDORF11-03-2019
631355התקשרות עם רו"ח יורם שוחט11-03-2019
631358התקשרות עם PLOS ONE לצורך פרסום מאמר מדעי11-03-2019
631362התקשרות עם שותף מחקר מן האוניברסיטה העברית למחקר שכותרתו: "טוקסולפזמה גונדיי כגורם מחלב במוצרי מזון מן החי"11-03-2019
631367התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "פרקינאלמר ישראל בע"מ", לרכישת הסכם שירות אחזקה שנתי למכישרי בליעה אטומית11-03-2019
629428בקשה להתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(18) עם הג'וינט (מכון הג'וינט מאיירס ברוקדייל) לביצוע מחקר מעקב אחר תכנית החומש הממשלתית בהתאם להחלטת ממשלה 239711-03-2019
626018הנדון : זיהוי ואיתור של רכיבים בקנביס רפואי עם פעילות כנגד גליאו פלסטומה בנושא : Identification of medical cannabis – based extracts and compounds with activity against glioblastoma 11-03-2019
631244שירותי פיקוח מחלות ומזיקים בכרם וולקני - ניתור בסיוע חיישנים וחקלאות מדייקת מתקדמת .07-03-2019
631249המשך שיפוץ סככות 3 ו 7 והתאמתם להחזקת קווי רביה מיוחדים בלול בית דגן.07-03-2019
631251SNP-SEQ למיפוי של תכונות איכות פרי במנגו07-03-2019
631263רכישת עגלה מערבלת לרפת הפרטנית07-03-2019
631264ביצוע אנליזת ריצוף RNA - אילומינה בנפח גבוהה07-03-2019
631265רכישת מדרגה מסוג מסלס לשם המשך אחידות מדעית ומחקר בתחום אדפטציות עובריות.07-03-2019
631268התקשרות המשך למתן ייעוץ לניסויי שדה בחקר מזיקים - מפטור 176707-03-2019
631269רכישת מכשיר כרומטוגרפיה גזית וספקטרוסקופית מאסות המצויד ומערכת דיגום אוטומטית משולבת עבור מרכז מחקר צפון נוה יער07-03-2019
631160חידוש הסכם רישוי שנתי של מיקרוסופט לשנים 2019 עד 202206-03-2019
631172חב' אייזנברג את שין - מימוש והרחבת התקשרות - רכישת UPS06-03-2019
631174הסתפקות בהצעת מחיר אחר - התקשרות עם חברת יישומי בקרה לרכש בקר חשמלי06-03-2019
631175מתן שירותי אירוח עבור עובדי יחידת הפיצוח.06-03-2019
631025פטור ספק יחיד - - התקשרות עם חברת "לבוטל" - רכש שירות שנתי לטיפול במערכת IVC להחזקת מערכת עכברים בכלובים סגורים04-03-2019
631026פטור ספק יחיד - התקשרות עם בית הספר לרפואה ווטירנרית - האוניברסיטה העברית - קבלת שירותי מעבדה לבחינת מחלת לישמניאזיס בכלבים04-03-2019
631047הארכת התקשרות עם מר מוקה כהן - פרויקטור בתחום ההתיישבות החלופית04-03-2019
631048הארכת התקשרות ללא עלות עם חברת "אייוטק" עד סוף שנת 201904-03-2019
631067התקשרות עם REALFIELD להשמשמת עגלה נגררת04-03-2019
631070התקשרות בפטור ספק חו"ל עם חברת OBP דרא"פ, לרכש 25 אלף מנות של תרכיב כנגד קדחת השקע האפריקאי04-03-2019
631072התקשרות בפטור ממכרז - ספק יחיד עם חברת טונטאוור בע"מ לקבלת שירות שנתי עבור שני אוטוקלבים - מעבדות המכון הווטרינרי04-03-2019
631075התקשרות עם מועצת החלב לרכישת ביטוח ברוצלוזיס בענף הבקר04-03-2019
630872הרחבת התקשרות (שנייה) לפינוי אסבסט עבודות המשך להזמנת מרכבה מס' 4501705852 ופטור 2143 .04-03-2019
630951 התקשרות עם דלית כרמל -תיגבור מחלקות ווטירנריות במחוז עמקים28-02-2019
630858התקשרות המשך עם השומר החדש27-02-2019
630861התקשרת עם מועצת אזורית גלבוע27-02-2019
630876התקשרות עם JXSET שירות תחזוקה שנתי ואחסון בענן ובנק שעות27-02-2019
630780חידוש הסכם רישוי שנתי של מיקרוסופט לשנים 2019 עד 202225-02-2019
630766הרחבת התקשרות לפטור 1660 - שינוי בחלוקת תקציב - התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף.25-02-2019
630700התקשרות עם חברת "BEPEX" פטור ספק יחיד לטובת רכש משאבה פריסטלטית24-02-2019
630701התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "אורוקיה" לרכש מכלול שמנים לייצור תרכיב24-02-2019
630702התקשרות עם חברת "תעשיות ביולוגיות" בפטור ספק יחיד לרכש קיטים לאבחון מיני מיקופלסמה בעופות24-02-2019
630734הרחבת התקשרות (ראשונה ) לפינוי אסבסט עבודות המשך להזמנת מרכבה מס' 4501705852.24-02-2019
630656שרותי בדיקת ההשפעה של תכשירים על מועילים ומזיקים.21-02-2019
630575רכישת מערכת מוטסת ALTUM MULTISPECTIRAL &LIDAR&UAV21-02-2019
630577מימוש זכות ברירה (מימוש אופציה ראשונה ) לפטור 1864 -אספקת מזון לדיר צאן עבור תחנת ניסיונות המרכז -ענף צאן במינהל המחקר החקלאי (במקום מכרז 8/2018 שבוטל ).20-02-2019
630567שירותי אנליזות פרוטאומיקה עבור המכון לחקר בעלי חיים.20-02-2019
630570מימוש אופציה ראשונה לפטור 1796 בנושא : אספקת שירותים וטרינריים ותרופות לרפתות ולדיר הצאן עבור תחנת ניסיונות המרכז במינהל המחקר החקלאי (ללא נווה יער) .20-02-2019
630572מימוש אופציה ראשונה לפטור 1797 בנושא: מתן שירותי הזרעה מלאכותית לפרות ברפת בית דגן .20-02-2019
630574ביצוע בדיקות מעבדת שירות שדה עבור מרכז מחקר צפון נווה יער במינהל המחקר החקלאי.20-02-2019
630484פטור ספק יחיד - התקשרות עם חברת אדלן להזמנת סקר מיומנויות בינלאומי בין מעבדות אנליטיות19-02-2019
630486הסבת התקשרות עם "בני פורת - תותסיס" לחברה חדשה19-02-2019
630488הסתפקות בהצעה אחת – התקשרות לרכש קלטות מסוג RTK19-02-2019
630490התקשרות עם חברת "פארוסיינס" לרכש מע' שליטה ובקרה19-02-2019
630512התקשרות עם חברת קופיה -תוספת להשקעה במחקר - דר סיגל בראון , פרופ' יצחק שפיגל - נמטודות טורפות , למטרות טיפול בנמטודות העפצים , או שימושים אחרים בתחום הגנת הצומח .19-02-2019
630517התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף19-02-2019
630522תוספת השקעה בהסכם מחקר ותמלוגים מס' 195/18 (ד"ר מיכל אורן שמיר ) לבקשה מס' 00336 .19-02-2019
630420התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף18-02-2019
630333אחזקה שנתית שוטפת של מערכת חיסכון באנרגיה של בניין הראשי (מיניסטריון) - עם "ESAVE17-02-2019
630334אחזקה שנתית שוטפת של מערכת חסכון באנרגיה עם פאוורסיינס17-02-2019
630335פטור ספק יחיד עם חברת "aura player" - פיתוח להנגשה מאובטחת של מודול מערכת עובדים זרים להגשה באינטרנט17-02-2019
630336התקשרות עם חברת "נאו טק" - חידוש חוזה תחזוקה לרובוט - פטור ספק יחיד17-02-2019
630337התקשרות בפטור ספק יחיד עם "תים תוכנה" - חידוש ותחזוקה למערכת Avepoint17-02-2019
630338התקשרות עם החברה לחקלאות בגליל העליון - פטור ספק יחיד - המשך פרויקט האכלת עגורים17-02-2019
630339פטור ספק יחיד - התקשרות עם "אורוקל ישראל" - הסכם שירות לרשיונות מערכת אורוקל17-02-2019
630259הסתפקות בהצעה אחת – התקשרות עם חברת "פיברו בריאות בעלי חיים" לטובת השכרת מכשיר לתקופה מוגבלת בת חצי שנה14-02-2019
629493התקשרות המשך עם הספק "שבח אריאל – סגול" (ע.מ.) על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (3) – מכוח מכרז 26/2013 – התקשרות המשך מיום 30 ינואר 2018 ועד ליום 31 אפריל או עד להכרעה בעת"מ 65056-01-19 – שווי התקשרות ההמשך המבוקשת: 250 אלש"ח.13-02-2019
630100פטור ספק יחיד - ניתוב לתקנה 3 (1) - התקשרות עם חברת "סרטוריוס ישראל" בע"מ - רכש של פילטרים המשמשים את מעבדת פה וטלפיים בהליך ייצור תרכיב13-02-2019
630101התקשרות המשך עם חברת "סיגמה אולדריץ ישראל" לרכש מצע EAGLE MEM לשימוש מערך ייצור תרכיב פו"ט13-02-2019
630118רכישת מצלמה מולטיספקטראלית ותרמית Altum Multispectral Kit PSDK לרחפן עבור גילת. 13-02-2019
630016רכישת קיטים מהספק חי מעבדות לצורך זיהוי פתוגני בשיטת PCR – תקנה 3 (29) - "ספק יחיד" – לשנת 2019 – עבור החטיבה למחלות עופות12-02-2019
630017פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) התקשרות עם חברת "רובין טק בע"מ" – חידוש חוזה אחזקה שנתי למוצרי ENVI עבור התחנה לחקר הסחף לשנת 201912-02-2019
630019רכישת קיטים מהספק חי מעבדות לצורך זיהוי פתוגני בשיטת PCR – תקנה 3 (29) - "ספק יחיד" – לשנת 2019 – עבור החטיבה למחלות עופות12-02-2019
630069פטור ספק יחיד - התקשרות עם בית הספר לרפואה ווטירנרית - האוניברסיטה העברית - קבלת שירותי מעבדה לבחינת מחלת לישמניאזיס בכלבים12-02-2019
629975פטור ספק יחיד - - התקשרות עם חברת "לבוטל" - רכש שירות שנתי לטיפול במערכת IVC להחזקת מערכת עכברים בכלובים סגורים11-02-2019
629943התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף11-02-2019
629947מתן שירותי יעוץ במהלך ביצוע מחקר בנושא של היבטים מולקולריים של רגולציית ביוסינתזה של מיקוטוקסינים ע"י פטריית עובש Penicillium expansum11-02-2019
629829רכישת תגי קירבה לבקר עבור מרכז מחקר צפון נווה יער10-02-2019
629711אישור הסתפקות בשתי הצעות מחיר - התקשרות עם חברת D&B- לצורך בחינת חברות וישויות משפטיות קשורות06-02-2019
629707פיתוח מערכת לאיתור מוקדים חמים של זבוב הפרות הים תיכוני בחלקות תפוחים והדברה מדויקת בהם 06-02-2019
629710רכישת עגלה מערבלת לרפת הפרטנית06-02-2019
629713חליטת צמחי מדבר להאטת הזדקנות המוח06-02-2019
629714פיתוח ממשק להתמודדות עם מחלות הנגרמות ע"י החיידק קסיללה בעצי פרי וגפן בישראל06-02-2019
629717חידוש רישוי ל45 רישיונות לתוכנת JMP כולל המעבר לשרת בתוספת 5 משתמשים חדשים06-02-2019
629656התקשרות עם גאמידור דיאגנוסטיקה - רכישת ציוד מתכלה (ערכות) לביצוע בדיקות במכשיר PCR05-02-2019
629658התקשרות עם חברת "אילקס ביוטיק" - ערכות להפקת DNA ו-RNA מתוצרת QIAGEN - פטור ספק יחיד05-02-2019
629659התקשרות עם ביו-ראד ישראל לרכישת ציוד מתכלה וכימיקלים למערכת PCR05-02-2019
629660התקשרות עם חברת "רניום" - רכישת גלאים מסמנים RGB PROBES - פטור ספק יחיד05-02-2019
629661התקשרות עם מעבדות חי - לרכישת קיטים להפקת חומצות גרעין RNA וריאגנטים ל-PCR05-02-2019
629610התקשרות עם חברת "BEPEX" פטור ספק יחיד לטובת רכש משאבה פריסטלטית04-02-2019
629611התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "אורוקיה" לרכש מכלול שמנים לייצור תרכיב04-02-2019
629612התקשרות עם חברת "תעשיות ביולוגיות" בפטור ספק יחיד לרכש קיטים לאבחון מיני מיקופלסמה בעופות04-02-2019
629606התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף04-02-2019
628910הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים מודיעה על כוונתה להתקשר עם חברת מ.א טאיטו מדיה (ע.מ. 014793970) כספק יחיד, בהתאם להוראות תקנה 3 (29) לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג -1993, לצורך השתתפות מנכ"ל הרשות בוועידה השנתית של התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות מדובר בהתקשרות בפטור ממכרז כספק יחיד עם חברת מ.א טאיטו מדיה, לצורך השתתפות מנכ"ל הרשות בוועידה, למשך שנה קלנדרית. חברת מ.א טאיטו הינו הספק היחיד המפיק ומנהל מסחרית את הוועידה השנתית של התאגידים. תקופת ההתקשרות המאושרת תה03-02-2019
629417ביצוע בדיקות מעבדת שירות שדה עבור מרכז מחקר צפון נוה יער במינהל המחקר החקלאי30-01-2019
629421רכישת מערכת מוטסת ALTUM MULTISPECTIRAL &LIDAR&UAV30-01-2019
629422רכישת מכשיר כרומטוגרפיה גזית וספקטרוסקופית מאסות המצויד ומערכת דיגום אוטומטית משולבת עבור מרכז מחקר צפון נוה יער30-01-2019
629429רכישת מערכת EDDY COVARIANCE30-01-2019
629436התקשרות המשך עם ORIGENE SEEDS LTD בנושא :פיתוח משותף של זרעי מלון . .30-01-2019
628920הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח תוסף תזונה המבוסס על אצת ים עילאית גרסילריה תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 31.12.2019 תקופת ההתקשרות האמורה, תתחדש אוטומטית לתקופה של שנה אחת כל פעם על פי הסכומים המפורטים בנספח ולתקופה מצטברת שלא תעלה על שנתיים בכפוף לאישור בכתב של המממן הראשי. 30-01-2019
629384התקשרות עם טיבנקרופ מעליות ישראל29-01-2019
629356התקשרות המשך ללא עלות כספית על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) ל-6 התקשרויות של השירותים הווטרינריים – 201929-01-2019
629357התקשרות המשך ללא עלות כספית על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) ל-6 התקשרויות של השירותים הווטרינריים – 201929-01-2019
629359התקשרות המשך ללא עלות כספית על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) ל-6 התקשרויות של השירותים הווטרינריים – 201929-01-2019
629360התקשרות המשך ללא עלות כספית על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) ל-6 התקשרויות של השירותים הווטרינריים – 201929-01-2019
629361התקשרות המשך ללא עלות כספית על יסוד תנאי תקנה 3 (4) (ב) (1) ל-6 התקשרויות של השירותים הווטרינריים – 201929-01-2019
629362התקשרות לפי הליך מקוצר – תקנה 3 (1) לתחם - התקשרות עם עמותת ברכת הארץ – סיוע והנגשה לבקשות תמיכה המוגשות למשרד בקשר עם נהלי התמיכה שיפרסם המשרד לקראת שנת תשפב – בקשת האגף לגורמי ייצורמנהלת ההשקעות29-01-2019
629363התקשרות עם החברה לבניין ופיתוח בערבה השתתפות באירוע תערוכת יום פתוח בחוות יאיר 30-31 ינואר 2019 – הסתפקות בהצעה אחת – תקנה 3 (1) לתחם29-01-2019
629365התקשרות בפטור ספק יחיד עם דר ז'אן מארק דופור - המשך להתקשרות שהיחידה החלה בה בשנת 2018 201729-01-2019
629366התקשרות עם חברת נאוטק ביו לרכישת שירות של כיול מכשיר הקורא מיקרו פלטות29-01-2019
629367התקשרות המשך עם חברת ברייטמן אלמגור זוהר - ליווי יחידת משאב, בתהליך המסייע לעובדים להכיר ולמצות את זכויותיהם29-01-2019
629368בקשת התקשרות להארכת תוקף ללא עלות תגבור מחלקות וטרינריות - עיריית בית שאן29-01-2019
629280רכישת חיות מעבדה - התקשרות עם אנוויגו28-01-2019
629288אחזקה שנתית שוטפת של מערכת חיסכון באנרגיה של בניין הראשי (מיניסטריון) - עם "ESAVE28-01-2019
629291אחזקה שנתית שוטפת של מערכת חסכון באנרגיה עם פאוורסיינס28-01-2019
629292פטור ספק יחיד - התקשרות עם "אורוקל ישראל" - הסכם שירות לרשיונות מערכת אורוקל28-01-2019
629295פטור ספק יחיד עם חברת "aura player" - פיתוח להנגשה מאובטחת של מודול מערכת עובדים זרים להגשה באינטרנט28-01-2019
629301התקשרות בפטור ספק יחיד עם "תים תוכנה" - חידוש ותחזוקה למערכת Avepoint28-01-2019
629304התקשרות עם החברה לחקלאות בגליל העליון - פטור ספק יחיד - המשך פרויקט האכלת עגורים28-01-2019
629307התקשרות עם חברת "נאו טק" - חידוש חוזה תחזוקה לרובוט - פטור ספק יחיד28-01-2019
629149פטור ספק יחיד – תקנה 3 (29) התקשרות עם חברת "רובין טק בע"מ" – חידוש חוזה אחזקה שנתי למוצרי ENVI עבור התחנה לחקר הסחף לשנת 201923-01-2019
629154רכישת קיטים מהספק חי מעבדות לצורך זיהוי פתוגני בשיטת PCR – תקנה 3 (29) - "ספק יחיד" – לשנת 2019 – עבור החטיבה למחלות עופות23-01-2019
629023התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "אלדן" לביצוע מבחני התואמים את פעילות מעבדת היגיינת המזון - FAPAS21-01-2019
629026התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת prggeto" לביצוע מבחני התואמים את פעילות מעבדת היגיינת המזון -21-01-2019
629027התקשרות עם משתלת מוטשן ובניו לרכישת שתילים לחלקות מבחן21-01-2019
628864הרחבת התקשרות ראשונה מפטור 1979 בנושא פיתוח יישומים לשיפור רווחיות משקי חי, באמצעות תהליכי ניטור רציף וקבלת החלטות.21-01-2019
628875התקשרות עם גאמידור דיאגנוסטיקה - רכישת ציוד מתכלה (ערכות) לביצוע בדיקות במכשיר PCR17-01-2019
628877התקשרות עם חברת "אילקס ביוטיק" - ערכות להפקת DNA ו-RNA מתוצרת QIAGEN - פטור ספק יחיד17-01-2019
628878התקשרות עם ביו-ראד ישראל לרכישת ציוד מתכלה וכימיקלים למערכת PCR17-01-2019
628879התקשרות עם חברת "רניום" - רכישת גלאים מסמנים RGB PROBES - פטור ספק יחיד17-01-2019
628880התקשרות עם מעבדות חי - לרכישת קיטים להפקת חומצות גרעין RNA וריאגנטים ל-PCR17-01-2019
628881התקשרות עם חברת "אלדן" לביצעו מבחני FAPAS - הסתפקות בהצעה אחת17-01-2019
628921התקשרות המשך עם היועץ יגאל קשטן לצורך הקמת מוקד טלפוני - ממתין להצעת מחיר מעודכנת של הספק שמתייחסת גם לשלב ההטמעה17-01-2019
628892הארכת התקשרות (ראשונה) ללא תוספת כספית מפטור 1649 נושא המחקר: שימוש בחיישן אינפרא אדום בתחום ה- SWIR על גבי לווין BGUSAT לניטור תופעות קרקעיות כגון שריפות, מידבור וחקלאות באזורים צחיחים.17-01-2019
628904הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח של קוטלי עשבים מדור חדש המבוססים על אנאלוגים של חומצות אמינו ארומטיות הידידותיים למיקרוביום והסביבה. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 1.12.2019 תקופת ההתקשרות האמורה, תתחדש אוטומטית לתקופה של שנה אחת כל פעם על פי הסכומים המפורטים בנספח ולתקופה מצטברת שלא תעלה על שנתיים בכפוף לאישור בכתב של המממן הראשי.17-01-2019
628906הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: פיתוח ננופורמולציית סול ג'ל ביפנוקציונלית להדברה של חרקים מזיקים בשיטת משיכה וקטילה – בתכנית ניצן תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 1.12.201917-01-2019
628917הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: השפעות האכלה בדיאטה עתירת שומן של אימהות על הפיזיולוגיה וההשמנה של צאצאיהן והעברה תורשתית של תכונות אלו. תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2019 ועד 17-01-2019
628931הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: התאמות לשיפור דיאטות המזון של דגי ברמונדי LATES תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 14.1.2020 17-01-2019
628932הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: מעבר לאמפיתמינים טבעיים: שימוש בפוטנציאל צמחי גאת נאכלת לייצור חומרי רפואה חדשים בעזרת ביוטכנולוגיה תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 14.1.2020 17-01-2019
628934הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף נושא המחקר: השפעות האכלה בדיאטה עתירת שומן של אימהות על הפיזיולוגיה וההשמנה של צאצאיהן והעברה תורשתית של תכונות אלו. תקופת ההתקשרות: מיום חתימת ההסכם ועד ליום 14.1.2020 17-01-2019
628761התקשרות עם חברת כוכבית 2552 לצורך קבלת שירות חיוג עבור משרד החקלאות16-01-2019
628763אחזקה שנתית שוטפת של שתי מערכות של-פסק (UPS) של המשרד עם חברת טנסור16-01-2019
628765אחזקה שנתית שוטפת של מכשירי אל פסק בשלושה אתרים עם חברת גאמאטרוניק16-01-2019
628766אחזקה שנתית שוטפת של מערכת scada של בניין הראשי (מינסטריון) עם "גנרל מהנדסים"16-01-2019
628767אחזקה שנתית של מערכת גילוי אש של בניין הראשי(מניסטריון) - עם חברת אורד16-01-2019
628757שירותי דיגום נגיעות עשבים בשדות חקלאיים16-01-2019
628758רכישת תגי קירבה לבקר עבור מרכז מחקר צפון נווה יער16-01-2019
628759תחזוקת מרכזית קורל במכון וולקני בראשל"צ/נווה יער/גילת16-01-2019
628760הרחבת התקשרות (ראשונה) למכרז 14/2014 לאספקת שירותים לפינוי פסולת וחומרים מסוכנים לאתר הארצי לפסולת רעילה ברמת חובב עבור מינהל המחקר החקלאי16-01-2019
628814הארכת התקשרות (ראשונה) ללא תוספת כספית מפטור 1892 נושא המחקר שיפור ביצועי מטילות קלות באמצעות מניפולציות סביבתיות במהלך התפתחות עוברית.16-01-2019
628742העסקת יועצת עבור מינהל המחקר החקלאי להגדלת גיוס תקציבי מחקר ממקורות תחרותיים בארץ ובחו"ל15-01-2019
628639התקשרות המשך עם קייטרינג ז.ר. מעדנים ואירועים בע"מ לצורך קיום אירוע ט"ו בשבט תשע"ט בגן האירועים של קיבוץ משמר הנגב.13-01-2019
628485פטור ממכרז – התקשרות עם רשות מקומית על פי דין לפי תקנה 3(16) עם אשכול מועצות גליל מזרחי - השאלת קרוון (חדר ניתוח נייד) – הארכת תקופת ההשאלה עד ליום 20 יוני 201909-01-2019
628487- אחזקת מערכת גילוי וכיבוי אש עם חברת אורד09-01-2019
628510מתן שירותי יעוץ במהלך ביצוע מחקר בנושא של היבטים מולקולריים של רגולציית ביוסינתזה של מיקוטוקסינים ע"י פטריית עובש Penicillium expansum09-01-2019
628445רכישת חיות מעבדה - התקשרות עם אנוויגו08-01-2019
628352התקשרות עם חברת א.ע ביואקולוגיה לשם קבלת שירות פינוי וכילוי מן המכון והשלכות.07-01-2019
628359הנדון: התקשרות עם מוסד מחקר לצורך ביצוע מחקר משותף. נושא המחקר: פיתוח כנת עגבנייה עמידה לצמחים טפיליים באמצעות עריכה גנטית ושימוש בטכנולוגיה CRISPER/Cas9 תקופת ההתקשרות: מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2019 07-01-2019
628052התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת "אלדן" לביצוע מבחני התואמים את פעילות מעבדת היגיינת המזון - FAPAS01-01-2019
628053התקשרות בפטור ספק יחיד עם חברת prggeto" לביצוע מבחני התואמים את פעילות מעבדת היגיינת המזון -01-01-2019
628059תקנה 3(1) – הסתפקות בהצעת מחיר אחת - התקשרות עם חברת נאוטק ביו עבור שדרוג מערכת הפעלה (ל-Windows 10) של שני רובוטים מתוצרת חברת TECAN המצויים במעבדת סרולוגיה של המכון הווטרינרי01-01-2019
628060בקשה להסתפקות בהצעה אחת למכונות צילום בשכירות-צילום עתיק נבמ01-01-2019
628061אחזקה שנתית שוטפת של משאבות החום של מדגה דור - סולארי01-01-2019
628062אחזקה שנתית שוטפת של המעלית בגלבוע - התקשרות עם חברת טיסקרופ01-01-2019
628064התקשרותהמשך - תקנה 3 (4) (ב) (1) לתחם - עם משרד רוח בן דוד שלוי ושות' הרחבת התקשרות ב-100 אלשח נוספים והארכתה עד סוף דצמבר 201901-01-2019
628065התקשרות עם הרשות הטבע והגנים01-01-2019
628077התקשרות עם משתלת מוטשן ובניו לרכישת שתילים לחלקות מבחן01-01-2019
626310בקשה להתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(18) עם הג'וינט (מכון ג'וינט מאיירס ברוקדייל) לביצוע מחקר מעקב אחר תכנית החומש הממשלתית בהתאם להחלטת הממשלה 239731-12-2018
626880התקשרות המשך (שנייה) למכרז מס' 4/2014 לביצוע עבודות עזר חקלאיות ידניות במרכז מחקר צפון - נווה יער. המשרד פנה לאישור משרד האוצר ""ועדת החריגים להעסקת עובדי קבלן כ"א אדם במשרדי ממשלה" אישור התקבל ביום 13.12.2018 (מש. 2018-3521) – מצ"ב 31-12-2018
626898התקשרות המשך לביצוע עבודות עזר חקלאיות ידניות בחוות ניסיונות מרכז, במכוני המחקר של מינהל המחקר החקלאי בראשל"צ ובמקומות נוספים עפ"י הצורך [עד לבחירת זוכה במכרז החדש] . המשרד פנה לאישור משרד האוצר ""ועדת החריגים להעסקת עובדי קבלן כ"א אדם במשרדי ממשלה אישור התקבל ביום 13.12.2018 (מש. 2018-3521) – מצ"ב 31-12-2018
627777התקשרות עם חברת כוכבית 2552 לצורך קבלת שירות חיוג עבור משרד החקלאות27-12-2018
627778אחזקה שנתית שוטפת של שתי מערכות של-פסק (UPS) של המשרד עם חברת טנסור27-12-2018
627779אחזקה שנתית שוטפת של מכשירי אל פסק בשלושה אתרים עם חברת גאמאטרוניק27-12-2018
627780אחזקה שנתית שוטפת של מערכת scada של בניין הראשי (מינסטריון) עם "גנרל מהנדסים"27-12-2018
627783אחזקה שנתית של מערכת גילוי אש של בניין הראשי(מניסטריון) - עם חברת אורד27-12-2018
627502התקשרות עם הארגון הבינלאומי לבדיקת זרעים ISTA בגין דמי מבדק ודמי חברות27-12-2018
627513רכישת מרסקת גזם למטעים מדגם PICK UP27-12-2018
618300התקשרות בגין תחזוקה שנתית בהמשך למכרז 28/2016+ פטור 1943 עבור שדרוג מערך בטיחות חשמל עבור מרכז מחקר צפון - נוה יער27-12-2018
627504התקשרות עם ארגון UPOV תשלום דמי חבר לארגון הבינלאומי לזכויות מטפחים26-12-2018
627507התקשרות עם דואר ישראל לקבלת שירותי דואר ברמצעות מכונות ביול שברשות המשרד.26-12-2018
627509התקשרות עם קק"ל לצור הקמת תשתיות זמניות בשטחי מרעה שעברו גריעות עבור הכשרת קרקע חקלאית בגולן26-12-2018
627510אספקת תרכיביחיסון אורלי נגד מחלת הכלבת מחברת בית ארז.26-12-2018
627511התקשרות עם מטב מיזם חברים לעת זקנה סיוע לאזרחים וותיקים לגידול חיות מחמד בביתם למניעת תופעות נטישה או הזנחה26-12-2018
627515מיזם משותף בין משרד החקלאות-שירותיום הוויטרינריים לבין ביה"ח האונברסיטאי לטיפול בכלבים וחתולים אסופיים26-12-2018
627563העסקת יועצת עבור מינהל המחקר החקלאי להגדלת גיוס תקציבי מחקר ממקורות תחרותיים בארץ ובחו"ל26-12-2018
627567תחזוקת מרכזית קורל במכון וולקני בראשל"צ/נווה יער/גילת26-12-2018
627570הפעלת חוות כרי דשא באמצעות האחים דבוש ממושב דלתון - העמד עדר בקר לביצוע מחקרים בחווה26-12-2018
627572התקשרות עם אוניברסיטת קליפורניה עבור ניקוי והחזקת 6 זני גפן של המנהל לצורך מסחורם26-12-2018
627598מכשיר ליזימיטר תת לחץ עם אגירת נתונים רציפה26-12-2018
625747פטור 1807 עדכון מוסדות והיקפי התקשרות בנושא: התקשרות עם מוסדות להשכלה גבוהה להנחיית מילגאים לשנת הלימודים תשע"ח-תשע"ט 2018-2019 היקף התוספת כולל האופציות (סה"כ ארבע שנים): עד 5,000,000 ש"ח כולל מע"מ 17% (כ 1,250,000 ש"ח לשנה) 26-12-2018
627425התקשרות עם מצפן ייעוץ ארגוני סנדרה זוננשטיין25-12-2018
627427התקשרות עם בטרם המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים.25-12-2018
627428התקשרות עם עמותת תפוח ביצוע תכנית טרנספורמציה דיגיטאלית-חורב קהילת דיגיטאלית.25-12-2018
627429התקשרות עם רניום עבור רכישת תאים לבדיקת רמת נוגדנים נגד כלבת מסוג LAB TEK CHAMBER SLIDE המעבדה לכלבת.25-12-2018
627430התקשרות עם אילקס מדיקל רכישת וריאגנטנים עבור המעבדה למיקרוביולוגיה של מזון25-12-2018
627432התקשרות עם רניום רכישת שירות שנתי עבור מכשרים LIFE TECHNOGY LAICA BEKMAN BRANSTEAD THERMO FISHER25-12-2018
627433התקשרות עם אילקס מדיקל בע"מ רכישת ממחה אוטמוטי שקט המיוחד בעל מבנה ייחודי למניעת זיהומים25-12-2018
627434התשקרות עם חברת נאוטק ביו עבור רכישת כיסויים לשני רובוטים מתוצרת TECAN המצויים בשימוש מעבדות המעבדה לסרולוגיה25-12-2018
627436התקשרות עם חברת מעבדות חי לרכישת ערכות בקרה לזהוי נוכחות חיידקי ECOLI STEC בתוצרת חקלאית מן החיי25-12-2018
627471פטור על יסוד תנאי תקנה 3 (7) לתח"ם- התקשרות עם רשות הטבע והגנים לצורך ניטור אוכלוסיית הטורפים במסגרת תכנית לחיסון חיות הבר – שנת 201925-12-2018
627474פטור ממכרז – התקשרות עם תאגיד סטטוטורי לפי תקנה 3(7) – התקשרות עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות - ח.פ. 500500327– בעבור מעבדות השו"ט לשנים 2020-202225-12-2018
627322הרחבת התקשרות -התקשרות המשך עפ יו מור יועצים בע"מ,רו"ח שי ונה .24-12-2018
627324התקשרות עם הייצוא הישראלי לביצוע מיזם קידום יצוא תוצרת חקלאית טרייה24-12-2018
627325התקשרות עם הספק אגרא מתן שירות הכנת פרוגרמה24-12-2018
627326התקשרות עם גטניו -לחילוץ וטיפול בסוסים ובחמורים24-12-2018
627328התקשרות עם חברת סייבר ארק לרכישת 8 כספות24-12-2018
627213התקשרות עם חברת נגב מוצרי ביולןגי עבור רכישת ערכות הפקת RNA מדגימות POST MORTEM בתהליכי ריקבון מתקדמים.23-12-2018