נהלים

​​ביום 5/11/2012 פרסמה וועדת המחירים לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו – 1996 (להלן – ועדת המחירים או הוועדה), להערות הציבור, טיוטת אמות מידה לעדכון השוטף של מחירי מוצרי החלב,  בהתאם למועדם ולשיעורם המצטבר של השינויים במחירים המזעריים של חלב בקר במכסה (מחיר המטרה), בשים לב להוראות חוק תכנון משק החלב, התשע"א - 2011.  
לציבור ניתנה ההזדמנות להביא טענות בכתב לעניין טיוטת אמות המידה עד ליום ג' ה 20.11.12, וביום א' ה- 25.11.12, נשמעו טענות בעל פה של מי שביקשו לעשות כן בפני הוועדה.


 

 

מידע והנחיות לבדיקת נוכחות נוגדנים נגד כלבת (RFFIT)https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_kalevet.aspxמידע והנחיות לבדיקת נוכחות נוגדנים נגד כלבת (RFFIT)נוהל, מידע והנחיות אודות סוגי הבדיקות השונות לנוכחות נוגדני כלבת בבעלי חיים, המתבצעות במעבדה לכלבת שבמכון הווטרינרי.
דרישות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים למתן וחידוש היתר ליצרנים יבואנים ומשווקיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/drishot_haagaf.aspxדרישות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים למתן וחידוש היתר ליצרנים יבואנים ומשווקיםיצרנים, מפעלים וסוחרים המייצרים וסוחרים במספוא מחויבים בקבלת היתר כתנאי לייצור וסחר במזון לבעלי חיים במדינת ישראל
אבחון כלבת - טופס בקשה לבדיקה לבני אדםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ivhun_kalevet_bney_adam.aspxאבחון כלבת - טופס בקשה לבדיקה לבני אדם