נהלים

גף ההסגר של השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות (להלן: "אגף ההסגר") אמון על רישוי ובדיקה של צמחים, מוצרי צמחים ואמצעי לוואי, ובכלל זה תוצרת טרייה (להלן: "התוצרת"), המיועדים לכניסה לישראל.

 מטרות נוהל זה הן:

  1. לפרט את סוגי התוצרת המאושרים להכנסה לישראל מרצועת עזה.
  2. לקבוע את הדרישות הפיטוסניטריות בהן צריכה לעמוד התוצרת המיועדת לכניסה לישראל מרצועת עזה.
  3. לתאר את תהליך בדיקת התוצרת במעבר הגבול עם עזה. 

 

 

הצעה למרשם לייצור מזון רפואי לבעלי חיים במפעלי מזוןhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/mirsham_mazon_baaley_haim.aspxהצעה למרשם לייצור מזון רפואי לבעלי חיים במפעלי מזון
נוהל אישור מקום הסגר לדגיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_makom_hesger.aspxנוהל אישור מקום הסגר לדגיםהגדרת השיטה והאמצעים לאישור ופיקוח על מקומות הסגר לדגים חיים המיובאים למדינת ישראל. נוהל זה מפרט את אופן הגשת הבקשה לאישור מקום הסגר לדגים, התנאים הפיזיים הנדרשים לצורך אישור מקום ההסגר ואופן הפעלתו
נוהל יבוא אישי של מזון לחיות מחמד למדינת ישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yevu_mazon_hayot_mahmad_5_20.aspxנוהל יבוא אישי של מזון לחיות מחמד למדינת ישראלמטרת הנוהל הנחיית הצרכנים וגורמי המקצוע בתהליך יבוא אישי של מזון לחיות מחמד, בכל הנוגע לפן הווטרינרי, לשם יצירת מסגרת אחידה ומשותפת של כללים, עקרונות והנחיות לביצוע התהליך.