נהלים

 

 

נוהל הגשת בקשה לרישום תרכיב וטרינרי חדש: מבנה ותכולת תיק הרישום (Dossier)https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/rishum_tarkiv_vet.aspxנוהל הגשת בקשה לרישום תרכיב וטרינרי חדש: מבנה ותכולת תיק הרישום (Dossier)מטרת הנוהל לקבוע ולהסדיר את אופן הגשת בקשה לרישום תרכיב וטרינרי חדש ובפרט את מבנה ותכולת תיק הרישום הנדרש במסגרת הבקשה לאישור תרכיב, לצורך קבלת היתר יצור, יבוא, החזקה והפצה לפי התקנות.
נוהל הוצאת ציפור מהארץhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yetzu_tzipor_mahmad.aspxנוהל הוצאת ציפור מהארץ
המלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאיhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_rishui_traktorim.aspxהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאי