​​​​​​​​​​בדף זה מרוכזים מכרזי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ​לצפייה בהתקשרויות בפטור ממכרז לחץ כאן​​

מספרשםתאריך פרסום
639485לשירותי מיפוי שמורת יער עבור יחידת יער ואילנות07-10-2019
640211שיפוץ סככות הטלה במשק העופות במינהל המחקר החקלאי.07-10-2019
639133מתן שירותי יעוץ ארגוני לשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)03-10-2019
639681אספקת מיקרוסקופ פלואורסנטי עבור המכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי23-09-2019
639468מתן שירותי ייעוץ מעקב ובקרת תכנון לאגף התכנון16-09-2019
639487אספקת שירות כיולים למכשירי וציוד מעבדות עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר16-09-2019
639402ביצוע עבודות תחזוקת חשמל במינהל המחקר החקלאי15-09-2019
636514קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ט - תש"פ 2019/202014-07-2019
631980פרסום R.F.I פנייה מוקדמת לקבלת מידע ליחידת קידום לשנת 2019 21-03-2019
628843הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים לרכישת תוצרת חקלאית בהתאם לתקנה 3(10) לתקנות חובת המכרזים16-01-2019
621614קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ח- תשע"ט 2018/201912-09-2018