נהלים

​המעבדה המרכזית לבריאות דגים נוסדה בשנת 1944 בניר דוד. המעבדה פועלת במסגרת אגף הדיג, המהווה יחידת מטה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר. 
ייעוד המעבדה:
  • אבחון של מחלות דגים
  • מחקר ופיתוח בתחום בריאות הדגים
  • מתן הדרכה, ייעוץ וליווי למגדלי הדגים בישראל. 

​נוהל המעבדה לדגים

 

 

נוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yvu_efrohim_betzim.aspxנוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראל
נוהל מבנים חקלאיים הפטורים ממידע מפורט https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ptor_mivnim.aspxנוהל מבנים חקלאיים הפטורים ממידע מפורט
נוהל קיום אירועי סוסיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Susim.aspxנוהל קיום אירועי סוסיםנוהל קיום אירועי סוסים