נהלים

בהתאם לפקודת הדיג, 1937 (להלן- הפקודה) ותקנות הדיג, 1937 (להלן- התקנות), כל פעילות דיג בשטח מדינת ישראל, למעט דיג בחכה מהחוף, מחייבת קבלת רישיון דיג אישי מאת מנהל האגף לדיג ולחקלאות מים (להלן- פקיד הדיג הראשי).

​​​​​לנוהל רישיונות דיג​ (רישיון דיג)

בקשה לרישיון דיג ספורטיבי לספינה

בקשה לרישיון דיג מקצועי / ספורטיבי (טופס מקוון)בקשה לרישיון דיג אישי מקצועי / ספורטיבי​​ (טופס להדפסה)

תוכלו למלא בקשה על גבי המסך למטה, אנו מקבלים אישור על כל בקשה שנשלחה ונשלח אליכם את הרישיון בהתאם לעמידה בתנאים. אנא ודאו כי כל הפרטים שאתם ממלאים נכונים.


 

 

הצעה למרשם לייצור מזון רפואי לבעלי חיים במפעלי מזוןhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/mirsham_mazon_baaley_haim.aspxהצעה למרשם לייצור מזון רפואי לבעלי חיים במפעלי מזון
נוהל אישור מקום הסגר לדגיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_makom_hesger.aspxנוהל אישור מקום הסגר לדגיםהגדרת השיטה והאמצעים לאישור ופיקוח על מקומות הסגר לדגים חיים המיובאים למדינת ישראל. נוהל זה מפרט את אופן הגשת הבקשה לאישור מקום הסגר לדגים, התנאים הפיזיים הנדרשים לצורך אישור מקום ההסגר ואופן הפעלתו
נוהל יבוא אישי של מזון לחיות מחמד למדינת ישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yevu_mazon_hayot_mahmad_5_20.aspxנוהל יבוא אישי של מזון לחיות מחמד למדינת ישראלמטרת הנוהל הנחיית הצרכנים וגורמי המקצוע בתהליך יבוא אישי של מזון לחיות מחמד, בכל הנוגע לפן הווטרינרי, לשם יצירת מסגרת אחידה ומשותפת של כללים, עקרונות והנחיות לביצוע התהליך.