נהלים

גף ההסגר של השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות (להלן: "אגף ההסגר") אמון על רישוי ובדיקה של צמחים, מוצרי צמחים ואמצעי לוואי, ובכלל זה תוצרת טרייה (להלן: "התוצרת"), המיועדים לכניסה לישראל.

 מטרות נוהל זה הן:

  1. לפרט את סוגי התוצרת המאושרים להכנסה לישראל מרצועת עזה.
  2. לקבוע את הדרישות הפיטוסניטריות בהן צריכה לעמוד התוצרת המיועדת לכניסה לישראל מרצועת עזה.
  3. לתאר את תהליך בדיקת התוצרת במעבר הגבול עם עזה. 

 

 

נוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yvu_efrohim_betzim.aspxנוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראל
נוהל קיום אירועי סוסיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Susim.aspxנוהל קיום אירועי סוסיםנוהל קיום אירועי סוסים
נוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לאיו"ש (יהודה ושומרון)https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/fresh_produce_Gaza_Judea_and_Samaria.aspxנוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לאיו"ש (יהודה ושומרון)