נהלים

​​מטרת הנוהל הינה לתאר תהליך אישור של חומר ריבוי בישראל ואת התנאים שעל חומר הריבוי לעמוד בהם, כמו גם​להגדיר את סוגי הבדיקות הפיטוסניטריות, היקפן ואופן ביצוען בבית היסוד ובחלקות אם המשמשות ללקיחת חומר ריבוי.  

 

 

רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/oskim_klalit.aspxרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות
יבוא תוצרת טריהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/bdikat_mishlohey_yevu/pirsumim/2020/Pages/totzeret_tria_yevu_2020.aspxיבוא תוצרת טריה
דרושים סטודנטים לשירותים להגנת הצומח - הגשת מועמדות עד לתאריך 15.1.2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/ppis_student.aspxדרושים סטודנטים לשירותים להגנת הצומח - הגשת מועמדות עד לתאריך 15.1.2020