נהלים

​מטרת הנוהל הינה לתאר תהליך אישור של חומר ריבוי בישראל ואת התנאים שעל חומר הריבוי לעמוד בהם, כמו גם​להגדיר את סוגי הבדיקות הפיטוסניטריות, היקפן ואופן ביצוען בבית היסוד ובחלקות אם המשמשות ללקיחת חומר ריבוי.  

 

 

רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות 2019-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avocado_etzim_2019_2020.aspxרשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות 2019-2020
רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishyon_zraim_19-20.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019