​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

אבחון כלבת - טופס בקשה לבדיקה לבני אדם11/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ivhun_kalevet_bney_adam.aspx
איסוף דגימות מאדם החשוד כחולה / מת במחלת הכלבת11/06/2014 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/dgimot_kalevet.aspx
אישור ועמידה בתנאי רישיון משתלה - קובץ נהלים וטפסים מאוחד07/08/2016 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_veamida_betnnai_rishayon_lemashtela.aspx
אישור ריבוי גפן30/09/2018 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/homer_ribuy_gefen_2018.aspx
אמות המידה לעדכון מחירי מוצרי החלב שבפיקוח מחירים. אמות המידה משנת 2012,כולל עדכונים שחלו מאז עד היום באמות המידה28/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/milk_prices_update.aspx
בדיקה ואישור משלוחים לייצוא של חומר ריבוי 22/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_mishkochim_ribui.aspx
ביקורת זרעי ירקות ליצוא- זרעי ירקות שאינם נשלחים כזרעים מושבחיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Inspection_seeds_for_export.aspx
ביקורת משתלות המייצאות צמחים, חומר ריבוי וצמחי נוי, צמחי מים מפעלי תוצרת מעובדת31/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/bikoret_mashtelot.aspx
ביקורת שדה לזרעי ירקותhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Field_inspection_vegetable_seeds.aspx
בקשה להסמכת רופא וטרינר מוסמךhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/bakasha_lehasmachat_rofe.aspx
בקשה לפתיחת תיק להערכת סיכונים (PRA) ביצוא על-פי בקשת מדינת היעדhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Opening_export_PRA_portfolio.aspx
בקשה לרישום תכשיר כימי לשימוש וטרינרי24/04/2012 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Tachshirim_bakasha.aspx
בקשה לרישיון יצואhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/form_rishayon_exp.aspx
דיגום שתילים לפני אישור לשיווק – קובץ נהלים02/01/2016 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/digom_shtilim_before_shivook.aspx
דיווחי שבבים - טופס אקסלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/divuah_shvavim.aspx