​​​​​​​​​​בדף זה מרוכזים מכרזי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ​לצפייה בהתקשרויות בפטור ממכרז לחץ כאן​​

מספרשםתאריך פרסום
644956מתן שירותי תחזוקה למנדפים ביולוגיים וכימיים, יחידות למינאריות, עמדות שאיבה, חדרים נקיים, תאי בידוד ומסננים אבסולוטיים22-01-2020
646221הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים לרכישת תוצרת חקלאית בהתאם לתקנה 3(10) לתקנות חובת המכרזים22-01-2020
644952לקבלת שירותי ייעוץ מדעי למינוף המו"פ החקלאי + מתן שירות של בקרת שטח למחקרים מבוצעים20-01-2020
644065הקמה, פרסום ותחזוקה של רשימת חומרי הדברה ושאריות חומרי הדברה מורשים (MRL) בייצוא תוצרת חקלאית טרייה20-01-2020
645798לאספקת ותחזוקת מערכת מידע ארגונית19-01-2020
644976לאספקה התקנה ותחזוקה של מערכת אוסמוזה הפוכה15-01-2020
644261להפעלת מוקד רב ערוצי במיקור חוץ עבור משרד החקלאות15-01-2020
645306בדיקות מזון לבעלי חיים לנוכחות מזהמים (במספוא) עבור השירותים הווטרינריים14-01-2020
644777קבלת הצעות מחיר לשכירת משרדים ואיתור דיור עבור משרדי התאגיד לפיקוח ווטרינרי13-01-2020
644264למכרז להפעלת חוגי ספורט במתחם הקריה החקלאית בית דגן ובמחוזות המשרד השונים ברחבי הארץ בעבור עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר12-01-2020
644979לאספקת נסורת עבור השירותים הווטרינריים29-12-2019
636514קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ט - תש"פ 2019/202014-07-2019