נהלים

גף ההסגר של השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות (להלן: "אגף ההסגר") אמון על רישוי ובדיקה של צמחים, מוצרי צמחים ואמצעי לוואי, ובכלל זה תוצרת טרייה (להלן: "התוצרת"), המיועדים לכניסה לישראל.

 מטרות נוהל זה הן:

  1. לפרט את סוגי התוצרת המאושרים להכנסה לישראל מרצועת עזה.
  2. לקבוע את הדרישות הפיטוסניטריות בהן צריכה לעמוד התוצרת המיועדת לכניסה לישראל מרצועת עזה.
  3. לתאר את תהליך בדיקת התוצרת במעבר הגבול עם עזה. 

 

 

נוהל תנאי יצור נאותים לתרכיבים וטרינריםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_tnaey_yetzur_tarkivim.aspxנוהל תנאי יצור נאותים לתרכיבים וטרינריםהנוהל נועד לקבוע ולהסדיר את הדרישות של השירותים הווטרינריים באשר לקבלת אישור IVBP-MIA לייצור ולייבוא של תרכיבים וטרינריים, וכן את ההוראות באשר לכללים של תנאי הייצור הנאותים לתרכיבים, התואמים את כללי GMP בינלאומיים או הדומים להם.
נוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yvu_efrohim_betzim.aspxנוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראל
נוהל המעבדה לדגיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/aquaculture/central_lab/Pages/fish_lab.aspxנוהל המעבדה לדגים