נהלים

​​ביום 5/11/2012 פרסמה וועדת המחירים לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו – 1996 (להלן – ועדת המחירים או הוועדה), להערות הציבור, טיוטת אמות מידה לעדכון השוטף של מחירי מוצרי החלב,  בהתאם למועדם ולשיעורם המצטבר של השינויים במחירים המזעריים של חלב בקר במכסה (מחיר המטרה), בשים לב להוראות חוק תכנון משק החלב, התשע"א - 2011.  
לציבור ניתנה ההזדמנות להביא טענות בכתב לעניין טיוטת אמות המידה עד ליום ג' ה 20.11.12, וביום א' ה- 25.11.12, נשמעו טענות בעל פה של מי שביקשו לעשות כן בפני הוועדה.


 

 

אבחון כלבת - טופס בקשה לבדיקה לבני אדםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ivhun_kalevet_bney_adam.aspxאבחון כלבת - טופס בקשה לבדיקה לבני אדם
נוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסקhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_helkot_pri_hadar_ihud_iropi.aspxנוהל עבודה לחלקות המייצאות הדרים / קומקוואט לאיחוד האירופי מאזורים שאינם חופשיים מעש התפוח המדומה ו/או מזבוב פירות האפרסק
נהלי אתיקה מקצועית - רופאים וטרינריםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nehalim_etika_vet.aspxנהלי אתיקה מקצועית - רופאים וטרינרים