משרד החקלאות

​​​​​​​​​​​

 

 

נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה 01/06/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspx
נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 202022/05/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_hadbara_mesulevet.aspx
נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה 16/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_apple.aspx
תמיכה בפתרון לסילוק גדמי מטעים למגדלי הדרים ואבוקדו – פרסום לציבור03/04/2019 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Siluk_Mataim.aspx
נוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2019 לשחת ותחמיץ בעוטף עזה (עדכון תקציבי)26/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_tvuot_otef_aza.aspx
נוהל תמיכה בהגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנים 2019 - 2021 25/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Anaf_Habakr.aspx
נוהל תמיכה בשיקום בריכות פתוחות לגידול דגים לשנים 2019-2020 – פרסום לציבור 25/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Tmicha_Shikum_Brechot.aspx
נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/וכרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 עדכון 2019 18/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/tmicha_shmita.aspx
הדור הבא בחקלאות - נוהל תמיכה בחקלאים חדשים ובנקלטים חדשים בפריפריה לשנת 201909/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/agricultural_periphery.aspx
פרוטוקול ועדת תמיכות חתום - עררים שכר ופעולות גרעינים מיום 10.3.201909/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Protocol_Tmichot_10032019.aspx
נוהל תמיכה לרכישת מרסקות גדולות – לטיפול בגדמי מטעים לשנת 2019 – פרסום לציבור03/03/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Large_marshes.aspx
נוהל תמיכה בתחום תשתיות למיזמים מחוללי שינוי לשנים 2018-2019 – מס' קול קורא 1033327/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tmicha_Projects.aspx
נהל תמיכה בתחום חברה וקליטה לשנים 2018-2019 – מס' קול קורא 1033227/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Tmicha_Society.aspx
נוהל תמיכה בחלקות מודל בגליל העליון במסגרת הסכם המים 424/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/chelkot_Galil.aspx
נוהל תמיכה בפריצה סלילה ושיקום דרכים חקלאיות, ביישובי הדרוזים והצ'רקסיים, לשנת 2019 24/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Rehabilitation_roads.aspx
נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה – פרסום להערות הציבור19/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_tapuah2019.aspx
נוהל מפעלים אזוריים בגליל עליון במסגרת 'הסכם המים החדש (4) למפיקים פרטיים לשנת 2019'18/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_galil2019.aspx
נוהל תמיכה סיוע בהקמת מתקנים לטיפול בפסולת חקלאית 2018 לענפי הצומח, צאן, מדגה ולול לשנת 2019 18/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_psolet2019.aspx
נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים וטכנולוגיות חדשות (גד"ח) לשנים 2019-2021 – פרסום סופי לציבור17/02/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Gidulim_hadashim.aspx
נוהל תמיכה למיכון וטכנלוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם לשנת 201926/01/2019 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2019/Pages/noal_michon2019.aspx

 

 

נוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/Noal_Tmicha_Shmita_Update.aspxנוהל תמיכה בחקלאים משביתי משקים/משתלות/כרמי יין בשנת השמיטה תשפ"ב 2018 - 2021 מתן אורכה
נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_hadbara_mesulevet.aspxנוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020
נוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/noal_apple.aspxנוהל תמיכה לרכישה או לשכירה של מערכות לאיתור עש התפוח המדומה