נהלים

נוהל קיום אירועי סוסים הנו נוהל המחייב כל מארגן התכנסות המונית של סוסים לצורך תצוגה, תחרות , מרוצים וטיולים קבוצתיים. נוהל זה מקבץ את כל האפשריות וההנחיות לציבור המגדלים על מנת לקבל היתר לקיום אירוע סוסים

 

 

הודעה ללולנים - יוני, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_june_19.aspxהודעה ללולנים - יוני, 2019
קטרת העור בצפון ישראל, אבחון מוקד נוסף - 12.6.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_4-12-6-19.aspxקטרת העור בצפון ישראל, אבחון מוקד נוסף - 12.6.19
מחלת קטרת העור, רמת מגשימים - 11.6.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/kateret_or-5-6-19.aspxמחלת קטרת העור, רמת מגשימים - 11.6.19