​​​​​​​​​​בדף זה מרוכזים מכרזי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ​לצפייה בהתקשרויות בפטור ממכרז לחץ כאן​​

מספרשםתאריך פרסום
643844מתן שירותי יעוץ עבור גנים בוטנים וחקלאות יישובית12-12-2019
643845למתן שירותי פינויהפיצ והשמדת תוצרת חקלאית עבור יחידת ו"ח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר12-12-2019
643846למתן שירותי גרירה וחניית כלי רכב באזורים: מרכז, צפון, דרום וירושלים12-12-2019
643847לרכישת מכשיר לעיבוד רקמות עבור המעבדה המרכזית לבריאות דגים - ניר דוד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר12-12-2019
642458אספקת עיתונים וכתבי עת (דפוס ואלקטרוני) למינהל המחקר החקלאי09-12-2019
642729ביצוע ניסוי פרה-קליני לבחינת האפקט של תמצית צמחית על עכברים במודל להזדקנות עבור המכון לחקר תוצרת חקלאית ומזון במינהל המחקר החקלאי09-12-2019
643260לאספקת תוויות אוזן לבקר וצאן08-12-2019
643262לאספקת שירות (next generation sequencing (NGS08-12-2019
643312לקבלת שירותי ניהול ותיאום בין גורמים בנושא שדרוג לולי ההטלה08-12-2019
641808למתן שירות של אחזקת מערכות לגילוי וכיבוי אש במשרד החקלאות (כלל ארצי)03-12-2019
641812לאחזקה והתקנת מתקני קירור ביחידות משרד החקלאות (כלל ארצי) 28-11-2019
642722הובלת פרויקט הסבה ממערכת ERP מבוססת אלפא למערכות מבוססות NET. ו- MSSQL במינהל המחקר החקלאי28-11-2019
642447אספקת שתי יחידות זהות של תא גידול (WALK IN) מבוקר לצמחים המאפשרים יישום תנאי עקות אביוטיות וגידול מבוקר עבור המכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי.24-11-2019
636514קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ט - תש"פ 2019/202014-07-2019
631980פרסום R.F.I פנייה מוקדמת לקבלת מידע ליחידת קידום לשנת 2019 21-03-2019
628843הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים לרכישת תוצרת חקלאית בהתאם לתקנה 3(10) לתקנות חובת המכרזים16-01-2019
621614קול קורא למלגות בתר-דוקטורט בתחומי מחקר במדעי החקלאות לשנת הלימודים תשע"ח- תשע"ט 2018/201912-09-2018