​​​​​​​​​​בדף זה מרוכזים מכרזי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ​לצפייה בהתקשרויות בפטור ממכרז לחץ כאן​​


תשובות למענה ספקים למכרז 652817 מתן תחזוקת שטחי הגידול בחוות לכיש