נהלים

​​כאשר אדם מוסר את כלבו לבעלותו של אחר, עליו לדווח על כך למרכז הארצי לרישום כלבים.
אחזקתו של הכלב וכל חובת בעלותו לפי דרישות החוק מוסבות על הבעלים החדש.

 

 

נוהל קביעת אחוזי המשרה של גורמי הפיקוח במתקנים לטיפול בבשר גולמיhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_mifal_peruk.aspxנוהל קביעת אחוזי המשרה של גורמי הפיקוח במתקנים לטיפול בבשר גולמי
טופס מקוון לבדיקת כייל נוגדני כלבתhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/Request_Form_for_Testing_Animals_for_Export.aspxטופס מקוון לבדיקת כייל נוגדני כלבת
נוהל רישוי רופאים וטרינריםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_rofim_vet.aspxנוהל רישוי רופאים וטרינרים