נהלים

במטרה לצמצם את הסיכון לתחלואת פרות במחלת הברוצלוזיס ולשמור על בריאות הציבור, השירותים הווטרינריים מורים על חיסון עגלות התחלופה הצעירות בישראל כנגד מחלת הברוצלוזיס בתרכיב זן 19.

 

 

נוהל ייבוא כלבים וחתוליםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/imp_cats_dogs.aspxנוהל ייבוא כלבים וחתולים
נוהל יבוא בשר וביציםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yevu_basar_vebeytzim.aspxנוהל יבוא בשר וביצים
נוהל אישור מקום הסגר לדגיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_makom_hesger.aspxנוהל אישור מקום הסגר לדגיםהגדרת השיטה והאמצעים לאישור ופיקוח על מקומות הסגר לדגים חיים המיובאים למדינת ישראל. נוהל זה מפרט את אופן הגשת הבקשה לאישור מקום הסגר לדגים, התנאים הפיזיים הנדרשים לצורך אישור מקום ההסגר ואופן הפעלתו