נהלים

אגף ההסגר של השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות (להלן: "אגף ההסגר") אמון על רישוי ובדיקה של צמחים, מוצרי צמחים ואמצעי לוואי, ובכלל זה תוצרת טרייה (להלן: "התוצרת"), המיועדים לכניסה לישראל. כמו כן, נעשה פיקוח מקצועי על הכנסת התוצרת לשטחי אזור יהודה ושומרון (להלן: "איו"ש"). מטרות נוהל זה הן:
א. להנחות כיצד ניתן לאשר העברת תוצרת  מרצועת עזה לאיו"ש בהיבט הפיטוסניטרי.
ב. לקבוע את הדרישות הפיטוסניטריות בהן צריכה לעמוד התוצרת המיועדת לכניסה לאיו"ש מרצועת עזה.
ג. לתאר את תהליך בדיקת התוצרת במעבר הגבול עם עזה. 
ד. לפרט את סוגי התוצרת המאושרים להכנסה לאיו"ש מרצועת עזה. 


נוהל העברת תוצרת צמחית טרייה מרצועת עזה לאיו"ש (יהודה ושומרון)

 

 

נהלי אתיקה מקצועית - רופאים וטרינריםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nehalim_etika_vet.aspxנהלי אתיקה מקצועית - רופאים וטרינרים
נוהל תנאי יצור נאותים לתרכיבים וטרינריםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_tnaey_yetzur_tarkivim.aspxנוהל תנאי יצור נאותים לתרכיבים וטרינריםהנוהל נועד לקבוע ולהסדיר את הדרישות של השירותים הווטרינריים באשר לקבלת אישור IVBP-MIA לייצור ולייבוא של תרכיבים וטרינריים, וכן את ההוראות באשר לכללים של תנאי הייצור הנאותים לתרכיבים, התואמים את כללי GMP בינלאומיים או הדומים להם.
נוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראלhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yvu_efrohim_betzim.aspxנוהל יבוא אפרוחים וביצי דגירה לישראל