​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

ייפוי כוח להגשת בקשה - AUTHORIZATIONhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Authorization.aspxזכויות מטפחים
אבחון כלבת - טופס בקשה לבדיקה לבני אדם11/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ivhun_kalevet_bney_adam.aspxשירותים וטרינריים;מעבדה לכלבת (שו"ט);מכון וטרינרי (שו"ט);מרכז רישום כלבים (שו"ט)
איסוף דגימות מאדם החשוד כחולה / מת במחלת הכלבת11/06/2014 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/dgimot_kalevet.aspxמעבדה לכלבת (שו"ט);שירותים וטרינריים;מרכז רישום כלבים (שו"ט);מכון וטרינרי (שו"ט)
אישור ועמידה בתנאי רישיון משתלה - קובץ נהלים וטפסים מאוחד07/08/2016 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_veamida_betnnai_rishayon_lemashtela.aspxשירותים להגנת הצומח ולביקורת;הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי
אמות המידה לעדכון מחירי מוצרי החלב שבפיקוח מחירים. אמות המידה משנת 2012,כולל עדכונים שחלו מאז עד היום באמות המידה28/11/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/milk_prices_update.aspxחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה;פרסומי מוצרים בפיקוח - מוצרי חלב וביצים
בדיקה ואישור משלוחים לייצוא של חומר ריבוי 22/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_mishkochim_ribui.aspxשירותים להגנת הצומח ולביקורת;הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי
ביקורת זרעי ירקות לייצוא - זרעי ירקות שאינם נשלחים כזרעים מושבחים26/08/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Inspection_seeds_for_export.aspxהגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי
ביקורת משתלות המייצאות צמחים, חומר ריבוי וצמחי נוי, צמחי מים מפעלי תוצרת מעובדת31/12/2018 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/bikoret_mashtelot.aspxהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;שירותים להגנת הצומח ולביקורת
בקשה להסמכת רופא וטרינר מוסמךhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/bakasha_lehasmachat_rofe.aspxמרכז רישום כלבים (שו"ט)
בקשה לפתיחת תיק להערכת סיכונים (PRA) ביצוא על-פי בקשת מדינת היעדhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Opening_export_PRA_portfolio.aspxהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים
בקשה לרישום תכשיר כימי לשימוש וטרינרי24/04/2012 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Tachshirim_bakasha.aspxתכשירים וטרינריים (שו"ט);שירותים וטרינריים
בקשה לרישיון יצואhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/form_rishayon_exp.aspxהמרכז לסחר ושיתוף פעולה בין-לאומי
דיגום שתילים לפני אישור לשיווק – קובץ נהלים02/01/2016 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/digom_shtilim_before_shivook.aspxשירותים להגנת הצומח ולביקורת;הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי
דיווחי שבבים - טופס אקסלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/divuah_shvavim.aspxמרכז רישום כלבים (שו"ט)
דפי הסבר אודות החוקים והתקנות בנושא פיקוח על כלבים וכלבתhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/pikuah_klavim.aspxמרכז רישום כלבים (שו"ט);שירותים וטרינריים בשדה (שו"ט);שירותים וטרינריים